Blitz Brigade - Online FPS fun

1 588 929
Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

You ready for the gun show? Because Blitz Brigade is packing major heat in this over-the-top (and over budget) online FPS war fest!

Put on your game face as one of seven highly skilled classes and team up with other players to blast your enemies into the ground… Then dig 'em up so you can blast 'em again!

Enter an outlandish alternate history where the world’s military leaders are actually sensible people, and the warring forces of the Axis and Allies realise that a world war would literally be the worst thing ever. So, they decide that it would be a lot less messy (and a ton more fun) if we just picked the greatest, most trigger-happy shooters and troopers from both sides to fight it out in amazing team arenas full of guns, bombs, tanks, and other crazy tools that make things go BOOM!

So why not gear up, join the fight, and feel the rush of MMO FPS combat!

*****LOCK 'N' LOAD FOR MULTIPLAYER FPS MAYHEM!*****

GIVE AN ONLINE BEATDOWN!
√ Up to 12 players can battle at the same time online for completely frantic combat games and maximum fun.
√ Catch limited-time events for new challenges, seasonal contests and loads of fun new content, including specially themed weapons and costumes!
√ Create or join a Squad to crush global opponents in MMO team games and work together towards gaining glory and rewards.
√ Voice Chat lets you plan your FPS strategy and call out to allies in the heat of battle.

PICK A CLASS FOR KICKING... BUTT
√ 7 Classes: Jump into combat as the versatile Soldier, the heavy-hitting Gunner, the supportive Medic, the precise Sniper, the cunning Stealth, the fearsome Demolisher or the tactical Engineer.
√ Customise and master each class's specialised skills to do your best in team games and counter your opponent's plan.
√ Unlock each class's Ultra Abilities, which can completely shift the tide of battle. Imagine being a Sniper that can see through walls, or a Stealth that can't be seen at all!
√ Unique taunts and kill quotes add character to your team. Because a good taunt can do more damage than almost any weapon…
√ Top off your unique look with a wide selection of hats.

LOADS OF MODES
√ Deathmatch: Race to rack up the most kills for your team in a straightforward firefight.
√ Domination: Strike key positions and take control of the battlefield while defending your positions. The ultimate test of teamwork!
√ Capture the Flag: Infiltrate the enemy stronghold, swipe the flag and (here’s the tricky part) get it BACK to your base before getting blown to pieces!
√ Free-for-All: Take down the first moving thing you see... and the second... and pretty much everything after that! In this mad shooter mode, it's every person for themselves!

PACK SOME POWER
√ Roll out in a variety of armed and explosive land and air assault vehicles.
√ Pilot the Crusher—a mech made to step all over the competition!
√ Gear up with over 100 wild weapons to customise your chaos.
√ Prime your skills in challenging single-player missions that will train you for the multiplayer PvP games.

*****War Is a Heck of a Good Time!*****
For fans of free online action games, class-based multiplayer shooters, first-person shooters, army/war games, or anyone who enjoys a good MMO fight.
Enter the battlefield, get ready for the war, and enjoy hours of FPS fun!

_____________________________________________

Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN
Check out the new blog at http://gmlft.co/central

Don't forget to follow us on social media:
Facebook: http://gmlft.co/BB_Facebook
Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN
Instagram: http://gmlft.co/BB_Instagram
YouTube: http://gmlft.co/BB_YouTube
Forum: http://gmlft.co/BB_Forum

Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice
Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use
End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula
Jste připraveni na přehlídce zbraní? Vzhledem k tomu, Blitz Brigade balí významnou teplo v tomto over-the-top (a přes rozpočet) on-line FPS válečné fest!

Kladen na herní ploše jako jeden ze sedmi vysoce kvalifikovaných skupin a spolupracovat s ostatními hráči k výbuchu své nepřátele do země ... Pak vykopat ‚em up, takže si můžete výbuch‘ em znovu!

Zadejte bizarní střídavou historii kde světoví vojenští vůdcové jsou vlastně rozumní lidé a soupeřící síly Osy a spojenci si uvědomit, že světová válka by byla doslova ta nejhorší věc na světě. A tak se rozhodnou, že by bylo mnohem méně chaotický (a tuny více zábavy), kdybychom prostě vybral největší, trigger-šťastní střelci a vojáci z obou stran bojovat to v úžasném týmu arény plné pušky, bomby, tanky a další bláznivé nástroje, které dělají věci jdou boom!

