MindBell (Mindfulness Bell & Meditation Timer)

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Mindfulness bell and meditation timer for your practice of mindfulness

MindBell rings periodically during the day as a mindfulness bell, to give you the opportunity to hold on for a moment and consider what you are currently doing, and in what state of mind you are while you are doing it. According to the Zen Buddhist teacher Thich Nhat Hanh, this is an effective means of developing mindfulness.


Additionally MindBell can be used as a meditation timer.


Without advertising and without any network access.


Introduction
https://dknapps.de/mindbell-intro/


FAQ
Find answers to frequently asked questions at: https://dknapps.de/mindbell/


MindBell does not remind regularly?
Please follow this checklist: https://dknapps.de/mindbell-notringing/


Looking for updates?
If you want to become a beta tester of new MindBell versions please scroll down in store entry. There is a section Become a beta tester.


Missing reminder notifications? Annoyed by permanent notification? Regarding the newest version 3.6.0: Yes, reminder notifications have been removed in favor of a permanent notification. I hope this permant notification helps to overcome the battery optimization issues on devices that do not adhere to Android standards. If you don't like the permanent notification you can disable it: Swipe the notification to the left, click on the gear wheel and switch off the keep-alive notification.


Known device dependend issues
On devices of some brands (e.g. Honor, Huawei, Xiaomi) MindBell stops to remind after a while. You have to exclude MindBell from battery optimzation on such devices. For more details please take a look at: https://www.dknapps.de/mindbell-notringing/#power-saver

On devices of some brands (e.g. LG, Samsung) the option ‘Pause audio on sound’ prevents MindBell from playing any sound. This option has to be disabled on such devices.


Wrong language?
Crowdin is used to translate MindBell. Please send me an e-mail if you would like to help translating MindBell.


Support
In case of problems with MindBell that are not mentioned in the FAQ please send an e-mail from Problem solving section of the settings (instead of mentioning your problem as comment along with the rating). This allows queries and eases communication.


Permissions

FOREGROUND_SERVICE (as of version 3.6.0): To avoid battery optimization issues MindBell uses a foreground service bound to a keep-alive notification.

READ_EXTERNAL_STORAGE (as of version 3.2.5): To access the system sound you want to use as reminder sound (and copied before to 'Notifications' folder of your internal storage).

READ_PHONE_STATE (read phone status and identity): To modify the bell in the notification bar when phone status changes (phone call, flight mode, muted), if requested in the settings. MindBell only needs this permission to get signalled when a phone call is incoming or outgoing, not to read any data.

RECEIVE_BOOT_COMPLETED (run at startup): To activate MindBell after restarting the phone.

VIBRATE (control vibration): To use vibration as mindfulness bell, if requested in the settings.


License
MindBell is an open source project and licensed under Apache License, version 2.0. More information can be found on the website.
Mindfulness-bel en meditatietimer voor het oefenen van mindfulness

MindBell klinkt overdag periodiek als een bel voor mindfulness, om u de gelegenheid te geven om even vast te houden en na te denken over wat u momenteel doet en in welke gemoedstoestand u zich bevindt terwijl u het doet. Volgens de zenboeddhistische leraar Thich Nhat Hanh is dit een effectief middel om opmerkzaamheid te ontwikkelen.


Bovendien kan MindBell worden gebruikt als meditatietimer.


Zonder reclame en zonder netwerktoegang.


Inleiding
https://dknapps.de/mindbell-intro/


Veelgestelde vragen
Vind antwoorden op veelgestelde vragen op: https://dknapps.de/mindbell/


MindBell herinnert u niet regelmatig?
Volg deze checklist: https://dknapps.de/mindbell-notringing/


Op zoek naar updates?
Als je een bètatester wilt worden van nieuwe MindBell-versies, scroll dan naar beneden in het winkelitem. Er is een sectie Word een bètatester .


Ontbrekende herinneringsmeldingen? Geërgerd door permanente melding? Betreffende de nieuwste versie 3.6.0: Ja, herinneringsmeldingen zijn verwijderd ten gunste van een permanente melding. Ik hoop dat deze permanente melding helpt bij het oplossen van problemen met de batterijoptimalisatie op apparaten die niet voldoen aan de Android-normen. Als je de permanente melding niet leuk vindt, kun je deze uitschakelen: veeg de melding naar links, klik op het tandwiel en schakel de keep-alive-melding uit.


Bekende apparaatafhankelijke problemen
Op apparaten van sommige merken (bijvoorbeeld Honor, Huawei, Xiaomi) stopt MindBell na enige tijd met herinneren. Je moet MindBell uitsluiten van batterij-optimalisatie op dergelijke apparaten. Kijk voor meer informatie op: https://www.dknapps.de/mindbell-notringing/#power-saver

Op apparaten van sommige merken (bijv.LG, Samsung) voorkomt de optie ‘Audio pauzeren op geluid’ dat MindBell geen geluid afspeelt. Deze optie moet op dergelijke apparaten worden uitgeschakeld.


Verkeerde taal?
Crowdin wordt gebruikt om MindBell te vertalen. Stuur me een e-mail als je wilt helpen bij het vertalen van MindBell.


Ondersteuning
In het geval van problemen met MindBell die niet worden genoemd in de FAQ, stuur dan een e-mail vanuit het Probleemoplossende gedeelte van de instellingen (in plaats van je probleem samen met de beoordeling te vermelden als commentaar). Dit maakt vragen mogelijk en vergemakkelijkt de communicatie.


Rechten

FOREGROUND_SERVICE (vanaf versie 3.6.0): om problemen met de batterijoptimalisatie te voorkomen, gebruikt MindBell een voorgrondservice die gebonden is aan een keep-alive-melding.

READ_EXTERNAL_STORAGE (vanaf versie 3.2.5): Om toegang te krijgen tot het systeemgeluid dat u als herinneringsgeluid wilt gebruiken (en eerder gekopieerd naar de map 'Notificaties' van uw interne opslag).

READ_PHONE_STATE (lees telefoonstatus en identiteit): om de bel in de meldingsbalk te wijzigen wanneer de telefoonstatus verandert (telefoongesprek, vluchtmodus, gedempt), indien gevraagd in de instellingen. MindBell heeft deze toestemming alleen nodig om te worden gesignaleerd wanneer een telefoongesprek binnenkomt of uitgaat, om geen gegevens te lezen.

RECEIVE_BOOT_COMPLETED (uitgevoerd bij opstarten): om MindBell te activeren na het opnieuw opstarten van de telefoon.

TRILLEN (trilling regelen): vibratie gebruiken als opmerkzaamheidsbel, indien gevraagd in de instellingen.


Licentie
MindBell is een open source-project en in licentie gegeven onder Apache License, versie 2.0. Meer informatie vind je op de website.
Meer informatie
Samenvouwen
3,8
5.456 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

* The new version should overcome battery optimization issues (with a permanent keep-alive notification)
* Attention: You can switch off the keep-alive notification by swiping it to the left, click on the gear wheel and switch it off
* All improvements of this and previous versions are listed in this changelog: https://dknapps.de/mindbell-changelog
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
8 mei 2020
Grootte
Varieert per apparaat
Installaties
500.000+
Huidige versie
Varieert per apparaat
Android vereist
Varieert per apparaat
Beoordeling van content
Aangeboden door
dknapps.de
©2021 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.