Olmíci Ochránci

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Pomožte Oli a Oťasovi ubránit domácí zásoby potravin ve spíži na farmě před všudypřítomnou havětí v nové zábavné a adrenalinové hře Olmíci Ochránci! Potrapte s Oťasem své prsty na svém mobilu nebo tabletu, zdokonalte si postřeh a ubraňte vaše potraviny ve spíži před brouky, kteří budou každou novou obtížností rychlejší, vynalézavější a odolnější vůči vašim hbitým prstům. Ale dejte pozor na Berušku! Dohrajte všechny levly ve všech obtížnostech a projděte si ligou od Ospalce po Čističe! Čím úspěšnější budete při hraní, tím více získáte herních Olmíků za něž si budete moci otevírat další sady nebo nakupovat láhve s mlékem, které jsou nutné pro každou zvolenou obtížnost.

Hra je zcela zdarma a nabízí všem šikovným klukům a holkám 15 základních levlů, 5 skrytých levlů a celkem 6 úrovní obtížností!

Odolnost brouků je dána různými typy brnění, které mají na sobě a na jejichž rozbití bude potřeba i několik kliknutí, než je budete moci zničit.

HRA OBSAHUJE
* skvělou a poutavou originální kreslenou grafiku, která vás doslova vtáhne do hry
* 15 základních levlů s potravinami ve spíži a 5 tématických levlů potravin, které se vám otevřou v určitém časovém období
* Oťase jako průvodce hrou a Oli jako zvídavou učitelku, která vám bude připomínat různé vědomostní kvízy
* herní penízky Olmíky, za které si otevíráte sady nebo kupujete láhve s mlékem

ŠKŮDCI A OBTÍŽNOST
* 6 druhů různých brouků, kteří se budou snažit sníst vaše potraviny
* 4 druhy brnění škůdců (cedník, krabička od zápalek, superman triko, knoflík), které budou používat, aby se vám potraviny ubránit nepodařilo
* 6 pohárových skupin od Ospalce, přes Cvaldu, Bouchače, Drtiče, Mazáka až po Čističe
* systém úspěšnosti - úspěšnost svého hraní uvidíte přímo u každé sady prostřednictvím 3 hvězdiček

HERNÍ BONUSY
* Beruška, která nosí stěští, ale nesmíte ji zamáčnout
* 12 různých herních úkolů, za které si budete při jejich splnění připisovat herní bonusy
* denní odměny v podobě extra herních Olmíků za návrat do hry
* možnosti získání dvojnásobku vložených lahví s mlékem po dohrání každé hry
* možnost získání dalších herních Olmíků prostřednictvím kola štěstí

Olmíci – to jsou vaši bezva kamarádi a hlavně skvělé jogurty. Zažijte si spoustu zábavy s Ochránci.

Líbí se Vám Olmíci Ochránci? Ohodnoťte je 5 hvězdičkami a doporučte i svým kamarádům!

KONTAKTUJTE NÁS
Máte-li dotazy nebo nápady na zlepšení hry, napište nám na info@olmici.cz.

SLEDUJTE NÁS
Sledujte nás na: http://www.olmici.cz
Přidejte si nás: http://www.facebook.com/olmici

DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Pro synchronizaci skóre a herní statistiky je vyžadováno internetové připojení a přihlášení do služeb Apple Game Centrum nebo Play Google. Hrát můžete i v off-line režimu, po připojení na internet se váš účet bude sám synchronizovat.
* Hrajete-li na více zařízeních pod stejným účtem, bude synchronizováno vždy poslední dosažené skóre.
* Aplikace obsahuje zasílání push notifikací. Povolit nebo zakázat zasílání push notifikací můžete poprvé při vyzvání v aplikaci nebo dodatečně ve vašem zařízení.

Pozor: hra je silně návyková, proto doporučujeme dělat při hraní pravidelné přestávky!

Děkujeme za váš download a přejeme hodně zábavy!
Help Oli and OTAs help domestic food supplies in the pantry at the farm before ubiquitous vermin in a new and fun game adrenaline Olmíci Guardians! OTAs tormented with their fingers on their mobile phone or tablet, hone your reflexes and defends your food in the pantry before the beetles that will each new difficulty faster, more inventive and more resistant your nimble fingers. But beware of ladybugs! Dohrajte level characters all in all difficulties and go through the league after Cleaners sleepyhead! The more successful you will be when you play the more you get game Olmíků for which you will be able to open the next set or buy a bottle of milk, which are required for each selected difficulty.

The game is completely free and offers all the clever boys and girls 15 basic level characters, 5 hidden level characters and include 6 levels of difficulty!

Resistance beetle is given different types of armor that they wear and the breakage will need a few clicks than you can destroy.

Game contains
* Great and interesting original cartoon graphics that will literally draw you into the game
* 15 basic level characters with food in the pantry and five thematic level characters foods that you open a specific time period
* OTAs as a guide to the game and Oli as inquisitive teacher, who will remind you of various quiz
* Olmíky game coins, for which you are opening sets or buying a bottle of milk

PESTS AND DIFFICULTY
* 6 kinds of different beetles, who will try to eat your food
* 4 types of armor pests (strainer, matchbox, superman t-shirt, button), which will be used to help defend the food failed
* 6 cup sleepyhead groups from across Chunk, percussion, Crushers, Mazák to the Cleaners
* System of success - success will see her playing right for each set with 3 stars

Games bonuses
* Ladybug, who brings good fortune, but you must not zamáčnout
* 12 different game tasks for which you will meet them at ascribe game bonuses
* Daily rewards in the form of an extra game Olmíků for return to game
* The possibility of obtaining double the embedded bottle of milk after finishing each game
* The possibility of acquiring other gaming Olmíků through Wheel of Fortune

Olmíci - these are your friends and crack especially great yogurt. Experience a lot of fun with the Guardians.

Do you Olmíci Keepers? Rate it 5 stars and recommend this to your friends!

CONTACT US
If you have questions or ideas to improve the game, please contact us at info@olmici.cz.

WATCH US
Follow us on: http://www.olmici.cz
Join us: http://www.facebook.com/olmici

IMPORTANT INFORMATION
* To synchronize scores and game stats internet connection is required and sign in to Apple's Game Center or Google Play. You can also play off-line mode, after connecting to the Internet, your account will synchronize itself.
* If you play on multiple devices under the same account, it will always be synchronized final score achieved.
* Application includes sending push notifications. Enable or disable sending push notifications when you first prompted the application or later on your device.

Warning: The game is highly addictive, so you should do when playing regular breaks!

Thank you for your download and wish a lot of fun!
Read more
5.0
4 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
December 14, 2016
Size
19M
Installs
100+
Current Version
1.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
GetWorksMedia s.r.o.
Developer
GetWorksMedia s.r.o. Budova Graffin Hvězdova 870/39, 140 00 Praha 4 Czech Republic
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.