Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

It’s time to start building a safer world, together: Welcome to GeoSure, the future of safety awareness in the palm of your hand!

GeoSure is the world leader in developing the most highly scaled and timely location safety ratings. GeoSure is the first to map neighborhoods in every major city around the world into dynamic safety “temperatures” known as GeoSafeScores™.

GeoSure is the only personalized, location-sensitive safety app on the market. We’re dedicated to making you safer during your travels and at home in your community. GeoSure combines safety-related information gathered through machine learning from thousands of data sources, then models all that information through sophisticated algorithms. The results are scores reflecting localized safety conditions in neighborhoods across the globe.

GeoSure is a global safety conscious community! GeoSure empowers you to help your city, as well as fellow travelers by sharing personal experiences from wherever you are.

---

Welcome to GeoSure - The World’s Most Trusted Safety Scores™

GeoSure’s goals are ambitious: A safer, more predictable world.

BE INFORMED
Inform with the most trusted and timely safety awareness information available. Use the power of numbers and a simple 1-100 scale to rapidly understand your safety, anywhere in the world.

BE EMPOWERED
Empower communities and residents with the tools to take control of their own well-being, building trust in local institutions and facilitating economic development.

BE ENGAGED
Engage residents to become active participants in building stronger, more resilient communities through community-sourced experience sharing and safety activism.

---

Have Feedback? Contact us at info@geosureglobal.com.

BE PREPARED
Get familiar with where you’re headed to know what to expect by checking GeoSure before you travel.

CHECK IN
GeoSure drills down to the street level, so refer to it often throughout the day as you’re exploring to make sure the area you’re in is a safe one.

SHARE
Easily share your insights in seconds! Whether you’re traveling somewhere new or in your hometown, join the global community and let others know what it’s like - great, good other otherwise.
Je na čase začít stavět bezpečnější svět spolu: Vítejte GeoSure, budoucnost povědomí o bezpečnosti v dlani!

GeoSure je světovým lídrem ve vývoji nejvíce vysoce škálované a aktuální polohy bezpečnostní hodnocení. GeoSure je první mapovat čtvrtí v každém větším městě na celém světě do dynamických „teplot“ bezpečnostní známých jako GeoSafeScores ™.

GeoSure je jediný individuální, umístění-citlivé bezpečnostní aplikace na trhu. Jsme věnován k tomu, aby vás bezpečnější na cestách i doma ve své komunitě. GeoSure kombinuje informace týkající se bezpečnosti shromážděné prostřednictvím strojového učení se od tisíců zdrojů data, pak modely všechny tyto informace pomocí sofistikovaných algoritmů. Výsledky jsou výsledky odrážejí lokalizované bezpečnostní podmínky ve čtvrtích po celém světě.

GeoSure je globální bezpečnostní vědomé komunita! GeoSure vám umožňuje pomáhat své město, stejně jako souputníky sdílení osobních zkušeností z místa, kde se právě nacházíte.

---

Vítejte na GeoSure - svět nejdůvěryhodnější bezpečnostní skóre ™

Cíle GeoSure jsou ambiciózní: Bezpečnější, předvídatelnější svět.

BÝT INFORMOVÁN
Informují s informacemi o nejdůvěryhodnější a včasné bezpečnostní povědomí k dispozici. Použít sílu čísel a jednoduché měřítko 1-100 rychle pochopit vaši bezpečnost, kdekoli na světě.

být oprávněna
Vybavte komunitám a obyvatelům s nástroji převzít kontrolu nad jejich vlastní blaho, budování důvěry v místních institucích a usnadňuje hospodářský rozvoj.

BÝT ZAPOJEN
Zapojit obyvatele, aby se stala aktivními účastníky při budování silnější a odolnější komunity prostřednictvím komunitní zdrojů sdílení zkušeností a bezpečnostní aktivismus.

---

Mají zpětnou vazbu? Kontaktujte nás na info@geosureglobal.com.

BÝT PŘIPRAVEN
Seznamte se s tím, kde jste šel zjistit, co lze očekávat od kontroly GeoSure ještě před cestou.

PŘEVZETÍ
GeoSure vrtá až na úroveň ulice, takže se odkazují na to často po celý den, jak jste prozkoumat, aby se ujistil, že plocha, kterou jste v bezpečí je jednou.

PODÍL
Snadno sdílet své postřehy během několika sekund! Ať už cestujete někam nebo ve svém rodném městě, vstoupit do globální komunity a dát ostatním vědět, jaké to je - velký, dobře jiný jinak.
Další informace
Sbalit
3,6
Celkem 104
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Added LGBTQ Safety category.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
18. září 2018
Velikost
20M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
3.1.1
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
GeoSure Global, LLC
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.