Real-Time GPS Tracker 2

Primerno za vse
3.517
Vsebuje oglase
·
Ponudba nakupov v aplikaciji
Želite z Google Prevajalnikom prevesti opis v jezik slovenščina?Prevedi opis nazaj v izvirni jezik angleščina (Združene države Amerike).

Welcome to Greenalp. With this app you can essentially do two things:

1.) Show your own location live on Google Maps. This way your family and friends always know where you are and that you are safe.
2.) See the location of your friends and family members right in the app. Just ask them to install this app.

New: Try also our web service. Works right in the browser (also with iPhone):
http://greenalp.com/meet

Additionally this app provides tons of extra features (geofence, track and trace, etc.) which is why it is one of the most popular real-time gps trackers for Android. Please have a look at the feature list below.

Important for battery saving: By default this app is configured for high frequency tracking and high accuracy, which needs quite much battery. If you would like to save battery it's strongly recommended to run the battery wizard. For extreme power saving, use the remote control to run the tracker on-demand only.

Examples this GPS Tracker can be used for:

• Show your outdoor trip live to your family & friends. They can track you in real-time while your are running, hiking, biking, paragliding, or just traveling by train or car.

• Track your family & friends. Ask them to install this GPS Tracker and you can track each other in real-time.

• Geo-fencing: Receive automatic notifications when a tracked users enters or leaves an area specified by you (geofence).

• Latitude replacement: The default configuration needs more battery. If you want to save battery just increase the update interval or use cell tower locations instead of GPS. Support is available in the forum.

• Embed your map into your website or blog.

• Track your dog: Why buying expensive pet trackers? Use a cheap Android phone and put it on your dog. You can see your dog's location on the map in real-time.

• Track and Trace: Provide a live tracking service for your customers. Useful for leaflet and other companies (pizza delivery, etc).

• Educational: Students use this tracker to track their weather balloons.


New features provided by RTT2:

• Brand new Google Maps version (Google v2)
• New base map: Google Terrain
• Offline maps
• Multi map mode. Add more than one map on the same screen. Perfect for auto-following more than one user at the same time.
• Improved user interface navigation
• Improved messaging user interface
• Auto-read incoming messages


Other supported features:

• Details like speed, elevation, battery level, etc. Just click the icons on the map.
• Send messages to your friends or to the viewers on the website.
• Google Maps and OpenStreetMap (Online and Offline maps).
• Map integration into your private homepage.
• Supports autostart.
• Supports remote start via text message (SMS) or just via the web portal http://www.greenalp.com . Great for battery saving.
• Supports various remote commands you can send via web portal. Ideal for tracking your children or your pets.
• Supports up to two KML layers.
• Supports control via location aware apps (as for example Llama or Tasker)
• Ad-free version possible. Choose "1-year ad-free" in the menu.


Because of those many features this GPS Tracker requires several permissions. If you would like to know
why it needs these permissions please read the Greenalp Privacy Statement: http://www.greenalp.com/RealTimeTracker/index.php?page=privacy

You are not allowed to use this GPS Tracker for illegal activities. Don't track people without their agreement! If the tracker is running it will always show an icon in the status bar. Please don't send requests to hide the icon. The icon will stay visible for security reasons.

In case of problems please send an email to Greenalp Support or use the forum. You will receive great support there. If you like this application it would be great if you could send a positive rating. Thanks.
Dobrodošli na Greenalp. S to aplikacijo boste lahko v bistvu narediti dve stvari:

1.) Pokaži svojo lokacijo v živo na Google Maps. Na ta način vaša družina in prijatelji vedno vedeli, kje ste in da ste varni.
2.) Glej lokacijo vaših prijateljev in družinskih članov desno v aplikaciji. Samo od njih zahteva, da namestite to aplikacijo.

Novo: Preizkusite tudi našo spletno storitev. Deluje neposredno v brskalniku (tudi z iPhone):
http://greenalp.com/meet

Poleg tega aplikacija omogoča ton dodatnih funkcij (GeoFence, progi in v sledovih, itd), kar je razlog, zakaj je eden izmed najbolj priljubljenih v realnem času GPS sledilci za Android. Prosim, poglejte na seznam funkcij spodaj.

Pomembno za varčevanje z baterijo: Privzeto je ta aplikacija nastavljena za visoke frekvence sledenje in visoko natančnost, ki potrebuje zelo veliko baterije. Če želite shraniti baterijo, to je zelo priporočljivo, da zaženete čarovnika za baterije. Za skrajno varčevanje z energijo, z daljinskim upravljalnikom za zagon sledilnik na zahtevo samo.

