Asphalt Xtreme: Rally Racing

Dla wszystkich
563 890
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

NO ROAD. NO RULES!

Break free from the ordinary and enter uncharted territory with Asphalt Xtreme: Rally Racing!

So forget everything you know about racing, because all you need here is your instincts, real skill and a fearless desire for speed. You’ll race around sand hills, charge through canyons, drift across the dirt and climb past your opponents to reach the finish line as part of an absolutely extreme racing experience!

• 50+ MONSTER MACHINES: Set your inner beast free in a 4x4 Monster Truck. Feed your passion for fast wheels with a Muscle Car. Or just go wild on the track as you drive an agile Buggy, a hard-hitting Pickup, a dirt-loving Rally Car, a power-packing SUV or unstoppable Truck!

• UNLEASH YOUR STYLE: There are no limits to the custom options, as you pick from 7 offroad vehicle types, each with a unique flavor of gameplay. This allows you to constantly discover fresh, challenging experiences. And thanks to regularly added updates, there’s always something new to try out.

• THE BIGGEST BRANDS: We’ve unleashed Jeep, Ford, Mercedes-Benz, Predator, Dodge, Chevrolet and loads more of offroad racing’s best licensed motor machines.

• REAL-TIME MULTIPLAYER: Pick up some head-to-head online racing in 8-player simultaneous free-for-alls! You’ll be facing some tight competition, so stay on top of your game as you climb the leaderboard and rise above all your friends!

• THE WORLD IS YOUR RACETRACK: Race in a variety of exotic and extreme locations from all over the globe. Prepare to shred the glaciers of Svalbard, summit the Alps, speed through the hills of Coachella Valley, cut through the jungles of Phuket, power through Detroit’s steel mills & much more. Plus, there’s always a twist around the bend as new tracks get added in the future.

• CUSTOMIZE YOUR RIDE: Need to pump up your motorsport car’s engine power? Feel like decking out your rally racer in style? There’s an impressive collection of custom setups and upgrades for all of that to make every set of wheels a personal speed machine.

• GET THE FULL OFFROAD EXPERIENCE: There are always new obstacles to climb and experiences to try with 5 game modes, over 300 Career events, more than 1,100 Mastery challenges, Limited-Time Events, Daily Missions, Special Projects and truckloads more on the way every update! The only question is, are you extreme enough to handle it all?

• AN EXTREME EXPERIENCE: No other racer pushes the limits of graphics this intensely, real physics this insanely, or high-speed nitro action this far! So gas up and take off fast, because this game can’t wait to get you in the driver’s seat and peel out for some amazing speed!

Are you revved up yet? If not, you might just need a shot of octane in your life! This is the racer for anyone who doesn’t like conventional racers. It’s the game for those who break the rules, think outside the box and can’t be constrained by the limits of a race track! A game for fans of rally cars, real extreme sports, drift racing, getting down in the dirt and free-flying offroad adventures! Are any of these you? Then download Asphalt Xtreme: Rally Racing right now for FREE!

Find out more about the game on the official site -- http://asphaltxtreme.com/

_____________________________________________

Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN
Check out the new blog at http://gmlft.co/central

Don't forget to follow us on social media:
Facebook: http://gmlft.co/AXTR_Facebook
Twitter: http://gmlft.co/AXTR_Twitter
Instagram: http://gmlft.co/AXTR_Instagram
YouTube: http://gmlft.co/AXTR_YouTube
Forum : http://gmlft.co/AXTR_Forum

This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third party advertisements that may redirect you to a third party site.

Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use
Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice
End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula
Żadna droga. BRAK ZASAD!

Uwolnić się od niezwykłego i wprowadzić nieznane terytorium asfaltem Xtreme: Rally Racing!

Więc zapomnij wszystko, co wiesz o wyścigach, ponieważ wszystko, czego potrzebujesz jest tutaj swoje instynkty, prawdziwe umiejętności i nieustraszony pragnienie prędkości. Będziesz ścigać wokół piaskowych wzgórz ładować poprzez kaniony, dryfują w poprzek brudu i wspiąć przeszłość swoich przeciwników, aby dotrzeć do mety jako część absolutnie ekstremalnego doświadczenia wyścigowego!

• 50+ MASZYNY potworów: Ustaw wewnętrzna bestia wolne w samochodzie 4x4 Monster. Karmić swoje zamiłowanie do szybkich kół z samochodu mięśni. Albo po prostu szaleją na torze podczas jazdy zwinny buggy, do bezkompromisowej pickup, polnej kochający rajdu samochodowego, do zasilania pakowania SUV lub powstrzymania Truck!

