Ampere

266 323
Sisältää mainoksia
·
Tarjoaa sovelluksen sisäisiä ostoksia
Käännetäänkö kuvaus kielelle Suomi (Suomi) Google Kääntäjän avulla?Käännä kuvaus takaisin kielelle Englanti (Yhdysvallat)

Did you ever felt, that one Charger/USB cable set charges your device really fast and the other not? Now, you can prove this with Ampere.

Measure the charging and discharging current of your battery.

PRO features:
- Widgets
- Notification
- Alerts on device
- Alerts on Android Wear

Not every device is supported because there are devices which lacks an appropriate measurement chip (or the interface) and they can not be supported at all. Please read the list of not supported phones at the end of the description.

The app is not meant to be mA accurate. It is only good for evaluate which Charger/USB cable combo is working the best for you on the same device.

----

Please read also the FAQ: http://goo.gl/R8XgXX

----

Start the app and wait ca. 10 seconds ("measuring" is on the display). After this time, the charging or discharging current will be shown.

The current depends on many things:
- Charger (USB/AC/Wireless)
- USB cable
- Phone type
- Current tasks running
- Display brightness
- WiFi state
- GPS state

Please don't use the readings on this app as concrete science. However, the readings are good enough to relatively measure how various chargers and USB cables fair on the same device.

If the app shows 0mA all the time, please use the settings option "Old measurement method". You can force the app with it to use the old measurement interface, if the Lollipop device has at least one.

Unfortunately some Samsung devices don't give correct (measured) values (e.g.: S5), just the maximum possible charging current with the actual USB cable/charger configuration. This is a firmware problem.

----

Background info: The app measures the charging/discharging current of the battery. If your phone is not connected to a charger, you see the discharging current which is negative. If you connect a charger then the current what the charger gives will be used to supply your phone and the remaining power will be charged into the battery.

If your phone consumes 300 mA without a charger connected (-300mA on the display), then a 500 mA charger will charge your battery maximum with 200 mA current (200mA on display).

----

Technical info: The displayed current is an average value from 50 measurements minus the 10 upper values and the 10 lower values. The displayed current can be shaky or unstable or even zero which means, that the Android system provides unstable values. Every company uses different battery types and other hardware making it difficult to get accurate results about your charger.

----

LiPo batteries don't draw the maximum for the full time it takes to charge the phone. If your battery is charged almost full then the charging current will be much less as by lower battery levels.

- A graph explaining LiPo charge stages: http://batteryuniversity.com/_img/content/ion1.jpg
- Dave's (EEVBlog) LiPo Charging Tutorial: http://youtu.be/A6mKd5_-abk

----

Phones/ROMS compatible only with "Old measurement method" switched on and selected the right "Measurement interface":
➤ HTC One M7 / M8
➤ LG G3

Phones/ROMS reported to be not working with this app:
➤ Galaxy Grand Prime - fortuna3gdtv
➤ Galaxy Note2 - t03g, t03gchn, t03gchnduos, t03gcmcc, t03gctc, t03gcuduos
➤ Galaxy S3 - d2att, d2spr, d2vmu
➤ Galaxy Tab4 7.0 - degas3g
➤ HTC Desire 510 - htc_a11ul8x26
➤ HTC One S (ville), X (endeavoru), XL (evita)
➤ HTC Sensation 4G - pyramid

Please do not give wrong rating, if your phone is one of the above. Not the app is wrong, but your phone does not support this kind of measurement yet.

If the app doesn't work on your device with pre-Lollipop Android version, then please read the first and the second posts in this XDA developer forum thread: http://goo.gl/pZqJg8 . Please post your problem with screenshots in the XDA thread.

Please read also the FAQ: http://goo.gl/R8XgXX
Oletko koskaan tuntenut, että yksi laturi / USB-kaapeli asettaa latauksen laitteellesi todella nopeasti ja toinen ei? Nyt voit todistaa tämän Ampereen.

Mittaa akun lataus- ja purkausvirta.

PRO-ominaisuudet:
- widgetit
- Ilmoitus
- Laitteen hälytykset
- Android Wear -ilmoitukset

Kaikkia laitteita ei tueta, koska on olemassa laitteita, joilla ei ole sopivaa mittauspiiriä (tai rajapintaa), eikä niitä voida tukea lainkaan. Lue luettelo tuetuista puhelimista kuvauksen lopussa.

Sovelluksen ei ole tarkoitus olla mA-tarkkaa. On vain hyvä arvioida, mikä laturi / USB-kaapeli toimii parhaiten samalla laitteella.

----

Lue myös usein kysytyt kysymykset: http://goo.gl/R8XgXX

----

Käynnistä sovellus ja odota noin. 10 sekuntia ("mittaus" on näytössä). Tämän jälkeen näytetään lataus- tai purkausvirta.

Virta riippuu monista asioista:
- Laturi (USB / AC / Wireless)
- USB kaapeli
- Puhelimen tyyppi
- Nykyiset tehtävät
- Näytön kirkkaus
- WiFi-tila
- GPS-tila

Älä käytä tämän sovelluksen lukemia konkreettisena tieteena. Lukemat ovat kuitenkin riittävän hyviä mittaamaan, miten eri laturit ja USB-kaapelit ovat samassa laitteessa.

