MindBell (Mindfulness Bell & Meditation Timer)

Ingen åldersgräns
5 477
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

New maintainer wanted!
Do you want to become the maintainer of MindBell? Check this out: https://dknapps.de/mindbell-maintainer

Mindfulness bell and meditation timer for your practice of mindfulness

MindBell rings periodically during the day as a mindfulness bell, to give you the opportunity to hold on for a moment and consider what you are currently doing, and in what state of mind you are while you are doing it. According to the Zen Buddhist teacher Thich Nhat Hanh, this is an effective means of developing mindfulness.


Additionally MindBell can be used as a meditation timer.


Without advertising and without any network access.


Introduction
https://dknapps.de/mindbell-intro/


FAQ
Find answers to frequently asked questions at: https://dknapps.de/mindbell/


MindBell does not remind regularly?
Please follow this checklist: https://dknapps.de/mindbell-notringing/


Missing reminder notifications? Annoyed by permanent notification? Regarding the newest version 3.6.0: Yes, reminder notifications have been removed in favor of a permanent notification. I hope this permant notification helps to overcome the battery optimization issues on devices that do not adhere to Android standards. If you don't like the permanent notification you can disable it: Swipe the notification to the left, click on the gear wheel and switch off the keep-alive notification.


Known device dependend issues
On devices of some brands (e.g. Honor, Huawei, Xiaomi) MindBell stops to remind after a while. You have to exclude MindBell from battery optimzation on such devices. For more details please take a look at: https://www.dknapps.de/mindbell-notringing/#power-saver

On devices of some brands (e.g. LG, Samsung) the option ‘Pause audio on sound’ prevents MindBell from playing any sound. This option has to be disabled on such devices.


Wrong language?
Crowdin is used to translate MindBell. Please send me an e-mail if you would like to help translating MindBell.


Permissions

FOREGROUND_SERVICE (as of version 3.6.0): To avoid battery optimization issues MindBell uses a foreground service bound to a keep-alive notification.

READ_EXTERNAL_STORAGE (as of version 3.2.5): To access the system sound you want to use as reminder sound (and copied before to 'Notifications' folder of your internal storage).

READ_PHONE_STATE (read phone status and identity): To modify the bell in the notification bar when phone status changes (phone call, flight mode, muted), if requested in the settings. MindBell only needs this permission to get signalled when a phone call is incoming or outgoing, not to read any data.

RECEIVE_BOOT_COMPLETED (run at startup): To activate MindBell after restarting the phone.

VIBRATE (control vibration): To use vibration as mindfulness bell, if requested in the settings.


License
MindBell is an open source project and licensed under Apache License, version 2.0. More information can be found on the website.
Ny underhållare önskad!
Vill du bli underhållare av MindBell? Kolla in det här: https://dknapps.de/mindbell-maintainer

Mindfulness bell och meditationstimer för din övning av mindfulness

MindBell ringer regelbundet under dagen som en mindfulness-klocka för att ge dig möjlighet att hålla kvar ett ögonblick och överväga vad du för närvarande gör och i vilket sinnestillstånd du är medan du gör det. Enligt zen-buddhistläraren Thich Nhat Hanh är detta ett effektivt sätt att utveckla mindfulness.


Dessutom kan MindBell användas som en meditationstimer.


Utan reklam och utan nätverksåtkomst.


Introduktion
https://dknapps.de/mindbell-intro/


Vanliga frågor
Hitta svar på vanliga frågor på: https://dknapps.de/mindbell/


MindBell påminner inte regelbundet?
Följ denna checklista: https://dknapps.de/mindbell-notringing/


Saknar påminnelsemeddelanden? Irriterad av permanent anmälan? När det gäller den senaste versionen 3.6.0: Ja, påminnelsemeddelanden har tagits bort till förmån för en permanent anmälan. Jag hoppas att detta permanenta meddelande hjälper till att övervinna problem med batterioptimering på enheter som inte följer Android-standarder. Om du inte gillar det permanenta meddelandet kan du inaktivera det: Svep meddelandet till vänster, klicka på kugghjulet och stäng av meddelandet om att hålla vid liv.


Problem med kända enheter beroende
På enheter av vissa märken (t.ex. Honor, Huawei, Xiaomi) stannar MindBell för att påminna efter ett tag. Du måste utesluta MindBell från batterioptimering på sådana enheter. För mer information, se: https://www.dknapps.de/mindbell-notringing/#power-saver

På enheter av vissa märken (t.ex. LG, Samsung) hindrar alternativet "Pausa ljud på ljud" MindBell från att spela upp något ljud. Det här alternativet måste inaktiveras på sådana enheter.


Fel språk?
Crowdin används för att översätta MindBell. Vänligen skicka mig ett e-postmeddelande om du vill hjälpa till att översätta MindBell.


Behörigheter

FOREGROUND_SERVICE (från och med version 3.6.0): För att undvika problem med batterioptimering använder MindBell en förgrundstjänst som är bunden till ett underhållsmeddelande.

READ_EXTERNAL_STORAGE (från och med version 3.2.5): För att komma åt systemljudet som du vill använda som påminnelseljud (och kopieras tidigare till mappen 'Notifieringar' i ditt interna lagringsutrymme).

READ_PHONE_STATE (läs telefonstatus och identitet): För att ändra klockan i meddelandefältet när telefonstatus ändras (telefonsamtal, flygläge, tyst), om så önskas i inställningarna. MindBell behöver bara detta tillstånd för att få signal när ett telefonsamtal är inkommande eller utgående, för att inte läsa några data.

RECEIVE_BOOT_COMPLETED (körs vid start): För att aktivera MindBell efter omstart av telefonen.

VIBRERA (kontrollvibration): Att använda vibrationer som mindfulness bell, om så önskas i inställningarna.


Licens
MindBell är ett open source-projekt och licensierat under Apache License, version 2.0. Mer information finns på webbplatsen.
Läs mer
Komprimera
3,9
5 477 totalt
5
4
3
2
1
Läser in …

Nyheter

* All improvements of this and previous versions are listed in this changelog: https://dknapps.de/mindbell-changelog
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
28 februari 2021
Storlek
Beror på enheten
Installationer
500 000+
Aktuell version
Beror på enheten
Kräver Android
Beror på enheten
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
dknapps.de
©2021 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.