Ampere

Conține anunțuri
·
Oferă achiziții în aplicație
Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?Traduceți descrierea înapoi în engleză (Statele Unite ale Americii)

Did you ever felt, that one Charger/USB cable set charges your device really fast and the other not? Now, you can prove this with Ampere.

Measure the charging and discharging current of your battery.

PRO features:
- Widgets
- Notification
- Alerts on device
- Alerts on Android Wear

Not every device is supported because there are devices which lacks an appropriate measurement chip (or the interface) and they can not be supported at all. Please read the list of not supported phones at the end of the description.

The app is not meant to be mA accurate. It is only good for evaluate which Charger/USB cable combo is working the best for you on the same device.

----

Please read also the FAQ: http://goo.gl/R8XgXX

----

Start the app and wait ca. 10 seconds ("measuring" is on the display). After this time, the charging or discharging current will be shown.

The current depends on many things:
- Charger (USB/AC/Wireless)
- USB cable
- Phone type
- Current tasks running
- Display brightness
- WiFi state
- GPS state

Please don't use the readings on this app as concrete science. However, the readings are good enough to relatively measure how various chargers and USB cables fair on the same device.

If the app shows 0mA all the time, please use the settings option "Old measurement method". You can force the app with it to use the old measurement interface, if the Lollipop device has at least one.

Unfortunately some Samsung devices don't give correct (measured) values (e.g.: S5), just the maximum possible charging current with the actual USB cable/charger configuration. This is a firmware problem.

----

Background info: The app measures the charging/discharging current of the battery. If your phone is not connected to a charger, you see the discharging current which is negative. If you connect a charger then the current what the charger gives will be used to supply your phone and the remaining power will be charged into the battery.

If your phone consumes 300 mA without a charger connected (-300mA on the display), then a 500 mA charger will charge your battery maximum with 200 mA current (200mA on display).

----

Technical info: The displayed current is an average value from 50 measurements minus the 10 upper values and the 10 lower values. The displayed current can be shaky or unstable or even zero which means, that the Android system provides unstable values. Every company uses different battery types and other hardware making it difficult to get accurate results about your charger.

----

LiPo batteries don't draw the maximum for the full time it takes to charge the phone. If your battery is charged almost full then the charging current will be much less as by lower battery levels.

- A graph explaining LiPo charge stages: http://batteryuniversity.com/_img/content/ion1.jpg
- Dave's (EEVBlog) LiPo Charging Tutorial: http://youtu.be/A6mKd5_-abk

----

Phones/ROMS compatible only with "Old measurement method" switched on and selected the right "Measurement interface":
➤ HTC One M7 / M8
➤ LG G3

Phones/ROMS reported to be not working with this app:
➤ Galaxy Grand Prime - fortuna3gdtv
➤ Galaxy Note2 - t03g, t03gchn, t03gchnduos, t03gcmcc, t03gctc, t03gcuduos
➤ Galaxy S3 - d2att, d2spr, d2vmu
➤ Galaxy Tab4 7.0 - degas3g
➤ HTC Desire 510 - htc_a11ul8x26
➤ HTC One S (ville), X (endeavoru), XL (evita)
➤ HTC Sensation 4G - pyramid

Please do not give wrong rating, if your phone is one of the above. Not the app is wrong, but your phone does not support this kind of measurement yet.

If the app doesn't work on your device with pre-Lollipop Android version, then please read the first and the second posts in this XDA developer forum thread: http://goo.gl/pZqJg8 . Please post your problem with screenshots in the XDA thread.

Please read also the FAQ: http://goo.gl/R8XgXX
Te-ai simtit vreodata ca un set de cabluri de incarcare / USB incarca dispozitivul foarte rapid si celalalt nu? Acum, puteți dovedi asta cu Ampere.

Măsurați încărcarea și descărcarea bateriei.

Caracteristici PRO:
- Widgeturi
- Notificare
- Alerte pe dispozitiv
- Alerte pe Android Wear

Nu este acceptat niciun dispozitiv deoarece există dispozitive care nu dispun de un cip de măsurare adecvat (sau interfața) și nu pot fi acceptate deloc. Citiți lista telefoanelor care nu sunt acceptate la sfârșitul descrierii.

Aplicația nu trebuie să fie exactă pentru mA. Este bine să evaluezi ce combinație de cablu încărcător / USB funcționează cel mai bine pentru tine pe același dispozitiv.

----

Citiți și FAQ: http://goo.gl/R8XgXX

----

Porniți aplicația și așteptați ca. 10 secunde (pe ecran este afișată măsurarea). După acest timp, se va afișa curentul de încărcare sau descărcare.

Actualul curent depinde de multe lucruri:
- Încărcător (USB / AC / Wireless)
- Cablu USB
- Tipul de telefon
- Sarcini actuale care rulează
- Luminozitatea ecranului
- starea WiFi
- starea GPS

Nu utilizați citirile din această aplicație ca știință concretă. Cu toate acestea, citirile sunt destul de bune pentru a măsura relativ cât de multe încărcătoare și cabluri USB sunt echitate pe același dispozitiv.

