Infinitum Club - Отстъпки, Промоции, Намаления

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Bulgarian

Получете отстъпка в ресторанти, заведения, клубове, дискотеки, суши барове, сладкарници и др.
Радвайте се на специални промоции в спортни клубове и фитнеси, танцови студиа. Отстъпки в магазини за хранителни стоки и деликатеси, хоби магазини, ветеринарни кабинети, автосервизи, строителни фирми.
Промоционално извършете ремонт на жилището си и обзаведете дома и градината си пазарувайки всичко, което ви е необходимо с отстъпка.
Лов и риболов, хоби, всичко за бизнеса и всякакви услуги, като и за вашето здраве, лекарски кабинети, зъболекари, хранителни добавки на специални цени.
Пътувайте и почивайте в хотели и къщи за гости на промоция.

Всичко в едно безплатното приложение Infinitum Club!

Свали безплатно и спести - https://infinitum.bg/info/svali-i-spesti

- Ресторанти, Заведения и Забавления
- Хранителни стоки и Напитки
- Пазаруване
- Здраве и Красота
- Спорт
- Хоби и Свободно време
- За Дома и Градината
- Услуги (Сервиз)
- Авто-Мото
- Техника и Електроника
- За Бизнеса и Офиса
- Курсове
- Изкуство и Култура
- Пътуване и Почивка

Ininitum Club е първата социална мрежа от търговски партньори и клиенти, в която всички имат взаимни ползи.
Заслужаващите си лоялни програми на едно място.

Свали и Спести!

Всичко, от което имаш нужда!

https://infinitum.bg/info/svali-i-spesti

Infinitum Club е първата по рода си клиентска и партньорска мрежа, която дава всичко, от което клиентите и бизнесът имат нужда.
Това е новата смарт алтернатива за дигитализиране на вашия бизнес.

Платформата дава достъп за момента до огромно количество клиенти, както и канал за директното им информиране за вашите събития и промоции, чрез таргетирани пуш съобшения директно на смартфоните им.

Infinitum свързва потребителите с бизнеса, като им спестява време и пари.
Ако имаш бизнес - стани наш партньор и се радвай на все повече клиенти!
Вижте ползите за бизнеса си https://infinitum.bg/blog/novini-i-syobshtenia/polzite-ot-infinitum-za-bizne-sa

Това е първата платформа, която ви гарантира достъп до съвременните дигитални хора и е решението за развитието на вашия бизнес.
Получавате дигитализиране на рекламата си с ясна обратна връзка от клиентите.

Infinitum Club е клуб за лоялни клиенти, които се увеличават все повече и повече.

Ние ги водим директно до партньорските ни обекти на база на техните интереси и нужди.

Клиентите са доволни и остават лоялни, защото харесват вашите услуги и се възползват от предложената отстъпка.
Отстъпката, която получават нашите потребители, е вашата лоялна програма.

Благодарение на Infinitum имате смарт платформа за реализиране на лоялната ви програма, спестявайки разхода за внедряването, изработването и разпространението на карти за отстъпки.

Доказано е, че лоялните програми са най-работещото средство за запазване и увеличаване на клиентите.
Чрез Infinitum давате на клиентите си отстъпките, които вие определяте.
Те са за лоялни клиенти и за ВИП клиенти. За да се възползват от тях, клиентите, които се локират при вас на място, сканират уникалния QR код на вашия обект.
Така реално получавате обратна връзка за ефекта от нашето партньорство.

Чрез Infinitum вашият обект ще бъде ясно разпознаваем и печелите все повече клиенти, защото ще сте иновативни и СМАРТ.

Спестявате от разходите за реклама на вашите оферти и промоции, като използвате нашия смарт канал, за достигне до таргетирана и стимулирана аудитория, директно на смартфоните на нашите потребители.
Infinitum разширява каналите за комуникация с директни клиенти чрез двуезична платформа.

Приложението Infinitum е напълно безплатно за Андроид и Айфон.

СВАЛИ БЕЗПЛАТНО
https://infinitum.bg/info/svali-i-spesti

Клиентите са при вас с един клик и могат да се възползват от вашите преференциални цени винаги без да е нужно да носят куп пластики със себе си.

Включвайки се в партньорската мрежа на Infinitum получавате най-бързата директна комуникация с клиентите.
Get discounts in restaurants, pubs, clubs, discos, sushi bars, pastry shops and more.
Enjoy special promotions at sports clubs and gyms, dance studios. Discounts in grocery stores and delicatessens, hobby shops, veterinary surgeries, garages, construction companies.
Promotionally repair your home and furnish your home and garden with everything you need at a discount.
Hunting and fishing, hobbies, everything for business and all services, as well as for your health, doctors' offices, dentists, food supplements at special prices.
Travel and relax in hotels and guest houses on a promotion.

All In One Free Infinitum Club!

Download free and save - https://infinitum.bg/info/svali-i-spesti

- Restaurants, Bars and Entertainment
- Food and Beverages
- Shopping
- Health and Beauty
- Sports
- Hobbies and Leisure
- For the Home and the Garden
- Services (Service)
- Auto-moto
- Technique and Electronics
- For Business and Office
- Courses
- Art and Culture
Travel and Vacation

Ininitum Club is the first social network of business partners and customers, all of which have mutual benefits.
Those who deserve loyal programs in one place.

Download and Save!

Everything you need!

https://infinitum.bg/info/svali-i-spesti

Infinitum Club is the first-ever customer and affiliate network to deliver everything that customers and businesses need.
This is the new smart alternative to digitize your business.

The platform now provides access to a huge number of customers, as well as a channel to directly inform them about your events and promotions through targeted smash messages directly to their smartphones.

Infinitum connects users with businesses, saving them time and money.
If you have a business - become our partner and enjoy more and more customers!
See benefits for your business https://infinitum.bg/blog/novini-i-syobshtenia/polzite-ot-infinitum-za-bizne-sa

This is the first platform that gives you access to modern digital people and is the solution for your business development.
You get digitalisation of your ad with clear customer feedback.

Infinitum Club is a loyal customer club that is growing more and more.

We lead them directly to our partner sites based on their interests and needs.

Customers are happy and remain loyal because they like your services and benefit from the suggested discount.
The discount our users receive is your loyal program.

Thanks to Infinitum you have a smart platform to realize your loyalty program, saving the cost of implementing, producing and distributing discount cards.

It has been proven that loyal programs are the most effective tool for keeping and growing customers.
Through Infinitum you give your customers the discounts that you set.
They are for loyal customers and for VIP clients. To take advantage of them, customers who locate with you on-site scan the unique QR code of your site.
So you get real feedback about the effect of our partnership.

Through Infinitum your site will be clearly recognizable and you will gain more customers because you will be innovative and SMART.

You save on the cost of advertising your offers and promotions using our Smart Channel to reach a targeted and stimulated audience directly on our smartphone users.
Infinitum expands channels for communication with direct customers through a bilingual platform.

The Infinitum app is completely free for Android and iPhone.

DOWNLOAD FREE
https://infinitum.bg/info/svali-i-spesti

Customers are at your fingertips with one click and can benefit from your preferential prices without having to carry a bunch of sculptures with you.

By joining Infinitum's partner network, you get the fastest direct communication with your customers.
Read more
Collapse
4.2
68 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Всичко от което имаш нужда!
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 9, 2019
Size
9.8M
Installs
1,000+
Current Version
1.832
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Digital Purchases
Permissions
Offered By
Infinitum Club
Developer
Bulgaria Sofia 1000 Alabin 8 str.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.