Meeting Room Display 4

20
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

**OUT NOW** - All-new Room Display 6
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gogetcorp.roomdisplay.v6


Room Display 4 is a professional meeting room booking system that runs on Android. It can fully sync with Exchange, Office 365 and G-Suite (Google Apps), giving users the flexibility to reserve rooms from any location and any device—no extra software is needed.


Request a Local Quote at https://www.gogetcorp.com/buy-online/


Room Display 4 puts you in control of your room reservations. It can be used to manage room bookings via the email calendar or the convenient touch-screens outside each meeting room, and present a wide range of customized information including availability, organizer, title and upcoming events.


Room Display has been implemented by IT and Facility Management Professionals in hundreds of offices worldwide. Unlike other alternatives on the market, Room Display integrates seamlessly and effortless with most IT-environments.


KEY FEATURES ROOM DISPLAY 4:
-Centralized Administration
-Manage all your devices (full remote management) from one location – via the web based administration console -Room Display Center (https://www.roomdisplaycenter.com). Ideal for small to large organizations.


Email Calendar Integration
Room Display utilizes Android’s built-in support for most calendar systems, including MS Exchange and Google Calendar, to sync room reservations with your calendars—no extra software is needed!


Meeting Overview
The highly customizable main view displays the status of a room through full-screen colour indication. Green indicates available, yellow shows a pending reservation, and red means the room is busy. Users can easily see the status of the room and, if desired, the name of the meeting organizer.


Quick Book
Quick Book lets users book resources on-screen outside the room - for any day and time. A few quick taps is all you need to reserve a room without the need of accessing a computer.


Room Check-In
Improve the efficiency of your meeting rooms by enabling reservation check-ins. If activated, users have to manually check into meetings within a specified time range. If they don’t check in, the room will be released for other users to book.


Full Kiosk Mode
Room Display 4 features a full Kiosk mode. This mode completely locks down the device.


Language Support
While the default language is English, Room Display 4 supports virtually all languages through a smart function that allows user generated translations of key text fields.


Room Display Licensing
The available Google Play version is a full 14-day trial. You can retrieve the trial license upon registration at Room Display Center (www.roomdisplaycenter.com)


Request a Local Quote at https://www.gogetcorp.com/buy-online/


SUPPORT
-Android versions 4.0 to latest
-MS Exchange 2007-2016 through Android or all services that support EWS. Office 365 is also supported through EWS
-G-Suite (Google Calendar)


TECHNICAL SPECIFICATIONS
-Centralized administration (full) via Room Display Center (web based)
-Support for local MS Exchange and Office 365 Exchange through EWS (2007-2016)
-Support for Google Apps for Work
-All-new flat design user interface
-Android (4.0 to latest)
-Clear room status indicators (green - available/yellow - pending/red - busy)
-Highly customizable (reservation info, background, logo)
-Room check-in at the display, otherwise the room reservation will be released
-Quick Book - book a meeting on-screen for any day and time
-Landscape/portrait mode
-Built-in wifi stabilizer for reliable network access
-Kiosk-mode (without need of rooting)
-Night mode–dims display
-Auto screen calibration (anti burn-in)
-Languages: English default, supports all languages through user generated translations

Device Administrator
This app uses the Device Administrator permission. While this function is off by default, it can be turned on inside the app should the user want to activate Kiosk Mode.
** OUT TEĎ ** - Zcela nový Room Display 6
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gogetcorp.roomdisplay.v6


Room Display 4 je profesionální konferenční místnost rezervační systém, který běží na systému Android. Je možné plně synchronizovat s Exchange, Office 365 a G-Suite (Google Apps), dává uživatelům flexibilitu vyhradit místnosti z jakéhokoli místa a je potřeba nějaké zařízení, žádný další software.


Požádat o místní nabídku na https://www.gogetcorp.com/buy-online/


Room Display 4 vám dává kontrolu nad svými rezervace pokojů. Může být použit ke správě rezervace pokojů přes e-mailové kalendář nebo pohodlné dotykové obrazovky mimo každé zasedací místnosti, a prezentovat širokou škálu na míru informací, včetně dostupnosti, organizátor, názvu a nadcházející události.


Room Display bylo provedeno IT a facility managementu profesionály ve stovkách pobočkách po celém světě. Na rozdíl od jiných alternativ na trhu, Room Display hladce integruje a bez námahy u většiny IT prostředí.


