MARVEL Spider-Man Unlimited

Dla młodzieży
2 366 584
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

*** OVER 200 CHARACTERS FROM THE SPIDER-VERSE TO PLAY! ***

Collect and unite every Spider-Man and Spider-Woman to fight the ultimate threat in a story-driven endless runner!

Experience a story that feels like it jumped straight from the Marvel Super Hero comics as you recruit an army of amazing Spider-Verse champions. Combat the new Sinister Six, who have opened a dimensional portal in New York to summon endless versions of themselves! This exponential evil is moving from dimension to dimension, destroying each one. But their sinister games end here!

THE GREEN GOBLIN (ISSUE 1), THE VULTURE (ISSUE 2), ELECTRO (ISSUE 3), SANDMAN (ISSUE 4), DOC OCK (ISSUE 5), AND MYSTERIO (ISSUE 6) ARE HERE! What awaits you after the Sinister Six? Maybe you’ll swing with Venom, team up with the Avengers, have a homecoming with Spider-Gwen, help fend off a Civil War, and much, much more!
THE FIRST FREE SPIDER-MAN GAME!
• Enjoy the thrill of the first Spider-Man web-runner! Swing, run and fight through a chaotic Manhattan in over 7 different Marvel environments!
• Go beyond a simple run with unique gameplay! Fight in battles against dimensional super villains, swing, wall-climb and skydive!
• Play Story mode games with 5 boss battles and 25 missions per Issue! New daily and weekly events with spectacular rewards in Events mode! Or climb up the leaderboards in Unlimited mode!

THE FIRST NARRATIVE RUNNER!
• A continuing episodic adventure: The Sinister Six are moving from dimension to dimension, destroying everything in their path – and our world is next! But it ends now… with an army of amazing Spideys, Avengers, Symbiotes and other Super Hero champions!
• Dive into an amazing Marvel Universe spanning over 50 years of Spider-Man movie and comic book content with iconic characters, including dimensional Spideys, multiple variations of each villain, as well as Nick Fury, Mary Jane Watson, and Black Cat!
• Written with an experienced Spider-Man comic writer to ensure a faithful recreation of the Spider-Man comics!

THE MOST SPIDEYS EVER IN A GAME… INCLUDING NEW SPIDER-WOMEN!
• Summon, collect and run with a nearly endless number of Super Hero champions featured throughout the Marvel Universe, including Superior Spider-Man, Scarlet Spider, Ultimate Spider-Man and even Nick Fury from the Avengers comics!
• Collect, fuse, and level up your Spidey cards, each with its own unique in-game benefit. You can even send them on Spidey Ops missions to free the men, women and kids of Manhattan from evil!
• CONSISTENT RELEASE OF NEW SPIDER-MAN CHARACTERS!
For fans of endless runners, Stan Lee comics, the Avengers movie and free Super Hero games – both kids and adults alike!

_____________________________________________

Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN
Check out the new blog at http://gmlft.co/central

Don't forget to follow us on social media:
Facebook: http://gmlft.co/SMU_Facebook
Twitter: http://gmlft.co/SMU_Twitter
Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG
YouTube: http://gmlft.co/SMU_Youtube
Forum: http://gmlft.co/SMU-Forum

This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site.

Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice
Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use
End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula
*** 200 znaków z Spider-werset grać! ***

Zbierać i łączyć każdą Spider-Man i Spider-Woman walczyć ostatecznego zagrożenia w fabule niekończącej biegacza!

Przeżyj historię, która czuje się jak to skoczył prosto z komiksów Marvel Super Hero, jak rekrutować armię niesamowite mistrzów Spider-wierszem. Zwalczać nową Sinister Six, który otworzyliśmy portal wymiarową w Nowym Jorku, aby wezwać nieskończone wersje siebie! Ten wykładniczy zło porusza się od wymiaru do wymiaru, niszcząc każdy. Ale ich złowrogie gry kończy się tutaj!

