GoPro Quik Video + Photo Editor

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Auto video editor with Quik-exclusive filters!


With just one tap, GoPro Quik transforms photos and videos from your Android or GoPro into incredible highlight videos. Then, find your favs fast with an all-new interactive Mural feature that puts your must-see moments front and center. You also get GoPro-exclusive filters, photo video editing tools, themes and music to take your video edits to the next level. And don’t forget, Quik is your one-stop shop for offloading HERO and MAX footage, plus remote camera control from your phone.

--- Key Features ---
Awesome Video Edits—Automatically
One tap instantly transforms your footage into a shareable video (formerly known as QuikStories). Choose a theme and get unique effects, transitions and music.
Add Photos + Videos from Anywhere
Send your favorite shots from a text, email or camera roll—from your Android—to Mural with ease. With Quik, your best moments are always easy to find.
Relive It on Mural
Mural is a unique and fluid new way to interact with your favorite moments and best video edits. Just add your favorite photos and videos to your Mural so they’re always at your fingertips to revisit again and again.
Simple Yet Powerful Video Editing Tools
Play with color and light, trim video length, reverse video, add slow motion effects, add stickers and more to take your video to the next level.
The Amazing New Speed Tool
Take ultimate control of video speed—super slow motion video, fast or freeze—at multiple segments in a clip.
Premium Themes
Get that legit look with access to an ever-expanding list of Quik-designed themes.
Quik-Exclusive Filters
Tweak to perfection with exclusive filters, optimized for environments like snow and water.
Never Miss a Great Shot
Capture incredible still photos from traditional and MAX 360 video footage by grabbing a frame to savor that crucial moment.
Add Music to Video with GoPro Originals
Beat-sync your edits automatically with royalty-free music tracks.
Share the Shot on the Spot
Post your favorite photos and videos right to Instagram, Facebook, YouTube™ and more. Or share them by text or email. [1]

--- Exclusive GoPro Camera Features ---
Control Your GoPro From a Distance
Frame the perfect shot with live preview, and get full remote control of camera functions. Easily adjust settings, start and stop recording, and more—all from your phone.
Preview Shots + Transfer From Anywhere
Save space and time. Preview GoPro photos and videos on your phone’s screen, then transfer them to Quik—even when you’re off the grid.
Transform 360 footage Into Kickass Content
Use Reframe to experiment with infinite perspectives. Choose the best moments with the tap of a keyframe, and instantly create videos with cinematic transitions. Then get a traditional video you can share. [2]
Unlimited Cloud Backup—Automatically
GoPro subscribers can save everything to the cloud—all in their original quality—and access their cloud library to share their favorite shots anytime, anywhere. [3]

--- Footnotes ---
[1] Compatible with videos captured in select modes only.
[2] Compatible with MAX and Fusion cameras only.
[3] GoPro subscription service available in select territories. Cancel anytime. GoPro cloud storage does not support content captured with GoPro Fusion. “Automatically” requires the camera to be connected to the GoPro app or Wi-Fi. Separate data fees may apply. Visit gopro.com/subscribe for info and availability.

Automatický editor videa s exkluzivními filtry Quik!


Jediným klepnutím promění GoPro Quik fotografie a videa z vašeho Androidu nebo GoPro na neuvěřitelně zvýrazněná videa. Poté si rychle vyhledejte své oblíbené pomocí zcela nové interaktivní funkce Nástěnná malba, která vaše momenty, které musíte vidět, postaví dopředu a do středu. Získáte také exkluzivní filtry GoPro, nástroje pro úpravy fotografií a videí, motivy a hudbu, které vaše úpravy videa posunou na další úroveň. A nezapomeňte, Quik je vaše jednotné kontaktní místo pro vykládání záběrů HERO a MAX a dálkové ovládání fotoaparátu z vašeho telefonu.