Dacă aplicația arată mereu 0mA, utilizați opțiunea de setare "Metoda veche de măsurare". Puteți forța aplicația să utilizeze vechea interfață de măsurare dacă dispozitivul Lollipop are cel puțin una.

Din păcate, unele dispozitive Samsung nu oferă valori corecte (măsurate) (de exemplu: S5), doar nivelul maxim posibil de încărcare cu configurația reală a cablului USB / încărcătorului. Aceasta este o problemă de firmware.

----

Informații de fundal: Aplicația măsoară curentul de încărcare / descărcare al bateriei. Dacă telefonul nu este conectat la un încărcător, veți vedea că curentul de descărcare este negativ. Dacă conectați un încărcător, atunci curentul pe care îl oferă încărcătorul va fi utilizat pentru alimentarea telefonului dvs., iar energia rămasă va fi încărcată în baterie.

Dacă telefonul dvs. consumă 300 mA fără încărcător conectat (-300 mA pe afișaj), atunci un încărcător de 500 mA va încărca bateria maximă cu 200 mA curent (200 mA pe afișaj).

----

Informații tehnice: Curentul afișat este o valoare medie de la 50 de măsurători minus cele 10 valori superioare și cele 10 valori inferioare. Curentul afișat poate fi nesigur sau instabil sau chiar zero, ceea ce înseamnă că sistemul Android oferă valori instabile. Fiecare companie utilizează diferite tipuri de baterii și alte tipuri de hardware, ceea ce face dificilă obținerea unor rezultate precise despre încărcătorul dvs.

----

Bateriile LiPo nu atrag maximul pentru timpul complet necesar pentru încărcarea telefonului. În cazul în care acumulatorul este încărcat aproape complet, atunci curentul de încărcare va fi mult mai mic ca și nivelul scăzut al bateriei.

- Un grafic care explică etapele de încărcare LiPo: http://batteryuniversity.com/_img/content/ion1.jpg
- Tutorialul de încărcare LiPo al lui Dave (EEVBlog): http://youtu.be/A6mKd5_-abk

----

Telefoanele / ROM-urile compatibile numai cu "Metoda de măsurare veche" au fost pornite și au selectat dreptul de "Interfață de măsurare":
➤ HTC One M7 / M8
➤ LG G3

Telefoanele / ROM-urile au raportat că nu lucrează cu această aplicație:
➤ Galaxia Grand Prime - fortuna3gdtv
➤ Galaxia Nota2 - t03g, t03gchn, t03gchnduos, t03gcmcc, t03gctc, t03gcuduos
➤ Galaxia S3 - d2att, d2spr, d2vmu
➤ Galaxy Tab4 7.0 - degas3g
➤ HTC Desire 510 - htc_a11ul8x26
➤ HTC One S (ville), X (endeavoru), XL (evita)
➤ HTC Sensation 4G - piramida

Vă rugăm să nu acordați o notă greșită, dacă telefonul dvs. este unul dintre cele de mai sus. Aplicația nu este corectă, dar telefonul dvs. nu acceptă încă acest tip de măsurare.

Dacă aplicația nu funcționează pe dispozitivul dvs. cu versiunea pre-Lollipop Android, vă rugăm să citiți prima și cea de-a doua postare din acest thread al XDA dezvoltatorului: http://goo.gl/pZqJg8. Vă rugăm să postați problema dvs. cu capturi de ecran în firul XDA.

Citiți și FAQ: http://goo.gl/R8XgXX
Afișați mai mult
Restrângeți
4,6
202.795 în total
5
4
3
2
1
Se încarcă...

Ce este nou

v3.20
* Bug fixes and minor enhancements

Ampere FAQ: http://goo.gl/R8XgXX

For more info please read the change history: Settings => About Ampere => Change history

Note: When ampere would stuck in "measuring" state (after a firmware upgrade) please clear Amperes's app cache.
1.) Open the "Android Settings app" => "Apps" => "Ampere"
2.) Clear all data under the "Storage" menu
3.) Restart Ampere
Afișați mai mult
Restrângeți

Informații suplimentare

Actualizată
7 iulie 2019
Dimensiune
7,9M
Instalări
5.000.000+
Versiunea actuală
v3.20
Necesită Android
4.0.3 sau o versiune ulterioară
Evaluarea conținutului
Elemente interactive
Achiziții digitale
Produse în aplicație
1,09 USD per articol
Oferită de
Braintrapp
Dezvoltator
©2019 GoogleCondiții de utilizare a site-uluiConfidențialitateDezvoltatoriArtiștiDespre Google|Locația: Statele Unite ale AmericiiLimba: română
Achiziționând acest articol, faceți tranzacția cu Google Payments și acceptați Termenii și condițiile și Notificarea privind confidențialitatea Google Payments.