ZIELONA GOBLIN (nr 1)? P (Wydanie 2), elektro (wydanie 3), SANDMAN (nr 4), DOC OCK (nr 5), a MYSTERIO (Wydanie 6) są tutaj! Co czeka Cię po Sinister Six? Może będziesz skakać z Venom, zespół z Avengers, mają powrót do domu ze Spider-Gwen, pomaga odeprzeć wojny domowej, i wiele, wiele więcej!
Pierwszy wolny SPIDER-MAN gry!
• Poczuj dreszczyk pierwszej Spider-Man internetowej Runner! Huśtawka, biegać i walczyć przez chaotyczny Manhattanie w ponad 7 różnych środowiskach Marvel!
• Wyjdź poza zwykłą metę z niepowtarzalnej rozgrywce! Walczyć w walkach wymiarowej Super złoczyńców, huśtawka, ściany-wznoszenia i Skydive!
• Graj w gry tryb Story z 5 walk z bossami i 25 misjach za problem! Nowe dzienne i tygodniowe imprezy z nagrodami w trybie spektakularnych wydarzeniach! Lub wspiąć się na liderów w trybie bez ograniczeń!

Pierwszej narracji RUNNER!
• Stałym epizodyczne przygody: The Sinister Six poruszają się od wymiaru do wymiaru, niszcząc wszystko na swojej drodze - i nasz świat jest obok! Ale to kończy się teraz ... z armią niesamowite Spideys, Avengers, symbiontów i innych mistrzów Super Hero!
• Zanurz się niesamowitym Marvel Universe trwającą ponad 50 lat Spider-Man filmu i komiksu treści książki z kultowych postaci, w tym Spideys wymiarowych, wiele odmian każdego złoczyńcy, jak i Nick Fury, Mary Jane Watson i Black Cat!
• pisemna z doświadczonym Spider-Man komicznego pisarza, aby zapewnić wierne odtworzenie komiksów Spider-Man!

Najbardziej SPIDEYS w historii gier ... oraz Nowy Spider-KOBIET!
• Przywołanie, zbierać i uruchamiać z liczbą prawie niekończącej mistrzów Super Hero biorące całym Marvel Universe, w tym Superior Spider-Man, Scarlet Pająk, Ultimate Spider-Man, a nawet Nick Fury z komiksu Avengers!
• Zbieranie, bezpiecznik i wyrównać swoje karty Spidey, każdy z własnym wyjątkowy korzyści w grze. Można nawet wysłać je na Spidey Ops misji, aby uwolnić mężczyzn, kobiet i dzieci na Manhattan od zła!
• konsekwentne RELEASE ZNAKÓW NOWE Spider-Man!
Dla fanów niekończących biegaczy, komiksów Stana Lee, film Avengers i darmowe gry Super Hero - zarówno dla dzieci i dorosłych!

_____________________________________________

Odwiedź naszą oficjalną stronę na http://gmlft.co/website_EN
Sprawdź nowy blog na http://gmlft.co/central

Nie zapomnij, aby śledzić nas w mediach społecznościowych:
Facebook: http://gmlft.co/SMU_Facebook
Twitter: http://gmlft.co/SMU_Twitter
Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG
YouTube: http://gmlft.co/SMU_Youtube
Forum: http://gmlft.co/SMU-Forum

Ta aplikacja pozwala na zakup przedmiotów wirtualnych wewnątrz aplikacji i mogą zawierać reklamy innych firm, które mogą przekierowanie do innej witryny.

Polityka prywatności: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice
Warunki korzystania: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use
EULA: http://www.gameloft.com/en/eula
Więcej informacji
Zwiń
4,2
Łącznie: 2 366 584
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Celebrate Spider-Man Unlimited's 4th anniversary with the all-new Issue 36!

WHAT'S NEW?
- RED GOBLIN IS BACK: Gather Infinite-rarity Pieces of this fan-favorite red villain to get his Infinite Card!
- POSSESSED VENOM: Something strange is happening with Eddie's symbiote. Can he endure what's coming?
- MORE SPIDEYS: The Portal has brought 6 new heroes into our dimension. Collect them all!
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
26 listopada 2018
Rozmiar
50M
Instalacje
100 000 000+
Aktualna wersja
4.5.3a
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla młodzieży
Przemoc
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-99,99 USD za element
Sprzedawca
Gameloft
Deweloper
Gameloft Inc. 50 West 23rd Street 10th FL New York, NY 10010
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.