FUJIFILM Camera Remote

Tất cả mọi người
17.036
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

The FUJIFILM Camera Remote is an application provided by FUJIFILM that can operate wireless-equipped digital cameras by remote control to shoot images and to view images and movies in the camera and to transfer them to smartphones or tablets. And it also supports the cameras that offers Bluetooth® capability. Pair it with your smartphones or tablet devices, it synchronizes "date and time" and/or "location information" of your smartphone or tablet devices with the cameras that offers Bluetooth® capability. In advanced of shooting, to easily transfer pictures you have taken to the smartphones or tablet device via this application. Bluetooth wireless remote shutter release can be used for cameras that offers Bluetooth® capability. In addition, firmware update is now supported from your smartphone or tablet devices via Bluetooth without the need of a SD memory card.

【To customers who is using Android 6.0 or later】
If you are using Android 6.0 or later, enable location services.
1. To enable location services on your Android device, go to Settings > Location.
2. To enable location services for the app, go to Settings > Apps > Camera Remote > Permissions > Location.

[Features]
-This application provides the following functions:
1. Transferring images and movies to a Smartphone
2. Browsing the Camera from a Smartphone
3. Downloading Location Data from a Smartphone
4. Shooting Images by Remote Control(*)
5. Easily transfer pictures from the cameras that offers Bluetooth capability.
6. Synchronizing "date and time" and/or "location information" with the cameras that offers Bluetooth capability
7. Firmware update via a Smartphone to the cameras that offers Bluetooth capability.
8. Bluetooth wireless remote control camera shutter release is now supported for cameras that offers Bluetooth capability.
*How to change the setting depends on your camera.
* If the LOCATION setting is OFF, a smartphone cannot be connected to a camera in some cases.
Change the two LOCATION settings in the smartphone and the Camera Remote application softwaere
to ON. For detail, visit the FAQ website below.
▼FAQ →http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app/answers/detail/a_id/19483/kw/Android

[Supported cameras and supporting functions]

[Supporting functions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
FUJIFILM X-Pro3, X-A7, GFX100, X-T30, GFX 50R, X-T3, XF10, X-H1, X-E3

[Supporting functions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8]
FinePix XP140

[Supporting functions: 1, 2, 3, 4, 5, 6]
FUJIFILM X-T100, X-A5
FinePix XP130

[Supporting functions: 1, 2, 3, 4]
FUJIFILM GFX 50S, X-T20, X100F, X-A10, X-A3, X-T2, X-Pro2, X-E2S, X70, X-T10, X-T1, X30, X100T, X-E2(firmware version 3.00 or later),
FinePix XP120, XP90, XP80, S9900W, S9950W

[Supporting functions: 1, 2, 3]
FUJIFILM X-E2(firmware version 1.00-2.10), XQ2, XQ1, X-A2, X-A1, X-M1

[Smartphone System Requirements]
Android Smartphone/Tablet
Android OS Ver5.0 - 10
*This application software doesn't guarantee the functions for all the Android smartphones.

[How to use "Send Email to Us"]
1.When the email window is launched, click "Send" without the title and description changed.
2.The link to "Contact Us" website will be sent to you.
3.Please send your inquiries and messages to us via the website.

Thank you for your cooperation.

Please use your camera with the latest firmware when using the FUJIFILM Camera Remote App.
Please visit the FUJIFILM website for instructions and to download the latest firmware.
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/

Please Visit FUJIFILM Web pages for more details and usage.
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/index.html
Máy ảnh từ xa FUJIFILM là một ứng dụng được cung cấp bởi FUJIFILM có thể vận hành máy ảnh kỹ thuật số được trang bị không dây bằng điều khiển từ xa để chụp ảnh và xem hình ảnh và phim trong máy ảnh và chuyển chúng sang điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Và nó cũng hỗ trợ các camera cung cấp khả năng Bluetooth®. Ghép nối nó với điện thoại thông minh hoặc thiết bị máy tính bảng của bạn, nó đồng bộ hóa "ngày và giờ" và / hoặc "thông tin vị trí" của thiết bị điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn với máy ảnh có khả năng Bluetooth®. Trong quá trình chụp, để dễ dàng chuyển ảnh bạn đã chụp sang điện thoại thông minh hoặc thiết bị máy tính bảng thông qua ứng dụng này. Có thể sử dụng phát hành màn trập từ xa không dây Bluetooth cho các máy ảnh có khả năng Bluetooth®. Ngoài ra, cập nhật chương trình cơ sở hiện được hỗ trợ từ thiết bị điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn qua Bluetooth mà không cần thẻ nhớ SD.

