Smart Data Usage Monitor & Speed Test - smartapp

41,717
Contains Ads
Google පරිවර්තනය භාවිතයෙන් විස්තරය සිංහල (ශ්‍රී ලංකාව) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නද?විස්තරය නැවත ඉංග්‍රීසි (එක්සත් ජනපදය) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න

smartapp ensures you stay on top of your mobile spends.

smartapp automatically tracks your Outgoing calls, Incoming Calls, Data Usage on 2G, 3G, 4G and WiFi, SMS and Roaming

💹 Usage Insights
✔ Track your calls: Incoming, Outgoing and know your top contacts
✔ Check your data consumption on 2G, 3G, 4G and WiFi
✔ Find out which apps consume most of your data

⏲ Speed Test
Measure the latency, download speed and upload speed of your mobile data connection and WiFi network with Speed Test. Also measure the network quality for regular browsing, watching streaming videos and video calling. Share test results with your friends to find out how your data connection compares to theirs.

👓 Real-time App Data Counter (beta)
Track how the apps on your phone are consuming data while you are using them. Also monitor your network's data speed real-time. Real-time App Data Counter allows you to measure how much data is used while watching a video or browsing through a website.

💊 Data Saver
Save your mobile and WiFi data by launching data saver. It saves your background data consumption by terminating apps and services eating your precious data.

-------------

"The user interface is pleasing and with the data insights it provides in the form of numbers and graphs for different timelines, its appeal is enhanced." - Yourstory

"Can't decide which plan is the best for you? Smartapp is here to the rescue!" - GadgetsNow

"An app which helps you optimise your smartphone usage" - Inc42

"An awesome app for android smartphone that would automatically understand your calling behavior" - Android Portal

"smartapp is a Beautiful App to track your usage" - Beautiful Pixels
smartapp ඔබ ඔබේ ජංගම වැය මත රැඳී සහතික කරයි.

smartapp ස්වයංක්රීයව ඔබගේ ඇමතුම් ඇමතුම්, ලැබෙන ඇමතුම්, 2G, 3G, 4G සහ WiFi මත දත්ත භාවිතය, SMS සහ රෝමිං පීලි

💹 භාවිතය විදසුන්
✔ ඔබගේ ඇමතුම් නිරීක්ෂණය: පැමිණෙන, ඇමතුම් සහ ඔබේ ඉහළ බඳත
✔ 2G, 3G, 4G සහ WiFi ඔබේ දත්ත පරිභෝජනය පරීක්ෂා කරන්න
යෙදුම් ඔබගේ දත්ත ආහාරයට ✔ සොයා

⏲ ස්පීඩ් ටෙස්ට්
මෙම කාලය අවම වීමයි මැනීමට බාගත කිරීමේ වේගය සහ ස්පීඩ් ටෙස්ට් සමඟ ඔබේ ජංගම දත්ත සම්බන්ධතාවය සහ WiFi ජාලය වේගය උඩුගත කරන්න. ද streaming වීඩියෝ දර්ශන සහ වීඩියෝ කරන මා ෙවත පවරා බලා, නිත්ය කෑම සඳහා ජාලයේ ගුණාත්මක මැනීම. ඔබගේ දත්ත සම්බන්ධතාවය එයාලගෙ සංසන්දනය සොයා ගැනීම සඳහා ඔබේ මිතුරන් සමග පරීක්ෂණ ප්රතිඵල බෙදාගන්න.

👓 එසැනින් යෙදුම දත්ත කවුන්ටරය (බීටා)
ඔබ ඔවුන් භාවිතා කරන අතර, ඔබගේ දුරකථනයේ යෙදුම් දත්ත පානය කරන්නේ කෙසේද නිරීක්ෂණය කරන්න. ද, ඔබේ ජාල දත්ත වේගය සැබෑ කාලීන අධීක්ෂණය. එසැනින් යෙදුම දත්ත කවුන්ටරය ඔබ වෙබ් අඩවිය හරහා වීඩියෝ හෝ බ්රවුස් නරඹමින් කෙතරම් දත්ත භාවිතා මැනීම සඳහා ඉඩ ලබාදේ.

💊 දත්ත සේවර්
දත්ත සුරැකුම දියත් විසින් ජංගම හා WiFi දත්ත සුරකින්න. එය ඔබගේ වටිනා දත්ත කන යෙදුම් හා සේවා නතර ඔබේ පසුබිම් දත්ත පරිභෝජනය ඉතිරි.

-------------

"පරිශීලක අතුරු මුහුණත ප්රසන්න හා එහි අභියාචනයක් වැඩි දියුණු කරනු, වෙනස් කාලසීමාවන් සඳහා අංක සහ ප්රස්තාර ස්වරූපයෙන් සපයන දත්ත ඇතක වේ." - Yourstory

"වන සැලැස්ම ඔබ වෙනුවෙන් හොඳම තීරණය කළ හැකි ද? Smartapp ගලවා ගැනීමට මෙතන!" - GadgetsNow

"ඔබ ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය භාවිතය උපරිම ඵල උපකාර කරන යෙදුමකට" - Inc42

"ඔබගේ කරන මා ෙවත පවරා හැසිරීම ස්වයංක්රීයව තේරුම් බව ඇන්ඩ්රොයිඩ් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය සඳහා භයානක යෙදුම" - ඇන්ඩ්රොයිඩ් ද්වාරය

"Smartapp ඔබේ භාවිතය නිරීක්ෂණය කිරීමට ලස්සන යෙදුම් වේ" - අලංකාර පික්සල
තවත් කියවන්න
හකුළන්න
4.3
මුළු වශයෙන් 41,717
5
4
3
2
1
පුර්ණය වෙමින්...

අලුත් මොනවාද

- With this update smartapp now takes less space on your phone
- Also introducing usage graphs, which allow you to view and compare calling and data usage for any day, week or month
- Speed test now works better on slower connections
තවත් කියවන්න
හකුළන්න

අමතර තොරතුරු

යාවත්කාලීනයි
2017 අගෝස්තු 11
තරම
Varies with device
ස්ථාපන
1,000,000+
වත්මන් අනුවාදය
3.3.3
Android අවශ්‍යයි
4.2 සහ ඉහළ
අන්තර්ගතය අගයමින්
සියලුදෙනටාම
අන්තර්ක්‍රියාකාරී මූලාංග
තොරතුරු බෙදා ගනී, ඩිජිටල් මිලදී ගැනීම්
පිරිනමන ලද්දේ
Times Internet Limited
සංවර්ධක
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2019 Googleඅඩවි සේවා නියමරහස්‍යතාවසංවර්ධකයින්කලාකරුවන්Google පිළිබඳව|ස්ථානය: එක්සත් ජනපදයභාෂාව: සිංහල
මෙම අයිතමය මිලදී ගැනීමෙන්, ඔබ Google ගෙවීම් සමග ගනුදෙනු කරන අතර Google ගෙවීම් සේවා නියම සහ රහස්‍යතා දැන්වීම සමග එකඟ වේ.