Decathlon Coach - fitness, run

За всички възрасти
44 156
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

The Decathlon Coach app can help you take care of your health and get back into shape, no matter what your objective or level is. It provides free, customised and varied training programs for running, cross-training, yoga, fitness, cardio workouts, Pilates, walking, strength training, and many other activities.

Monitor your performance with over 80 sports tracked.

WHY CHOOSE DECATHLON COACH?
Are you looking for the best app to do sport for free wherever you are?
Decathlon Coach adapts to your goals, motivating you to progress with your favourite sport and providing effective programmes to help you get back into shape.
💪 Make progress thanks to varied and customised workouts that you can fit into your diary and suit your level (beginner, intermediate, advanced).
📣. Let yourself be guided with voice coaching and exercise videos.
📊. Monitor your performance with over 80 sports available in the app (running, trail, walking, pilates, yoga, fitness, strength training, cycling, boxing, badminton, etc.).
📲. Decathlon coach will support you whether you train at home, outdoors and at the gym, offering over 250 coaching programmes or sessions with or without equipment.
👏. Achieve your goals, no matter what they are: weight loss, keeping healthy, burning off calories, preparing for a run, building up strength, or simply getting fit.
🥗 Find the best advice from experts to get started, progress and eat healthily.
🌟 Get access to the community's reviews and testimonials.

COMPLETE PROGRAMMES AND CUSTOMIZABLE SESSIONS
Decathlon supports you with programmes that suit your level of ability and allows you to pick and choose sessions you want.
- RUNNING: Gently get started or get back into running with training plans by level. You will also discover our goal-based programmes such as weight loss, improving your pace, preparing a race, a marathon or a trail run race.
- WALKING: Are you more into power walking, Nordic walking, or race walking? Our programmes adapt to  what you want.
- PILATES: Add Pilates to your regular sports activity or as the principal sport and progress at your pace to gently tone up your body and work on your core strength.
- STRENGTH & WEIGHT TRAINING: Gently get started with our bodyweight programmes and add weights to increase the difficulty. Our programmes provide you with guidance at home or the gym.
- YOGA: Make time for yourself with our yoga routines to relax, and make your body more supple and toned.

GET COACHING ADVICE FROM EXPERTS TO GET THE BEST OUT OF YOUR SESSIONS
Our coaches are here to help you get better started with your sports activity and progress at your own pace.
- Get into good habits and stay on track thanks to our advice.
- Discover efficient recovery techniques and well-being tips.
- Follow our nutritional advice as a complement to your sports activity.

SIGN UP AND KEEP TRACK OF YOUR PROGRESS

Get your sessions’ history and measure your progress over time.
- Find your sessions’ stats (time, route, calories burned, etc.).
- Record how you feel at the end of each session.
- Retrace the route you took on your run thanks to the GPS.
- Discover your progress month after month and year after year, thanks to the tracking graphs.

To sum up, discover an all-around coach at your fingertips for free, guiding you to do your favourite sport, whatever your level of ability. Let yourself be guided by the coach and be proud of your progress!
Приложението Decathlon Coach може да ви помогне да се погрижите за здравето си и да се върнете във форма, без значение каква е вашата цел или ниво. Той предлага безплатни, персонализирани и разнообразни тренировъчни програми за бягане, кръстосани тренировки, йога, фитнес, кардио тренировки, пилатес, ходене, силови тренировки и много други дейности.

Следете представянето си с над 80 проследени спорта.