【Dành cho những khách hàng đang sử dụng Android 6.0 trở lên】
Nếu bạn đang sử dụng Android 6.0 trở lên, hãy bật dịch vụ định vị.
1. Để bật dịch vụ định vị trên thiết bị Android của bạn, hãy đi tới Cài đặt> Vị trí.
2. Để bật dịch vụ định vị cho ứng dụng, hãy đi tới Cài đặt> Ứng dụng> Camera từ xa> Quyền> Vị trí.

[Đặc trưng]
-Ứng dụng này cung cấp các chức năng sau:
1. Chuyển hình ảnh và phim sang điện thoại thông minh
2. Duyệt máy ảnh từ điện thoại thông minh
3. Tải xuống dữ liệu vị trí từ điện thoại thông minh
4. Chụp ảnh bằng điều khiển từ xa (*)
5. Dễ dàng chuyển ảnh từ các camera có khả năng Bluetooth.
6. Đồng bộ hóa "ngày và giờ" và / hoặc "thông tin vị trí" với các camera có khả năng Bluetooth
7. Cập nhật chương trình cơ sở thông qua điện thoại thông minh cho máy ảnh có khả năng Bluetooth.
8. Phát hành màn trập camera điều khiển từ xa không dây Bluetooth hiện được hỗ trợ cho các máy ảnh có khả năng Bluetooth.
 * Cách thay đổi cài đặt tùy thuộc vào máy ảnh của bạn.
* Nếu cài đặt VỊ TRÍ là TẮT, một số trường hợp điện thoại thông minh không thể được kết nối với máy ảnh.
Thay đổi hai cài đặt VỊ TRÍ trong điện thoại thông minh và ứng dụng Camera Remote
BẬT. Để biết chi tiết, hãy truy cập trang web FAQ bên dưới.
Câu hỏi thường gặp → http: //digital-cameras.support.fujifilm.com/app/answers/detail/a_id/19483/kw/Android

[Camera được hỗ trợ và các chức năng hỗ trợ]

[Các chức năng hỗ trợ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
FUJIFILM X-Pro3, X-A7, GFX100, X-T30, GFX 50R, X-T3, XF10, X-H1, X-E3

[Các chức năng hỗ trợ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8]
FinePix XP140

[Các chức năng hỗ trợ: 1, 2, 3, 4, 5, 6]
FUJIFILM X-T100, X-A5
FinePix XP130

[Chức năng hỗ trợ: 1, 2, 3, 4]
FUJIFILM GFX 50S, X-T20, X100F, X-A10, X-A3, X-T2, X-Pro2, X-E2S, X70, X-T10, X-T1, X30, X100T, X-E2 3.00 trở lên),
FinePix XP120, XP90, XP80, S9900W, S9950W

[Chức năng hỗ trợ: 1, 2, 3]
Phiên bản phần mềm FUJIFILM X-E2 1.00 1,00-2.10, XQ2, XQ1, X-A2, X-A1, X-M1

[Yêu cầu hệ thống điện thoại thông minh]
Điện thoại thông minh / máy tính bảng Android
Hệ điều hành Android Ver5.0 - 10
* Phần mềm ứng dụng này không đảm bảo các chức năng cho tất cả các điện thoại thông minh Android.

[Cách sử dụng "Gửi email cho chúng tôi"]
1.Khi cửa sổ email được khởi chạy, nhấp vào "Gửi" mà không thay đổi tiêu đề và mô tả.
2. Liên kết đến trang web "Liên hệ với chúng tôi" sẽ được gửi cho bạn.
3. Xin vui lòng gửi yêu cầu và tin nhắn của bạn cho chúng tôi thông qua trang web.

Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn.

Vui lòng sử dụng máy ảnh của bạn với chương trình cơ sở mới nhất khi sử dụng Ứng dụng từ xa Máy ảnh FUJIFILM.
Vui lòng truy cập trang web FUJIFILM để được hướng dẫn và tải xuống phần sụn mới nhất.
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/

Vui lòng truy cập các trang web của FujIFILM để biết thêm chi tiết và cách sử dụng.
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/index.html
Đọc thêm
Thu gọn
2,3
Tổng 17.036
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Support for Android10.
Bug Fixes and performance improvements.
*Above feature varies depending on the camera you use.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
29 tháng 1, 2020
Kích thước
14M
Lượt cài đặt
1.000.000+
Phiên bản hiện tại
4.4.1(Build:4.4.1.1)
Cần có Android
5.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
FUJIFILM Corporation
Nhà phát triển
©2020 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.