Jos sovelluksessa näkyy 0mA koko ajan, käytä asetusvaihtoehtoa "Vanha mittausmenetelmä". Voit pakottaa sovelluksen käyttämään vanhaa mittausliittymää, jos Lollipop-laitteessa on vähintään yksi.

Valitettavasti jotkut Samsung-laitteet eivät anna oikeaa (mitattua) arvoa (esim. S5), vain suurimman mahdollisen latausvirran todellisen USB-kaapelin / laturin konfiguraation kanssa. Tämä on firmware-ongelma.

----

Taustatiedot: Sovellus mittaa akun lataus- / purkuvirran. Jos puhelinta ei ole liitetty laturiin, tyhjennysvirta näkyy negatiivisena. Jos liität latauslaitteen, puhelimen syöttämiseen käytetään nykyistä, mitä laturi antaa, ja jäljellä oleva teho latautuu akkuun.

Jos puhelimesi kuluttaa 300 mA ilman liitintä (-300mA näytöllä), 500 mA: n laturi lataa akun maksimissaan 200 mA: n virralla (200 mA näytöllä).

----

Tekniset tiedot: Näytetty virta on keskiarvo 50 mittauksesta miinus 10 ylemmän arvon ja 10 alemman arvon. Näytössä näkyvä virta voi olla häpeä tai epävakaa tai jopa nolla, mikä tarkoittaa, että Android-järjestelmä tarjoaa epävakaita arvoja. Jokainen yritys käyttää erilaisia ​​akkutyyppejä ja muita laitteita, joiden avulla on vaikea saada tarkkoja tuloksia laturista.

----

LiPo-akut eivät piirtää puhelimen lataamiseen kuluvaa aikaa. Jos akku latautuu lähes täyteen, latausvirta on paljon pienempi kuin akun alhaisempi lataus.

- LiPo-latausvaiheita kuvaava kaavio: http://batteryuniversity.com/_img/content/ion1.jpg
- Dave's (EEVBlog) LiPo-latausopetus: http://youtu.be/A6mKd5_-abk

----

Puhelimet / ROM-laitteet, jotka ovat yhteensopivia vain "Vanhan mittausmenetelmän" kanssa, ovat käytössä ja valinneet oikean "Mittausliitäntä":
➤ HTC One M7 / M8
➤ LG G3

Puhelimet / ROM-levyt, joista ei ilmoiteta toimivan tämän sovelluksen kanssa:
➤ Galaxy Grand Prime - fortuna3gdtv
➤ Galaxy Note2 - t03g, t03gchn, t03gchnduos, t03gcmcc, t03gctc, t03gcuduos
➤ Galaxy S3 - d2att, d2spr, d2vmu
➤ Galaxy Tab4 7,0 - degas3g
➤ HTC Desire 510 - htc_a11ul8x26
➤ HTC One S (ville), X (endeavoru), XL (evita)
➤ HTC Sensation 4G - pyramidi

Älä anna väärää arviota, jos puhelin on jokin edellä mainituista. Ei sovellus ole väärin, mutta puhelin ei tue tällaista mittausta.

Jos sovellus ei toimi laitteessasi ennen Lollipopin Android-versiota, lue tämä XDA-kehittäjäfoorumin ensimmäinen ja toinen viesti: http://goo.gl/pZqJg8. Ilmoita ongelma XDA-langan kuvakaappauksissa.

Lue myös usein kysytyt kysymykset: http://goo.gl/R8XgXX
Lisätietoja
Tiivistä
4,5
266 323 yhteensä
5
4
3
2
1
Ladataan…

Uutta

v3.40
* Preparation for further features
* New setting for ignoring battery health
* Bug fixes and minor enhancements

Ampere FAQ: http://goo.gl/R8XgXX

For more info please read the change history: Settings => About Ampere => Change history

Note: When ampere would stuck in "measuring" state (after a firmware upgrade) please clear Amperes's app cache.
1.) Open the "Android Settings app" => "Apps" => "Ampere"
2.) Clear all data under the "Storage" menu
3.) Restart Ampere
Lisätietoja
Tiivistä

Lisätietoja

Päivitetty
12. huhtikuuta 2021
Koko
9,1M
Asennukset
10 000 000+
Nykyinen versio
v3.40
Vaatii Android-version
4.1 tai uudempi
Sisällön ikärajoitus
Interaktiiviset elementit
Digitaaliset ostokset
Sovelluksen sisäiset tuotteet
1,09 $ per kohde
Tuotteen tarjoaa
Braintrapp
Kehittäjä
Ottobrunn, Germany Hohenbrunner Str 3. 85521
©2021 GoogleSivuston käyttöehdotTietosuojaKehittäjätTietoja Googlesta|Sijainti: YhdysvallatKieli: Suomi
Tämän kohteen ostaminen on Google Payments ‑ostotapahtuma, jonka tehdessäsi hyväksyt samalla Google Paymentsin käyttöehdot ja tietosuojailmoituksen.