Klíčové vlastnosti ROOM DISPLAY 4:
-Centralized Administration
-Manage všechny vaše zařízení (plné vzdálené správy) z jednoho místa - přes webové administrační konzole -Místnost Zobrazit Center (https://www.roomdisplaycenter.com). Ideální pro malé i velké organizace.


Email Calendar Integration
Room Display využívá zařízení Android vestavěný podporu pro většinu kalendářních systémů, včetně MS Exchange a Google Calendar, pro synchronizaci výhrady místnosti s kalendáře, není třeba provádět další software!


setkání Přehled
Vysoce přizpůsobitelné hlavní pohled zobrazuje stav místnosti přes označením barevného zobrazení na celou obrazovku. Zelená barva značí, k dispozici, žlutá ukazuje čekající výhradu, a červená znamená, že místnost je obsazená. Uživatelé mohou snadno zjistit stav místnosti a v případě potřeby jméno organizátora schůzky.


Rychlé Rezervace
Quick Book umožňuje uživatelům rezervovat zdroje na obrazovce mimo místnost - pro každý den a čas. Několik rychlých kohoutky je vše, co je třeba rezervovat pokoj bez nutnosti přístupu k počítači.


Pokoj Check-In
Zlepšit efektivitu svých konferenčních místností tím, že umožňuje objednávky ohlášení. Pokud je aktivní, uživatelé musí ručně zkontrolovat do jednání v určeném časovém rozmezí. Pokud tomu tak není check in, bude místnost bude uvolněna pro ostatní uživatele, aby knihu.


Full Mode Kiosk
Room Display 4 vybaven celou režim veřejného terminálu. Tento režim zcela uzamkne zařízení.


podpora jazyků
Zatímco výchozí jazyk je angličtina, Room Display 4 podporuje prakticky všechny jazyky prostřednictvím inteligentní funkce, která umožňuje uživateli generovaný překlady klíčových textových polí.


Room Display Licensing
Dostupná verze Google Play je plně 14-denní zkušební verzi. Můžete získat zkušební licenci při registraci při pokojové Display Centre (www.roomdisplaycenter.com)


Požádat o místní nabídku na https://www.gogetcorp.com/buy-online/


PODPĚRA, PODPORA
-Android verze 4.0 na nejnovější
-MS Exchange 2007-2016 přes Android nebo všech služeb, které podporují integrovaný webový server. Office 365 je také podporován prostřednictvím systému včasného varování
-G-Suite (Google Calendar)


TECHNICKÉ SPECIFIKACE
-Centralized správa (plné) přes místnostech Ukaž Center (webová)
-Podpora pro místní MS Exchange a Office 365 Exchange prostřednictvím systému včasného varování (2007-2016)
-Podpora pro Google Apps for Work
-všechny nový plochý design uživatelského rozhraní
-Android (4,0 až poslední)
stavové indikátory -clear pokoj (zelený - nejsou k dispozici / žlutá - čekající / červená - obsazeno)
-Vysoce přizpůsobitelné (rezervace info, pozadí, logo)
-pokojový check-in na displeji, jinak rezervaci pokoje bude uvolněna
-Rychlé Book - si schůzku na obrazovce pro každý den a čas
-Landscape / režim portrét
-Vestavěný stabilizátoru WiFi pro spolehlivý přístup k síti
-Kiosk-mode (bez nutnosti zakořenění)
-Night MODE ztmavne displej
-auto kalibraci obrazovky (anti burn-in)
-Languages: English default, podporuje všechny jazyky prostřednictvím uživatelsky generovaný překladů

správce zařízení
Tato aplikace využívá oprávnění správce zařízení. I když je tato funkce ve výchozím nastavení vypnutá, může být zapnuta v aplikaci by měl uživatel chcete aktivovat celoobrazovkového režimu.
Další informace
Sbalit
3,6
Celkem 20
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Version 4.3.2
-Bug fixes and performance enhancements
To see all release notes. Please visit our site: https://www.gogetcorp.com/category/releases/
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
30. října 2017
Velikost
8,1M
Instalace
5 000+
Aktuální verze
4.3.2
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
GoGet AB
Vývojář
Viktor Rydbergsgatan 10 SE-411 32 Gothenburg, Sweden
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.