Files by Google: Clean up space on your phone

532 547
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Files by Google is a file management app that helps you:
Free up space with cleaning recommendations
🔍 Find files faster with search and simple browsing
↔️ Share files offline with others, fast and without data
☁️ Back up files to the cloud to save you space on device

FREE UP MORE SPACE
In just a few taps, you can free up space more quickly and easily than ever: Delete old photos and memes from chat apps, remove duplicate files, erase unused apps, clear your cache and more.

CHECK YOUR STORAGE
Use Files to see how much free space is left on your phone and SD card. Easily transfer files to an SD card to free up your phone’s storage, right from the app. Or use the integrated file cleaner to get more space on the phone.

BE IN CONTROL
You will always know what you’re deleting, we don’t hide behind complicated terms and phrases. Select only what you want to remove and keep the rest. It’s your photos, your videos, your files so you are in charge.

BOOST PHONE PERFORMANCE
Use Files to keep enough of memory, so that your phone keeps on running smooth. Regularly, you get a prompt to remove junk or temporary files which helps you get more storage immediately.

SMART RECOMMENDATIONS
Get helpful suggestions of files to erase before you run out of space. The recommendation from Files app get smarter the more you use it.

FIND FILES FASTER
Save time looking for photos, videos, and documents on your phone. Files uses filters rather than folders so your stuff is organized more intuitively. Files by Google is the file manager and storage browser that helps you find what you’re looking for fast.

EASILY MANAGE FILES
Search for your files or simply navigate to them through categories and filters. View, delete, move, rename or share any files. Sort them by file size to understand what’s taking space. Browse all the GIFs your have. Find and share that video you downloaded last week. All of this with few taps.

SHARE FILES OFFLINE
Share your pictures, videos, documents, or apps with others nearby who also have the app. With fast speed up to 480 Mbps, it’s fast, free, and it works without the internet, so it doesn’t cost mobile data. Just pair up your phone with anyone nearby who has Files app.

ENCRYPTED FILE SHARING
Files’s offline file sharing is secured with WPA2 encryption, providing a more secure file transfer. Files app uses Bluetooth to set up encrypted and direct fast wifi connection, so that you can transfer app APK or large files in seconds, send videos or pictures to your friends. Safe and secure.

BACKUP FILES TO THE CLOUD
If you want to keep a file forever, select it from the Files menu and back it up to Google Drive or any other cloud storage app. Save them forever without taking space in your phone.

BACKUP FILES TO THE SD CARD
If you run out of storage on your phone, simply transfer large files or videos to your SD card if you have one. With a few clicks, you can clean up your phone and fully use the SD card. That leaves your internal storage free and your phone faster.

EFFICIENT, EFFECTIVE STORAGE MANAGEMENT
Files app takes less than 10MB of storage on your phone. And there’s no malware or bloatware to affect your phone’s performance.

THREE-IN-ONE TOOL APP
While taking very little storage on your device, Files does three things in one:
1) Free up space - Clean junk files and cache, boost your mobile phone or tablet as you clean up the phone memory and optimize your smartphone performance.
2) Find files fast - Browse your storage and find everything fast without being expert in file management.
3) Share files - Send pictures, share videos, transfer large files or app apks. All of this with super fast speed with rate up to 480 Mbps over an encrypted direct wifi network.
Soubory společnosti Google jsou aplikace pro správu souborů, která vám pomohou:
Uvolněte místo s doporučeními pro čištění
🔍 Vyhledávání souborů rychleji s vyhledáváním a jednoduchým procházením
↔️ Sdílet soubory offline s ostatními, rychle a bez dat
☁️ Zálohujte soubory do cloudu , abyste ušetřili místo v zařízení

ZADÁNÍ VÍCE VESMÍRU
Stačí jen pár klepnutí, můžete uvolnit místo rychleji a jednodušeji než kdykoli předtím: Vymažte staré fotografie a memy z chatových aplikací, odstraňte duplicitní soubory, odstraňte nepoužívané aplikace, vymažte mezipaměť a další.

ZKONTROLUJTE ULOŽENÍ
Použijte Soubory, abyste zjistili, kolik volného místa zůstane na telefonu a SD kartě. Snadno přeneste soubory na kartu SD a uvolněte úložiště telefonu přímo z aplikace. Nebo použijte integrovaný čistič souborů, abyste získali více místa v telefonu.

