Ampere

196.009
Sadrži oglase
·
Mogućnost kupnje putem aplikacije
Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Sjedinjene Američke Države)

Did you ever felt, that one Charger/USB cable set charges your device really fast and the other not? Now, you can prove this with Ampere.

Measure the charging and discharging current of your battery.

PRO features:
- Widgets
- Notification
- Alerts on device
- Alerts on Android Wear

Not every device is supported because there are devices which lacks an appropriate measurement chip (or the interface) and they can not be supported at all. Please read the list of not supported phones at the end of the description.

The app is not meant to be mA accurate. It is only good for evaluate which Charger/USB cable combo is working the best for you on the same device.

----

Please read also the FAQ: http://goo.gl/R8XgXX

----

Start the app and wait ca. 10 seconds ("measuring" is on the display). After this time, the charging or discharging current will be shown.

The current depends on many things:
- Charger (USB/AC/Wireless)
- USB cable
- Phone type
- Current tasks running
- Display brightness
- WiFi state
- GPS state

Please don't use the readings on this app as concrete science. However, the readings are good enough to relatively measure how various chargers and USB cables fair on the same device.

If the app shows 0mA all the time, please use the settings option "Old measurement method". You can force the app with it to use the old measurement interface, if the Lollipop device has at least one.

Unfortunately some Samsung devices don't give correct (measured) values (e.g.: S5), just the maximum possible charging current with the actual USB cable/charger configuration. This is a firmware problem.

----

Background info: The app measures the charging/discharging current of the battery. If your phone is not connected to a charger, you see the discharging current which is negative. If you connect a charger then the current what the charger gives will be used to supply your phone and the remaining power will be charged into the battery.

If your phone consumes 300 mA without a charger connected (-300mA on the display), then a 500 mA charger will charge your battery maximum with 200 mA current (200mA on display).

----

Technical info: The displayed current is an average value from 50 measurements minus the 10 upper values and the 10 lower values. The displayed current can be shaky or unstable or even zero which means, that the Android system provides unstable values. Every company uses different battery types and other hardware making it difficult to get accurate results about your charger.

----

LiPo batteries don't draw the maximum for the full time it takes to charge the phone. If your battery is charged almost full then the charging current will be much less as by lower battery levels.

- A graph explaining LiPo charge stages: http://batteryuniversity.com/_img/content/ion1.jpg
- Dave's (EEVBlog) LiPo Charging Tutorial: http://youtu.be/A6mKd5_-abk

----

Phones/ROMS compatible only with "Old measurement method" switched on and selected the right "Measurement interface":
➤ HTC One M7 / M8
➤ LG G3

Phones/ROMS reported to be not working with this app:
➤ Galaxy Grand Prime - fortuna3gdtv
➤ Galaxy Note2 - t03g, t03gchn, t03gchnduos, t03gcmcc, t03gctc, t03gcuduos
➤ Galaxy S3 - d2att, d2spr, d2vmu
➤ Galaxy Tab4 7.0 - degas3g
➤ HTC Desire 510 - htc_a11ul8x26
➤ HTC One S (ville), X (endeavoru), XL (evita)
➤ HTC Sensation 4G - pyramid

Please do not give wrong rating, if your phone is one of the above. Not the app is wrong, but your phone does not support this kind of measurement yet.

If the app doesn't work on your device with pre-Lollipop Android version, then please read the first and the second posts in this XDA developer forum thread: http://goo.gl/pZqJg8 . Please post your problem with screenshots in the XDA thread.

Please read also the FAQ: http://goo.gl/R8XgXX
Jeste li ikada osjetili da jedan kabel za punjač / USB kabel jako brzo puni vaš uređaj, a drugi ne? To možete dokazati Amperom.

Izmjerite struju punjenja i pražnjenja baterije.

PRO značajke:
- Widgeti
- Obavijest
- Upozorenja na uređaju
- Upozorenja na Android Wearu

Nisu svi uređaji podržani jer postoje uređaji kojima nedostaje odgovarajući mjerni čip (ili sučelje) i ne mogu se uopće podržavati. Pročitajte popis nepodržanih telefona na kraju opisa.

Aplikacija nije zamišljena kao mA točna. Dobro je samo procijeniti koji kombo punjač / USB kabel radi najbolje za vas na istom uređaju.

----

Pročitajte i FAQ: http://goo.gl/R8XgXX

----

Pokrenite aplikaciju i pričekajte ca. 10 sekundi ("mjerenje" je na zaslonu). Nakon tog vremena prikazat će se struja punjenja ili pražnjenja.

