Gods of Rome

Dla młodzieży
506 137
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

An epic fighting game set in an age of myth and legend that shows you exactly what your mobile device is capable of!
The souls of the most powerful gods have been summoned to brutal battle. Fight to restore peace in the most graphically amazing game for mobile. A pantheon of champions is yours to train to new heights and take to war as you enter an epic story full of daily challenges, mystical prizes and PvP combat.
◆ STUNNING NEXT-GEN 3D GRAPHICS & ART
Gods of Rome pushes the limits of the mobile platform by offering the best 3D graphics possible on a mobile device.
◆ INTUITIVE TAP & SWIPE CONTROLS
Enjoy an experience tailored to the mobile platform – the entire screen is at your disposal, with fluid Tap & Swipe controls that deliver merciless chain attacks and combos!
◆ SUMMON THE WORLD’S GREATEST WARRIORS
Join the lofty ranks of THE ASCENDERS – the supreme summoners of ancient legend!
As an Ascender, you can summon, upgrade, and manage gods, monsters, heroes and other mythical warriors in a blood fight against a dark force that threatens to enslave them all!
- Greek and Roman gods such as Zeus, Hades, Vulcan, Atlas, Medusa, Spartacus the gladiator, and many more form the most powerful gathering of fighters the world has ever seen!
- Undertake your journey through the ancient world's most incredible locations – Mount Olympus, the ruins of Pompeii, the Coliseum, and many more!
- Discover the unique Bonds shared by your fighters to unlock powerful bonuses.
◆ FIGHT TO BECOME LEGEND
Explore exciting world maps where formidable new opponents wait to challenge your fighting skills…
Begin your quest to defeat the dark demon Tenebrous, an ancient evil who has unearthed the artifact known as the Chaos Vessel. As he threatens to enslave the world’s greatest warriors with its power, only the mighty summoners known as "The Ascenders" can rise up against his new regime!
◆ RISE TO THE CHALLENGE
Engage in online VS battles and PvP Events to conquer your challengers; win rewards, upgrade your pantheon with new abilities and special moves, and become the top-ranking Ascender!
◆ UNLOCK MYSTICAL PRIZES
Win Spheres to discover the loot and treasures within: rare fighters, gems, valuable resources and other amazing rewards!

Find out more about the game on the official site -- http://www.godsofromegame.com/
_____________________________________________

Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN
Check out the new blog at http://gmlft.co/central

Don't forget to follow us on social media:

Facebook: http://gmlft.co/SNS_FB_EN
Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN
Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG
YouTube: http://gmlft.co/GL_SNS_YT

This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site.

Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice
Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use
End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula
Epicka gra walki ustawić w czasach mitu i legendy, które pokazuje dokładnie to, co urządzenie mobilne jest w stanie!
Dusze najpotężniejszych bogów zostali wezwani do brutalnej walki. Walczyć, aby przywrócić spokój w najbardziej graficznie niesamowite gry dla telefonów komórkowych. Panteon Mistrzów to twój trenować na nowe wyżyny i wziąć się do wojny, jak wejść epicką historię pełną codziennych wyzwań, nagród mistycznych i PvP.
◆ OSZAŁAMIAJĄCO Next-Gen 3D GRAPHICS & ART
Bogowie Rzymie pcha granice platformy mobilnej, oferując najlepsze grafiki 3D możliwe na urządzeniu mobilnym.
◆ INTUICYJNA Tap & Swipe KONTROLA
Ciesz doświadczenie dostosowane do platformy mobilnej - cały ekran jest do Państwa dyspozycji, z Tap & Swipe kontroli płynów, które dostarczają ataki łańcuchowe bezlitosny i combosów!
◆ przywołania świecie największym WARRIORS
Dołącz do wzniosłych szeregi wznoszących - Najwyższy Przywoływacze starożytnej legendy!
Jako Ascender można wezwać, uaktualniania i zarządzania bogów, bohaterów, potworów i innych mitycznych wojowników w walce krwi na ciemnym życie, które zagraża ich wszystkich zniewolić!
- greckich i rzymskich bogów, takich jak Zeus, Hades, Vulcan, atlas, Meduzy, Spartakus Gladiatora, i wiele innych formularzy najpotężniejsze zgromadzenie wojowników świat nie widział!
- Podejmę swoją podróż przez starożytny świat najbardziej niesamowitych miejsc - Olimpu, ruin Pompei, Koloseum, i wiele więcej!
- Odkryj unikalne Obligacji udostępnianych przez swoich wojowników, aby odblokować potężne premie.
◆ Walka do ZOSTAŃ LEGENDA
Przeglądaj ekscytujących mapach świata, gdzie groźnymi przeciwnikami czekać nowe wyzwanie swoje umiejętności walki ...
Rozpocznij zadanie, by pokonać ciemny demon Tenebrous, starożytne zło która odkryła artefakt znany jako Vessel chaos. Kiedy grozi zniewolić największych wojowników na świecie ze swojej mocy, tylko potężne Przywoływacze znany jako „wznoszących” może wzrosnąć do jego nowego systemu!
◆ podjąć wyzwanie
Angażować się w Internecie VS walkach PvP i Wydarzenia podbić swoich przeciwników; wygrać nagrody, uaktualnić swój panteon nowych umiejętności i specjalnych ruchów, i stać się najwyższej rangi Ascender!
◆ UNLOCK mistycznych NAGRODY
Wygraj Spheres odkryć łupy i skarby w: rzadkich bojowników, klejnoty, cennych zasobów i innych fantastycznych nagród!

Dowiedzieć się więcej o grze na oficjalnej stronie - http://www.godsofromegame.com/
_____________________________________________

Odwiedź naszą oficjalną stronę na http://gmlft.co/website_EN
Sprawdź nowy blog na http://gmlft.co/central

Nie zapomnij, aby śledzić nas w mediach społecznościowych:

Facebook: http://gmlft.co/SNS_FB_EN
Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN
Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG
YouTube: http://gmlft.co/GL_SNS_YT

Ta aplikacja pozwala na zakup przedmiotów wirtualnych wewnątrz aplikacji i mogą zawierać reklamy innych firm, które mogą przekierowanie do innej witryny.

Polityka prywatności: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice
Warunki korzystania: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use
EULA: http://www.gameloft.com/en/eula
Więcej informacji
Zwiń
4,4
Łącznie: 506 137
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

DARK HIPPOLYTA
Another Dark Fighter joins the fray.
Various game performance improvements, optimisations and bug fixes.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
27 listopada 2018
Rozmiar
37M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
1.9.5c
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla młodzieży
Przemoc, Krew, Dwuznaczne motywy, Częściowa nagość
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy w grze
Produkty w aplikacji
0,99 USD-99,99 USD za element
Sprzedawca
Gameloft SE
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.