BEZ KONTROLY
Vždy budete vědět, co odstraňujete, neskrýváme se za složitými výrazy a frázemi. Vyberte pouze to, co chcete odstranit, a zůstaňte zbytek. Jsou to vaše fotografie, vaše videa, vaše soubory, takže jste na starosti.

ZVOLTE TELEFONNÍ VÝKON
Použijte Soubory, chcete-li mít dostatek paměti, aby váš telefon byl stále hladký. Pravidelně se zobrazí výzva k odstranění nevyžádaných nebo dočasných souborů, které vám okamžitě ulehčí.

SMART DOPORUČENÍ
Získejte užitečné návrhy souborů, které chcete vymazat před spuštěním volného místa. Doporučení z aplikací Soubory získáme chytřejší, tím více jej používáte.

Najděte soubory rychleji
Ušetřete čas hledáním fotografií, videí a dokumentů v telefonu. Soubory používají spíše filtry než složky, takže vaše věci jsou organizovány více intuitivně. Soubory společnosti Google jsou správce souborů a prohlížeč úložišť, který vám pomůže najít rychle, co hledáte.

Snadno spravujte soubory
Vyhledejte své soubory nebo je jednoduše přejděte přes kategorie a filtry. Zobrazení, odstranění, přesunutí, přejmenování nebo sdílení souborů. Řadit je podle velikosti souboru a pochopit, co má místo. Prohlédněte si všechny GIF, které máte. Najít a sdílet video, které jste si stáhli minulý týden. Všechno to má pár kohoutků.

SHARE SOUBORY OFFLINE
Sdílejte své fotografie, videa, dokumenty nebo aplikace s ostatními blízkými, kteří také aplikaci mají. S rychlostí až 480 Mb / s je rychlá, bezplatná a funguje bez internetu, takže to nepočítá s mobilními daty. Jednoduše spárujte telefon s někým blízkým, který má aplikaci Soubory.

ZPRACOVÁNÍ SOUBORU
Sdílení souborů offline souborů je zajištěno šifrováním WPA2 a zajišťuje bezpečnější přenos souborů. Soubory aplikace Bluetooth používá k nastavení šifrovaného a přímého rychlého připojení wifi, takže můžete během několika sekund přenášet APK aplikace nebo velké soubory, posílat videa nebo obrázky vašim přátelům. Bezpečný a spolehlivý.

ZÁLOHOVÁNÍ SOUBORŮ DO CLOUDU
Chcete-li soubor ponechat navždy, vyberte jej v nabídce Soubory a uložte jej zpět na Disk Google nebo libovolnou jinou aplikaci pro ukládání dat v cloudu. Uložte je navždy, aniž byste ve svém telefonu měli místo.

ZÁLOHOVÁNÍ SOUBORŮ K SD KARTĚ
Pokud do telefonu nedojde k ukládání, jednoduše přeneste velké soubory nebo videa na kartu SD, pokud ji máte. S několika kliknutími můžete vyčistit telefon a plně využít kartu SD. Tím ponecháte vnitřní úložiště zdarma a váš telefon rychlejší.

EFEKTIVNÍ, EFEKTIVNÍ MANAGEMENT SKLADOVÁNÍ
Aplikace Soubory trvá méně než 10 MB úložného prostoru v telefonu. Neexistuje žádný malware nebo bloatware ovlivňující výkon vašeho telefonu.

THREE-IN-ONE NÁŘADÍ APP
Zatímco ve vašem zařízení máte velmi málo úložného prostoru, Soubory dělají tři věci v jednom:
1) Uvolněte místo - vyčistěte nevyžádané soubory a mezipaměť, zvýšte mobilní telefon nebo tablet, abyste vyčistili paměť telefonu a optimalizovali výkonnost smartphonu.
2) Najděte soubory rychle - Procházet úložiště a rychle najít vše bez znalosti správy souborů.
3) Sdílení souborů - Odesílání obrázků, sdílení videí, přenos velkých souborů nebo aplikací. To vše se super rychlou rychlostí až do rychlosti 480 Mb / s přes šifrovanou přímou síť wifi.
Další informace
4,6
Celkem 532 547
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

New app design
Minor bug fixes
Další informace

Další informace

Aktualizováno
8. listopadu 2018
Velikost
9,8M
Instalace
50 000 000+
Aktuální verze
1.0.220185905
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Od vývojáře
Google LLC
Vývojář
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.