Lahko Primerih ta GPS Tracker se uporablja za:

• Pokaži svoj zunanji potovanje v živo na svojo družino in prijatelji. Oni vam lahko spremljate v realnem času, ko je vaš so tek, pohodništvo, kolesarjenje, jadralno padalstvo, ali pa samo potovanje z vlakom ali avtom.

• Spremljaj svojo družino in prijatelje. Prosite jih za namestitev GPS Tracker boste lahko sledili drug drugemu v realnem času.

• Geo-ograja: Prejemanje samodejnih obvestil, ko bo na gosenicah uporabniki vstopi ali zapusti območje, opredeljeno s tabo (GeoFence).

• Latitude zamenjava: Privzeta nastavitev potrebuje več energije. Če želite shraniti baterijo samo poveča interval posodabljanja ali uporabo baznih postaj lokacije namesto GPS. Podpora je na voljo na forumu.

• vlagati svoj zemljevid na svojo spletno stran ali blog.

• Sledi psa: Zakaj nakup dragih hišnih sledilci? Uporabite poceni Android telefon in ga dal na svojega psa. Ogledate si lahko lokacijo vašega psa na zemljevidu v realnem času.

• Track in izsleditev: Zagotovite živo storitev sledenja za vaše stranke. Uporabno za uporabo in druga podjetja (dostave pizza, itd).

• Izobraževalne: Študenti uporabljajo to tracker, da bi spremljali njihove vremenske balone.


Nove funkcije, ki jih RTT2:

• Popolnoma nova različica Google Maps (Google v2)
• Nova osnovna karta: Google teren
• Offline zemljevidi
• Način za več map. Dodajte več kot eno karto na istem zaslonu. Idealno za avto, po več kot enemu uporabniku hkrati.
• Izboljšan uporabniški navigacijski vmesnik
• Izboljšana sporočil uporabniški vmesnik
• Samodejno se glasi dohodna sporočila


Druge podprt lastnosti:

• Podrobnosti, kot so hitrost, nadmorsko višino, raven baterije, itd klikom ikone na zemljevidu.
• Pošiljanje sporočil svojim prijateljem ali gledalce na spletni strani.
• Google Maps in OpenStreetMap (online in offline zemljevidi).
• integracija Map v vaši zasebni strani.
• Podpira Autostart.
• Podpira daljinsko začetek preko SMS (SMS) ali samo prek spletnega portala http://www.greenalp.com. Odlično za varčevanje z baterijo.
• Podpira različne oddaljene ukaze, ki jih lahko pošljete preko spletnega portala. Idealno za spremljanje svoje otroke ali hišne ljubljenčke.
• Podpira do dveh plasti KML.
• Podpira upravljanje preko lokacije se zavedajo aplikacij (kot na primer lame ali Tasker)
• ad-brezplačno različico mogoče. Izberite "1 leto brez oglasov" v meniju.


Zaradi teh veliko funkcij, to GPS Tracker zahteva več dovoljenj. Če bi radi vedeli
Zato je treba ta dovoljenja preberite izjavo o Greenalp zasebnosti: http://www.greenalp.com/RealTimeTracker/index.php?page=privacy

se ne smejo uporabljati tega GPS Tracker za nezakonite dejavnosti. Ne sledi ljudi brez njihovega soglasja! Če je tracker deluje, da bo vedno prikaže ikono v vrstici stanja. Prosimo, da ne pošiljate zahteve za skrivanje ikone. Ikona bo ostala vidna iz varnostnih razlogov.

V primeru težav pišite na Greenalp podporo ali uporabo foruma. Prejeli boste veliko podporo tam. Če vam je všeč ta program, bi bilo super, če bi lahko poslali pozitivno oceno. Hvala.
Več o tem
Strni
4,0
3.517 skupno
5
4
3
2
1
Nalaganje ...

Novosti

Improves user auto-follow mode on map
Več o tem
Strni

Dodatne informacije

Posodobljeno
31. avgust 2019
Velikost
7,9M
Namestitve
500.000+
Trenutna različica
0.9.56
Potrebujete Android
4.1 ali novejši
Ocena vsebine
Primerno za vse
Interaktivni elementi
Interakcija uporabnikov, Deli lokacijo z drugimi, Nakupi v aplikaciji
Izdelki v aplkacijah
1,99 $–199,99 $ za izdelek
Ponudnik
Greenalp
©2019 GooglePogoji storitve za mestoZasebnostRazvijalciIzvajalciO Googlu|Lokacija: Združene države AmerikeJezik: slovenščina
Z nakupom tega izdelka opravljate transakcijo z Google Payments in se strinjate s pogoji storitve ter pravilnikom o zasebnosti za Google Payments.