• Uwolnij swój styl: Nie ma ograniczeń do opcji niestandardowych, jak wybrać z 7 typów pojazdów terenowych, każda o niepowtarzalnym smaku rozgrywki. To pozwala stale odkryć świeże, trudnych doświadczeń. A dzięki regularnie dodawane aktualizacji, zawsze coś nowego do wypróbowania.

• największych marek: Mamy rozpętała Jeep, Ford, Mercedes-benz, drapieżnik, Dodge, Chevrolet i mnóstwo więcej najlepiej licencjonowanych maszyn mechanicznych Offroad Racing.

• bieżący tryb multiplayer: Podnieś trochę head-to-head Racing Online w 8-player jednoczesnych alls free-for-! Będziesz stoi jakiś napięty konkurencji, więc pozostać na szczycie swojej gry, jak wspiąć się na liderów i wznieść się ponad wszystkich swoich znajomych!

• świat jest twój Racetrack: Wyścig w różnych egzotycznych i ekstremalnych miejscach z całego świata. Przygotuj się strzępić lodowców Svalbardu, szczyt Alp, prędkość poprzez wzgórza Coachella Valley minął dżunglach Phuket, moc przez Detroit huty i wiele więcej. Plus, zawsze twist zakrętem jak nowe utwory dodawane w przyszłości.

• dostosować jazdę: Need podkręcić moc silnika Twojego samochodu Motorsport? Poczuj się jak Pokrycie swoje Rally Racer w stylu? Jest imponująca kolekcja niestandardowych konfiguracji i uaktualnień dla wszystkich, że aby każdy zestaw kół osobista maszyna szybkości.

• uzyskać pełny Offroad Doświadczenie: Nie zawsze są nowe przeszkody, aby wspinać się i doświadczenia, aby spróbować z 5 trybów gry, ponad 300 wydarzeń karierze ponad 1100 wyzwaniami Mastery Limited-Time Events, codzienna Misje, Projekty Specjalne i ciężarówek bardziej po drodze każda aktualizacja! Pytanie tylko, czy jesteś wystarczająco ekstremalne to wszystko obsłużyć?

• Skrajny Doświadczenie: Żaden inny zawodnik pcha granice grafiki ta intensywnie, prawdziwe fizyki to szalenie lub działanie wysokiej prędkości nitro tak daleko! Więc gaz i szybko zdjąć, bo ta gra nie może się doczekać, aby dostać się w fotelu kierowcy i łuszczyć się jakiejś niesamowitej prędkości!

Ty się jeszcze na chodzie? Jeśli nie, to może wystarczy zastrzyk oktanowej w swoim życiu! Jest to zawodnik dla każdego, kto nie lubi zwykłych kierowców. Jest to gra dla tych, którzy łamią zasady, myśleć nieszablonowo i nie mogą być ograniczane przez granice torze wyścigowym! Gra dla fanów samochodów rajdowych, prawdziwe sporty ekstremalne, wyścigi dryf, dostając w brudzie i swobodnie pływające przygodach offroad! Czy któraś z nich Ciebie? Następnie pobierz Asphalt Xtreme: Rally Racing teraz za darmo!

Dowiedzieć się więcej o grze na oficjalnej stronie - http://asphaltxtreme.com/

_____________________________________________

Odwiedź naszą oficjalną stronę na http://gmlft.co/website_EN
Sprawdź nowy blog na http://gmlft.co/central

Nie zapomnij, aby śledzić nas w mediach społecznościowych:
Facebook: http://gmlft.co/AXTR_Facebook
Twitter: http://gmlft.co/AXTR_Twitter
Instagram: http://gmlft.co/AXTR_Instagram
YouTube: http://gmlft.co/AXTR_YouTube
Forum: http://gmlft.co/AXTR_Forum

Ta aplikacja pozwala na zakup przedmiotów wirtualnych wewnątrz aplikacji i mogą zawierać reklamy osób trzecich, które mogą przekierowanie do witryny osoby trzeciej.

Warunki korzystania: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use
Polityka prywatności: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice
EULA: http://www.gameloft.com/en/eula
Więcej informacji
4,5
Łącznie: 563 890
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Asphalt Xtreme is packing more power under its hood with Update #7!

• PORSCHE IN FULL FORCE: Feel the power of the Porsche 911 SC, Porsche Macan and several more coming soon!

• MORE MASTERIES: Each new car has a new Mastery.

• DAILY CHALLENGES: Discover a fresh challenge that will put you behind the wheel of a random car in your collection every day.

• MORE VARIED MISSIONS: In some car challenges, the 3rd Star requirement has been changed from a car Archetype.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 lipca 2018
Rozmiar
39M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
1.7.3b
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-99,99 USD za element
Sprzedawca
Gameloft
Programista
Gameloft S.E 14 rue Auber, 75009 Paris, France
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.