Tak proč ne gear up, zapojit do boje, a pocit, že nával MMO FPS bojů!

***** LOCK 'N' LOAD pro multiplayer FPS chaos! *****

Dát ONLINE Beatdown!
√ Až 12 hráčů může bojovat současně on-line za naprosto šílené bojové hry a maximální zábavu.
√ Catch Časově omezená akce pro nové výzvy, sezónních soutěží a spousta zábavy nového obsahu, včetně speciálně tematické zbraně a kostýmy!
√ vytvořit nebo se připojit Squad rozdrtit globální soupeře v MMO týmové hry a spolupracovat na získávání slávu a odměnu.
√ hlasový chat vám umožní plánovat svůj FPS strategii pro vyvolání spojencům v zápalu boje.

PICK třídu pro kopání ... BUTT
√ 7 Třídy: skok do boje jako univerzální voják, těžká-bít střelec, podpůrná Medic, přesná Sniper, mazaný Stealth, hrůzostrašný Demolisher nebo taktické Engineer.
√ Přizpůsobení a mistr odborné dovednosti každé třídě, aby to nejlepší v týmové hry a zvrátit plán protivníka.
√ Odemknout Ultra Schopnosti každé třídě je, což může zcela posunout výsledek bitvy. Představte si, že ostřelovač, který můžete vidět skrz zdi, nebo Stealth, které nemohou být vidět vůbec!
√ Unikátní posměšky a zabít citace přidat znak svého týmu. Vzhledem k tomu dobrý posměch mohou udělat více škody než téměř jakýkoli zbraň ...
√ Top off svůj jedinečný vzhled s širokým výběrem klobouků.

LOADS módů
√ Deathmatch: Race dát dohromady co nejvíce zabije pro svůj tým v přímočaré přestřelce.
√ Dominance: Strike klíčové pozice a převzít kontrolu nad bitevním poli a zároveň chránit své pozice. Konečným test týmové práce!
√ Capture the Flag: Infiltrovat nepřátelskou pevnost, přejeďte vlajku a (tady je choulostivé části) dostat ji zpět do své základny před dostat roztrhat na kousky!
√ Free-for-all: Zbourání první pohybující se věc, kterou uvidíte ... a druhý ... a skoro všechno po tom! V tomto šíleném režimu střelce, je to každý člověk pro sebe!

PACK určité množství elektrické energie
√ Roll out v různých ozbrojených a výbušných pozemní a letecké útočné vozidel.
√ Pilot Drtič-a mech provedeny krok celého soutěže!
√ Gear s více než 100 divokých zbraní přizpůsobit chaos.
√ prime své dovednosti v náročných single-player mise, které vás trénovat pro multiplayer PvP her.

***** válka je sakra dobrý čas! *****
Pro fanoušky zdarma online akčních her, multiplayerových stříleček založenými na třídě, first-person stříleček, armádních / válečných her, nebo kdokoli, kdo má dobrou MMO boj.
Vstoupit na bojiště, připrav se na válku, a užívat si hodiny FPS zábavy!

_____________________________________________

Navštivte naše oficiální stránky na adrese http://gmlft.co/website_EN
Podívejte se na nový blog na http://gmlft.co/central

Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích:
Facebook: http://gmlft.co/BB_Facebook
Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN
Instagram: http://gmlft.co/BB_Instagram
YouTube: http://gmlft.co/BB_YouTube
Forum: http://gmlft.co/BB_Forum

Ochrana osobních údajů: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice
Podmínky použití: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use
Licenční smlouva s koncovým uživatelem: http://www.gameloft.com/en/eula
Další informace
Sbalit
4,3
Celkem 1 588 929
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Superheroes are everywhere! You read about them in comics, see them in movies, and now superhero content is flying its way into Blitz Brigade!

ZORK INVASION!
When interstellar aliens invaded Earth, all hope seemed lost. But Blitz Brigadiers saw their guns suddenly charged with strange powers. United by a common foe, they now stand together in a new themed boss fight mode!

BECOME A HERO... WITH A GUN
In this time of need, heroes with 5 new super-powered weapons will rise to defend Earth!
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
29. června 2018
Velikost
59M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
3.5.2b
Vyžaduje Android
4.0.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 13 let
Násilí, Krev
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
0,99 US$–99,99 US$ za položku
Od vývojáře
Gameloft
Vývojář
Gameloft Inc. 50 West 23rd Street 10th FL New York, NY 10010
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.