ЗАЩО ИЗБЕРЕТЕ ДЕКАТЛОН ТРЕНЕР?
Търсите ли най -доброто приложение за безплатно спортуване, където и да сте?
Треньорът на Decathlon се адаптира към вашите цели, мотивирайки ви да напредвате в любимия си спорт и предоставя ефективни програми, които да ви помогнат да се върнете във форма.
💪 Постигнете напредък благодарение на разнообразни и персонализирани тренировки, които можете да поставите в дневника си и да отговарят на вашето ниво (начинаещи, средни, напреднали).
📣. Позволете си да се ръководите с гласови коучинг и видеоклипове за упражнения.
📊. Наблюдавайте представянето си с над 80 спорта, налични в приложението (бягане, пътека, ходене, пилатес, йога, фитнес, силови тренировки, колоездене, бокс, бадминтон и др.).
📲. Треньорът на Decathlon ще ви подкрепя независимо дали тренирате у дома, на открито и във фитнеса, предлагайки над 250 коучинг програми или сесии със или без оборудване.
👏. Постигайте целите си, без значение какви са те: отслабване, поддържане на здраве, изгаряне на калории, подготовка за бягане, натрупване на сили или просто привеждане във форма.
Намерете най -добрите съвети от експерти, за да започнете, да напредвате и да се храните здравословно.
Получете достъп до рецензиите и препоръките на общността.

Пълни програми и персонализирани сесии
Decathlon ви поддържа с програми, които отговарят на нивото ви на способности и ви позволява да избирате и избирате сесии, които искате.
- ТЕЧЕНИЕ: Внимателно започнете или се върнете към бягане с планове за обучение по ниво. Ще откриете и нашите програми, базирани на цели, като отслабване, подобряване на темпото ви, подготовка на състезание, маратон или състезание по бягане на пътека.
- РАЗХОДИТЕ: Повече ли се занимавате със силово ходене, скандинавско ходене или състезателно ходене? Нашите програми се адаптират към това, което искате.
- ПИЛАТЕС: Добавете пилатес към редовната си спортна дейност или като основен спорт и напредвайте с темпото си, за да тонизирате леко тялото си и да работите върху основната си сила.
- ОБУЧЕНИЕ НА СИЛА И ТЕГЛО: Внимателно започнете с нашите програми за телесно тегло и добавете тежести, за да увеличите трудността. Нашите програми ви предоставят насоки у дома или във фитнеса.
- YOGA: Отделете време за себе си с нашите йога процедури, за да се отпуснете и да направите тялото си по -еластично и тонизирано.

ВЗЕМЕТЕ СЪВЕТИ НА КОУЧИНГИ ОТ ЕКСПЕРТИ, ЗА ДА ИЗВЪРШЕТЕ НАЙ -ДОБРОТО ОТ ВАШИТЕ СЕСИИ
Нашите треньори са тук, за да ви помогнат да започнете по -добре със спортната си дейност и да напредвате със собственото си темпо.
- Влезте в добри навици и останете на път благодарение на нашите съвети.
- Открийте ефективни техники за възстановяване и съвети за благосъстояние.
- Следвайте нашите хранителни съвети като допълнение към вашата спортна дейност.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ И ПРОДЪЛЖЕТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО НА ВАШИЯ ПРОГРЕС

Вземете историята на вашите сесии и измерете напредъка си във времето.
- Намерете статистиката на вашите сесии (време, маршрут, изгорени калории и т.н.).
- Запишете как се чувствате в края на всяка сесия.
- Върнете се по маршрута, по който сте тръгнали, благодарение на GPS.
- Откривайте напредъка си месец след месец и година след година, благодарение на графиките за проследяване.

За да обобщим, открийте безплатно всеобхватен треньор на една ръка разстояние, който ви напътства да правите любимия си спорт, независимо от нивото на вашите способности. Оставете се да се ръководите от треньора и се гордейте с напредъка си!
Прочетете повече
Свиване
4,0
Общо 44 156
5
4
3
2
1
Зарежда се…

Новите неща

We did some bug fixes and enhancements thanks to your feedbacks. Don't hesitate to contact us if you have any question or problems
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
16 ноември 2021 г.
Размер
123M
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
2.8.0
Изисква Android
5.0 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Decathlon
Програмист
©2022 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиВсичко за Google Play|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.