The Blacklist: Conspiracy

43,180
Mengandungi Iklan
·
Menawarkan pembelian dalam apl
Terjemahkan huraian ke Melayu menggunakan Google Terjemah?Terjemahkan huraian kembali ke Inggeris (Amerika Syarikat)

When your greatest ally is one of the FBI’s most wanted, trust can be the hardest thing to find…

Join the Concierge of Crime -- Raymond Reddington -- and the Post Office Task Force as they hunt down fugitive thieves, assassins, and all manner of wanted criminals in Gameloft’s official hidden object game of the hit NBC drama. Become part of the intrigue as you lead the investigation of crimes, interrogate suspects, analyze clues and interact with your favorite characters from the series.

**GAME FEATURES**
● TWISTS, TURNS & TRAITORS: As a new member of the FBI, you’ll be drawn into the plot of multiple investigations, each with its own unique fugitive to catch, challenges, and surprises.

● FIND EVERY CLUE: Inspect dozens of enigmatic crime scenes, some inspired by locations from the show, as you hunt for evidence in hidden object scenes.

● FORENSIC INSPECTION: Analyze important clues in a variety of quick and fun mini-games. You might be surprised what the evidence tells you.

● INTERROGATE & UNCOVER: Detect lies and point out contradictions as you interrogate suspects and witnesses. But the biggest question is: Are you ready to hear the truth?

● MAKE YOUR CHOICE: And live with it! Throughout your FBI investigations, you’ll face several moral decisions that will have a meaningful impact on the characters and story.

● SEE WHO’S FASTEST: Compare your score after each hidden object hunt with friends and inspect their progress on the case map.

For fans of Gameloft, hidden object games, fugitive stories, and anyone who likes to analyze evidence and catch the most wanted criminals ever!


_____________________________________________

Visit our official site at http://www.gameloft.com
Follow us on Twitter at http://glft.co/GameloftonTwitter or like us on Facebook at http://facebook.com/Gameloft to get more info about all our upcoming titles.
Check out our videos and game trailers on http://www.youtube.com/Gameloft
Discover our blog at http://glft.co/Gameloft_Official_Blog for the inside scoop on everything Gameloft.
_____________________________________________

This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site.

Terms of Use: http://www.gameloft.com/conditions/
Privacy Policy: http://www.gameloft.com/privacy-notice/
End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/eula/?lang=en
Apabila sekutu terbesar anda adalah salah satu daripada FBI paling dikehendaki, amanah boleh menjadi perkara yang paling sukar untuk mencari ...

Sertai Concierge Jenayah - Raymond Reddington - dan Pejabat Task Force Post kerana mereka memburu pencuri pelarian, pembunuh, dan segala macam penjenayah mahu dalam permainan objek tersembunyi rasmi Gameloft hit NBC drama. Menjadi sebahagian daripada tipu daya seperti yang anda membawa penyiasatan jenayah, menyoal siasat suspek, menganalisis petunjuk dan berinteraksi dengan watak-watak kegemaran anda dari siri ini.

** PERMAINAN CIRI **
● kelainan, BERTUKAR & pengkhianat: Sebagai ahli baru FBI, anda akan ditarik ke dalam plot pelbagai penyiasatan, masing-masing dengan buruan yang tersendiri untuk menangkap, cabaran, dan kejutan.

● MENCARI CLUE SETIAP: Memeriksa berpuluh-puluh kejadian jenayah yang sukar difahami, beberapa diilhamkan oleh lokasi dari persembahan, kerana anda memburu keterangan dalam adegan objek tersembunyi.

● PEMERIKSAAN FORENSIK: Analisa petunjuk penting dalam pelbagai cepat dan menyeronokkan permainan mini. Anda mungkin akan terkejut apa bukti yang memberitahu anda.

● menyoal siasat & mendedahkan: mengesan pembohongan dan menunjukkan percanggahan seperti yang anda menyoal siasat suspek dan saksi. Tetapi persoalan yang paling besar adalah: Adakah anda bersedia untuk mendengar kebenaran?

● MEMBUAT PILIHAN ANDA: Dan bergaullah dengan ia! Sepanjang siasatan FBI anda, anda akan menghadapi beberapa keputusan moral yang akan mempunyai kesan yang bermakna pada watak-watak dan cerita.

● LIHAT PENGGUNA TERPANTAS Bandingkan skor anda selepas setiap memburu objek tersembunyi dengan rakan-rakan dan memeriksa kemajuan mereka pada peta kes itu.

Bagi peminat Gameloft, permainan objek tersembunyi, cerita buruan, dan sesiapa yang suka untuk menganalisis bukti dan menangkap penjenayah yang paling dikehendaki yang pernah!


_____________________________________________

Lawati laman rasmi kami di http://www.gameloft.com
Ikut kami di Twitter di http://glft.co/GameloftonTwitter atau seperti kami di Facebook di http://facebook.com/Gameloft untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai semua tajuk yang akan datang kami.
Semak video kami dan Treler permainan pada http://www.youtube.com/Gameloft
Cari blog kami di http://glft.co/Gameloft_Official_Blog untuk sudu dalam tentang segala-galanya Gameloft.
_____________________________________________

Aplikasi ini membolehkan anda untuk membeli barangan maya dalam aplikasi dan mungkin mengandungi iklan pihak ketiga yang boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga.

Terma Penggunaan: http://www.gameloft.com/conditions/
Dasar Privasi: http://www.gameloft.com/privacy-notice/
Perjanjian Lesen Pengguna Akhir: http://www.gameloft.com/eula/?lang=en
Baca lagi
4.1
43,180 kesemuanya
5
4
3
2
1
Memuatkan ...

Apa Yang Baharu

Various bug fixes and improvements.
Baca lagi

Maklumat Tambahan

Dikemas kini
29 Disember 2017
Saiz
24M
Pemasangan
1,000,000+
Versi Semasa
1.1.2c
Memerlukan Android
4.0 ke atas
Rating Kandungan
Remaja
Rujukan Dadah, Keganasan, Darah
Elemen Interaktif
Pembelian Digital
Produk Dalam Apl
USD 0.99 - USD 99.99 per item
Kebenaran
Ditawarkan Oleh
Gameloft
Pembangun
Gameloft S.E 14 rue Auber, 75009 Paris, France
©2018 GoogleSyarat Perkhidmatan TapakPrivasiPemajuArtisMengenai Google|Lokasi: Amerika SyarikatBahasa: Melayu
Dengan membeli item ini, anda berurus niaga dengan Google Payments dan bersetuju menerima Syarat Perkhidmatan dan Notis Privasi Google Payments.