De avonturen van Glansje & Tom

Everyone
Ages 8 & Under
14
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

‘De avonturen van Glansje & Tom’ is bedoeld om kinderen met ‘fun’ te leren over mondzorg en voeding. Kennis wordt elke dag op een speelse manier overgebracht die aansluit bij de wereld van het kind. De kracht van herhaling en de vorm (games) maken kinderen bewust van goed mondzorggedrag. Gedrag (over poetsen, voeding enzovoorts) wordt verder beïnvloed door aanmoedigingen, korte stappen, altijd beloning en rolmodellen, zoals de avontuurlijke prinses Glansje met haar schitterende tanden.
De app is ontwikkeld door professionals op het gebied van mondzorg, pedagogen en game-ontwikkelaars en getoetst aan kinderen. De NVIJ (Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandzorg) ondersteunt dit initiatief.

Voor kinderen van 4-9 jaar
De app is geschikt voor kinderen van 4 tot 9 jaar. Er wordt audio toegepast, zodat de app kan worden gebruikt voor kinderen die nog niet kunnen lezen. In tegenstelling tot andere poets-apps biedt deze app, naast een poetsanimatie, elke dag wat ‘anders’. Via quizvragen en mini-games wordt uw kind bewust van goed mondzorggedrag.

Poetsanimatie
De poetsanimatie kan op elk moment van de dag zorgen dat uw kind met plezier twee minuten poetst. De tandenfee maakt uw kind enthousiast en nodigt uw kind uit om door te poetsen. Glansje doet elke keer een stukje voor en daarna mag uw kind aan de slag, terwijl een ‘teller’ loopt. De twee minuten zijn zo voorbij! En u kunt natuurlijk met uw kind meedoen en uw kind na-poetsen. Dit wordt geadviseerd totdat uw kind tien jaar oud is.

Kennis via quizvragen
Elke dag is er ook een vraag over mondzorg of voeding. De tandenfee leest de vraag voor. Vervolgens kiest uw kind uit drie illustraties het goede antwoord. Uw kind hoeft dus niet te kunnen lezen om de vragen te beantwoorden. Na een foutief antwoord, mag het kind het nog eens proberen. Een kind kan niet verliezen en wint altijd! Met elke vraag kan het kind punten scoren. Spelenderwijs wordt in kleine stapjes veel kennis over mondzorg en voeding met uw kind gedeeld. Het is niet mogelijk om de vragen in één keer te beantwoorden. Het is juist belangrijk dat de app elke dag wordt gebruikt om frequent en in kleine stapjes kennis over te dragen.

Mini-games
Uw kind kan altijd een van de leuke mini-games spelen. Memory en ‘De vlucht van de tandenfee’ zijn geschikt voor oudere kinderen. Uw kind van vier jaar kan bacteriën van tanden en kiezen ‘wegpoetsen’ door er met een vinger op te clicken. De mini-games kunnen naar volgende levels worden doorgespeeld. Met de mini-games kunnen ook punten worden behaald.

Optimale score
Uw kind scoort punten als hij quizvragen goed heeft beantwoord. Met de mini-games krijgt het kind ook punten. Tandartsen die aangesloten zijn bij Glansje, kunnen de score op de app van uw kind uitlezen en deze afzetten tegen het cariësrisico. Bovendien krijgt uw kind bij een optimale score een surprise-pakket bij de tandarts, indien deze is aangesloten bij Glansje.

Gaat uw kind ook naar de tandarts of mondhygiënist? De kosten voor alle controles en bijna alle behandelingen worden gedekt door de zorgverzekering.
"The Adventures of Tom & Glansje" is intended to teach children with 'fun' about dental care and nutrition. Knowledge is every day playfully moved in line with the world of the child. The power of repetition and form (games) to make children aware of good oral health behavior. Behavior (about brushing, feeding, etc.) is further influenced by incentives, short steps, always reward and role models, such as the adventurous princess Glansje with its dazzling teeth.
The app was developed by professionals in the field of dental care, educators and game developers and tested by children. The NVIJ (Dutch Association of Institutions for Jeugdtandzorg) supports this initiative.

For children 4-9 years
The app is suitable for children aged 4 to 9 years. Audio is used there, so that the app can be used for children who can not read yet. Unlike other prank apps, this app, in addition to polish animation, every day something "different." Through quizzes and mini games are your child's awareness of good oral health behavior.

Poets Animation
The polish animation can provide at any time of the day that your child enjoys two minutes brushing. The Tooth Fairy makes your child excited and invites to by brushing your child. Glansje does every time a piece of your child and then allowed to work, while a 'counter' runs. The two minutes are so over! And of course you can get involved with your child and post-brushing your child. This is recommended until your child is ten years old.

Knowledge through quiz questions
Every day there is a question about oral care or nutrition. The tooth fairy reads the question. Then your child three illustrations choose the correct answer. Your child does not need to read to answer the questions. After a wrong answer, the child may try again. A child can not lose and always wins! Each question can score points the child. Playfully shared a lot of knowledge about oral care and nutrition to your child in small steps. It is not possible to answer the questions at once. It is particularly important that the app is used every day to transfer frequently and in small increments knowledge.

Mini-games
Your child can always play one of the fun mini-games. Memory and "The Flight of the tooth 'is suitable for older children. Your child of four years bacteria from teeth 'rub' by clicking on a finger. The mini-games can be passed on to next levels. The mini-games can also be points scored.

best score
Your child scores points when he quiz questions answered correctly. The mini-games gets the child items. Dentists affiliated with Glansje can read the score on the app of your child and deposit against the caries risk. In addition, your child is at an optimum score a surprise package at the dentist, if it is connected to Glansje.

Does your child also to the dentist or dental hygienist? The cost for all controls and almost all treatments are covered by health insurance.
Read more
Collapse
3.4
14 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
May 21, 2019
Size
Varies with device
Installs
1,000+
Current Version
1.3.0
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Combat
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.