Struja ovisi o mnogim stvarima:
- punjač (USB / AC / Wireless)
- USB kabl
- Vrsta telefona
- Tekući zadaci
- Svjetlina zaslona
- WiFi stanje
- GPS stanje

Molimo vas da ne koristite čitanja na ovoj aplikaciji kao konkretnu znanost. Međutim, očitanja su dovoljno dobra da bi se moglo mjeriti koliko su različiti punjači i USB kabeli na istom uređaju.

Ako aplikacija cijelo vrijeme prikazuje 0mA, upotrijebite opciju postavki "Stara metoda mjerenja". Možete prisiliti aplikaciju da koristi staro mjerno sučelje, ako Lollipop uređaj ima barem jedno.

Nažalost, neki Samsung uređaji ne daju ispravne (izmjerene) vrijednosti (npr. S5), samo maksimalnu moguću struju punjenja sa stvarnom konfiguracijom USB kabela / punjača. To je problem s upravljačkim programom.

----

Informacije o pozadini: Aplikacija mjeri struju punjenja / pražnjenja baterije. Ako vaš telefon nije priključen na punjač, ​​vidjet ćete da je struja pražnjenja negativna. Ako spojite punjač, ​​tada se ono što daje punjač koristi za napajanje telefona, a preostala će se snaga napuniti u bateriju.

Ako vaš telefon troši 300 mA bez priključenog punjača (-300mA na zaslonu), tada će punjač od 500 mA napuniti bateriju maksimalno strujom od 200 mA (200 mA na zaslonu).

----

Tehničke informacije: Prikazana struja je prosječna vrijednost od 50 mjerenja minus 10 gornjih vrijednosti i 10 nižih vrijednosti. Prikazana struja može biti nestabilna ili nestabilna ili čak nula što znači da Android sustav pruža nestabilne vrijednosti. Svaka tvrtka koristi različite vrste baterija i drugi hardver, što otežava dobivanje točnih rezultata o vašem punjaču.

----

LiPo baterije ne izvlače maksimum za cijelo vrijeme potrebno za punjenje telefona. Ako je baterija napunjena gotovo puna, struja punjenja bit će mnogo manja kao kod nižih razina baterije.

- grafikon koji objašnjava stupnjeve LiPo naplate: http://batteryuniversity.com/_img/content/ion1.jpg
- Daveov (EEVBlog) LiPo vodič za punjenje: http://youtu.be/A6mKd5_-abk

----

Telefoni / ROM-ovi koji su kompatibilni samo s "starom metodom mjerenja" uključenim i odabranim pravim "sučeljem za mjerenje":
C HTC One M7 / M8
G LG G3

Telefoni / ROM-ovi su izvijestili da ne rade s ovom aplikacijom:
Grand Galaxy Grand Prime - fortuna3gdtv
Xy Galaxy Note2 - t03g, t03gchn, t03gchnduos, t03gcmcc, t03gctc, t03gcuduos
Xy Galaxy S3 - d2att, d2spr, d2vmu
Xy Galaxy Tab4 7.0 - degas3g
C HTC Desire 510 - htc_a11ul8x26
➤ HTC One S (ville), X (endeavoru), XL (evita)
➤ HTC Sensation 4G - piramida

Nemojte davati pogrešnu ocjenu ako je vaš telefon jedan od gore navedenih. Aplikacija nije pogrešna, ali vaš telefon još ne podržava ovu vrstu mjerenja.

Ako aplikacija ne radi na vašem uređaju s verzijom Androida prije Lollipopa, pročitajte prve i druge postove u ovoj temi foruma XDA developera: http://goo.gl/pZqJg8. Molimo postavite problem s snimkama zaslona u XDA niti.

Pročitajte i FAQ: http://goo.gl/R8XgXX
Pročitajte više
Sažmi
4,5
Ukupno 196.009
5
4
3
2
1
Učitava se...

Što je novo

v3.20
* Bug fixes and minor enhancements

Ampere FAQ: http://goo.gl/R8XgXX

For more info please read the change history: Settings => About Ampere => Change history

Note: When ampere would stuck in "measuring" state (after a firmware upgrade) please clear Amperes's app cache.
1.) Open the "Android Settings app" => "Apps" => "Ampere"
2.) Clear all data under the "Storage" menu
3.) Restart Ampere
Pročitajte više
Sažmi

Dodatne informacije

Ažurirano
7. srpnja 2019.
Veličina
7,9M
Instalacije
5.000.000+
Trenutačna verzija
v3.20
Zahtijeva Android
4.0.3 i novije verzije
Ocjenjivanje sadržaja
Interaktivni elementi
Digitalne kupnje
Proizvodi ponuđeni putem aplikacije
1,12 USD po stavci
Ponuditelj
Braintrapp
Razvojni programer
Ottobrunn, Germany Hohenbrunner Str 3. 85521
©2019 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriIzvođačiMinden a Google-ról|Lokacija: Sjedinjene Američke DržaveJezik: Hrvatski
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.