1 tn+
Nedladdningar
Innehållsklassificering
Ingen åldersgräns
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild

Om appen

Vår intelligenta tanksensor monteras på utsidan av metall- och plasttankar. Sensorn kan mäta ensam men också tillsammans med flera Gobius Pro sensorer. Sensorn har inbyggd Bluetooth kommunikation. Alla inställningar görs från din telefon. Dessutom har sensorn två digitala utgångar för integration med till exempel kontrollsystem, relä, lampa eller summer.
Uppdaterades den
19 juni 2023

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Ingen data delas med tredje part
Läs mer om hur utvecklare deklarerar delning
Den här appen kan samla in data av följande typ
Plats, Appaktivitet och Enhetsidentifierare eller andra identifierare
Data krypteras när den skickas

Nyheter

Välkommen att ladda ner den nya Gobius Pro -appen, version 4.5 och få åtkomst till flera nya funktioner och förbättrade instruktioner, som gör användningen av Gobius Pro roligare och mer användbar.

• API nivå 33 uppdaterad