--- Klíčové funkce ---
Úžasné úpravy videa - automaticky
Jedno klepnutí okamžitě promění vaše záběry na video ke sdílení (dříve známé jako QuikStories). Vyberte si téma a získejte jedinečné efekty, přechody a hudbu.
Přidejte fotky a videa odkudkoli
Snadno posílejte své oblíbené záběry z textu, e-mailu nebo z fotoaparátu - ze svého Androidu - do nástěnné malby. S Quikem najdete vždy ty nejlepší okamžiky.
Prožijte to znovu na nástěnné malbě
Nástěnná malba je jedinečný a plynulý nový způsob interakce s vašimi oblíbenými momenty a nejlepšími úpravami videa. Stačí přidat své oblíbené fotografie a videa na nástěnnou malbu, takže budete mít vždy po ruce, abyste se k nim mohli znovu a znovu vracet.
Jednoduché a přesto výkonné nástroje pro úpravy videa
Hrajte s barvou a světlem, ořízněte délku videa, obráťte video, přidejte efekty zpomaleného pohybu, přidejte nálepky a další, abyste své video posunuli na další úroveň.
Úžasný nový nástroj rychlosti
Získejte maximální kontrolu nad rychlostí videa - super zpomalené video, rychlé nebo zmrazené - ve více segmentech klipu.
Prémiová témata
Získejte ten legitimní vzhled s přístupem ke stále se rozšiřujícímu seznamu témat navržených společností Quik.
Exkluzivní filtry Quik
Vyladěte se k dokonalosti s exkluzivními filtry optimalizovanými pro prostředí, jako je sníh a voda.
Nikdy nezmeškáte skvělý záběr
Zachyťte neuvěřitelné statické fotografie z tradičních videozáznamů a videozáznamů MAX 360 popadnutím rámečku a vychutnejte si ten rozhodující okamžik.
Přidejte hudbu do videa s originály GoPro
Synchronizujte své úpravy automaticky pomocí hudebních skladeb bez licenčních poplatků.
Sdílejte snímek na místě
Zveřejňujte své oblíbené fotografie a videa přímo na Instagram, Facebook, YouTube ™ a další. Nebo je sdílejte prostřednictvím textu nebo e-mailu. [1]

--- Exkluzivní funkce kamery GoPro ---
Ovládejte GoPro z dálky
Vytvořte dokonalý snímek pomocí živého náhledu a získejte plné dálkové ovládání funkcí fotoaparátu. Snadno upravujte nastavení, spusťte a zastavte nahrávání a další - vše z telefonu.
Náhled snímků + přenos odkudkoli
Šetřete prostor a čas. Zobrazte náhled fotografií a videí GoPro na obrazovce telefonu a poté je přeneste do aplikace Quik - i když jste mimo síť.
Transformujte 360 ​​stopáž na pořizovací obsah
Použijte Reframe k experimentování s nekonečnými perspektivami. Vyberte si ty nejlepší okamžiky klepnutím na klíčový snímek a okamžitě vytvářejte videa s filmovými přechody. Pak získáte tradiční video, které můžete sdílet. [2]
Neomezené cloudové zálohování - automaticky
Předplatitelé GoPro mohou ukládat vše do cloudu - vše v původní kvalitě - a přistupovat ke své cloudové knihovně a sdílet své oblíbené snímky kdykoli a kdekoli. [3]

--- Poznámky pod čarou ---
[1] Kompatibilní s videy pořízenými pouze ve vybraných režimech.
[2] Kompatibilní pouze s fotoaparáty MAX a Fusion.
[3] Služba předplatného GoPro je k dispozici ve vybraných oblastech. Zrušit kdykoli. Cloudové úložiště GoPro nepodporuje obsah zachycený pomocí GoPro Fusion. „Automaticky“ vyžaduje připojení kamery k aplikaci GoPro nebo Wi-Fi. Mohou být účtovány samostatné poplatky za data. Informace a dostupnost najdete na gopro.com/subscribe.
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 375 308
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

Get the most out of your photos and videos no matter what phone or camera you captured them with. The Quik app, developed by GoPro, makes it...quick!

New for this release:

New Music: Subscribers get access to 5 new GoPro Originals tracks.

We’ve expanded the Quik subscription to make it available in more regions like Russia, India and the Philippines.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
18. května 2021
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Produkty v aplikacích
1,99 US$–49,99 US$ za položku
Od vývojáře
GoPro
Vývojář
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.