Chiếc nón kỳ diệu
(129)

Reviews

What's New
v1.0.2:
- Bỏ quảng cáo Push Ads
v1.0.1:
- Cập nhật phần "Chơi game". Bổ sung các ô quay: Thêm lượt, Nhân đôi, chia đôi, may mắn,...v.v
- Cập nhật một số phần giao diện

Similar

More from developer