Live Transcribe

Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Live Transcribe is an accessibility app designed for the Deaf and hard of hearing and usable by anyone. Using Google's state-of-the-art automatic speech recognition technology, Live Transcribe performs real-time transcription of speech and sound to text on your screen, so you can more easily participate in conversations going on in the world around you. You can also keep the conversation going by typing your response on the screen.

On Pixel 3 and up, these additional steps are required to use Live Transcribe:
1. Open your device's Settings app.
2. Tap "Accessibility", then tap "Live Transcribe".
3. Tap "Use service", then accept the permissions.
4. An Accessibility button should now appear at the bottom right corner of your screen, next to the Home button. Tap the Accessibility button or use gesture (https://support.google.com/accessibility/android/answer/7650693) to start Live Transcribe.

Real-time transcription:
• Supports transcription in over 70 languages and dialects.
• Supports quick-switching between 2 languages.
• Displays non-speech sound so that you know if someone is knocking on your door or a dog is barking.
• Reply without speaking by typing your responses within the app.

Referring back to transcription:
• You can save a transcript up to 3 days which stays secure on your device. (By default, transcriptions are not saved.)
• Touch and hold the transcript to copy & paste.

For more accurate transcription:
• Use an external microphones found in wired headsets, Bluetooth headsets, and USB mics for better audio reception.
• Check the loudness and noise indicator to find out if your environment is suitable for transcription.

Requirements:
• Android 5.0 (Lollipop) and up.

Live Transcribe was made in collaboration with Gallaudet University, the premier Deaf and hard of hearing university in the US.

Join the Google Accessible community (https://groups.google.com/forum/#!forum/accessible) to provide feedback and receive product updates.Visit link: http://g.co/disabilitysupport to connect with an expert on the Disability Support team.

Permissions Notice
Microphone: Live Transcribe needs microphone access to transcribe the speech around you. The audio is not stored after the transcript is processed.
Live Transcribe er en tilgjengelighetsapp designet for døve og tunghørte og kan brukes av noen. Ved hjelp av Googles avanserte automatiske talegjenkjenningsteknologi utfører Live Transcribe sanntidstranskripsjon av tale og lyd til tekst på skjermen din, slik at du lettere kan delta i samtaler som foregår i verden rundt deg. Du kan også holde samtalen gående ved å skrive svaret ditt på skjermen.

På Pixel 3 og oppover kreves disse tilleggstrinnene for å bruke Live Transcribe:
1. Åpne Innstillinger-appen til enheten din.
2. Trykk på "Tilgjengelighet", og trykk deretter på "Live Transcribe".
3. Trykk på "Bruk tjenesten", og godta deretter tillatelsene.
4. En tilgjengelighetsknapp skal nå vises nederst til høyre på skjermen ved siden av Hjem-knappen. Trykk på tilgjengelighets-knappen eller bruk gest (https://support.google.com/accessibility/android/ svar / 7650693) for å starte Live Transcribe.

Transkripsjon i sanntid:
• Støtter transkripsjon på over 70 språk og dialekter.
• Støtter hurtigbytte mellom to språk.
• Viser lyd som ikke er tale, slik at du vet om noen banker på døren din eller at en hund bjeffer.
• Svar uten å snakke ved å skrive svarene dine i appen.

Henvisning til transkripsjon:
• Du kan lagre en transkripsjon opptil 3 dager som forblir sikker på enheten din. (Som standard lagres ikke transkripsjoner.)
• Trykk og hold på transkriptet for å kopiere og lime inn.

For mer nøyaktig transkripsjon:
• Bruk eksterne mikrofoner som finnes i kablede hodesett, Bluetooth-hodesett og USB-mikrofoner for bedre lydmottak.
• Kontroller lydstyrke- og støyindikatoren for å finne ut om miljøet ditt er egnet til transkripsjon.

Krav:
• Android 5.0 (Lollipop) og oppover.

Live Transcribe ble laget i samarbeid med Gallaudet University, det fremste døve og tunghørte universitetet i USA.

Bli med i Google-tilgjengelige fellesskap (https://groups.google.com/forum/#!forum/ tilgjengelig) for å gi tilbakemelding og motta produktoppdateringer. Besøk lenke: http://g.co/disabilitysupport for å få kontakt med en ekspert på funksjonshemningen Support team.

Tillatelsesvarsel
Mikrofon: Live Transcribe trenger mikrofontilgang for å transkribere talen rundt deg. Lyden lagres ikke etter at transkriptet er behandlet.
Finn ut mer
Skjul
4,2
5 627 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
16. januar 2020
Størrelse
Varierer med enheten
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
2.1.288619836
Krever Android
5.0 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
Research at Google
©2020 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.