Grundfos GO Balance

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

Grundfos GO Balance offers hydronic balancing of two-string radiator systems, underfloor heating systems as well as a combination of these two systems together with the Grundfos ALPHA3, ALPHA2 and UPM3 LIN pumps. GO Balance and ALPHA3 model B communicates directly via Bluetooth, whereas the Bluetooth interface MI401 (ALPHA Reader) is used together with ALPHA2 model E, ALPHA3 model A and UPM3 LIN to perform the hydronic balancing
Please note that MI401 can allways be used as a Bluetooth extender in case this is needed.

The GO Balance app is the first-ever mobile platform for conducting hydronic balancing of
two-string radiator systems and underfloor heating systems,
helping to save valuable time - and provide documentation - for our users

How does the app work?

1. You follow the step-by-step setup guide
2. You add data for each room in the house
- Room specification
- Radiator and/or underfloor heating specification
- Perform flow measurements
- After adding data for all rooms the base flow measurement is conducted

Please note the possibility to save your entered data by pressing the save symbol in the top bar when it is visible

3. The app calculates recommended target flow for each preset valve. Then you balance the received flow on each radiator or underfloor heating loop
by adjusting each preset valve

4. The app helps you generate an official report with all needed data from the conducted balancing to handover to e.g. the owner of the house

5. You are done!
Grundfos GO Balance oferuje hydrauliczne równoważenie dwustopniowych systemów grzejników, systemów ogrzewania podłogowego oraz połączenie tych dwóch systemów z pompami Grundfos ALPHA3, ALPHA2 i UPM3 LIN. GO Balance i ALPHA3 model B komunikują się bezpośrednio przez Bluetooth, podczas gdy interfejs Bluetooth MI401 (ALPHA Reader) jest używany wraz z ALPHA2 model E, ALPHA3 model A i UPM3 LIN do wykonywania równoważenia hydraulicznego
Należy pamiętać, że MI401 może być zawsze używany jako przedłużacz Bluetooth w razie potrzeby.

Aplikacja GO Balance to pierwsza w historii mobilna platforma do bilansowania hydraulicznego
dwudźwiękowe systemy grzejników i systemy ogrzewania podłogowego,
pomaga zaoszczędzić cenny czas - i zapewnia dokumentację - dla naszych użytkowników

Jak działa aplikacja?

1. Postępujesz zgodnie z instrukcją konfiguracji krok po kroku
2. Dodajesz dane dla każdego pokoju w domu
- Specyfikacja pokoju
- Specyfikacja grzejnika i / lub ogrzewania podłogowego
- Wykonaj pomiary przepływu
- Po dodaniu danych dla wszystkich pomieszczeń przeprowadzany jest pomiar przepływu bazowego

Zwróć uwagę na możliwość zapisania wprowadzonych danych przez naciśnięcie symbolu zapisu w górnym pasku, gdy jest on widoczny

3. Aplikacja oblicza zalecany przepływ docelowy dla każdego wstępnie ustawionego zaworu. Następnie równoważysz otrzymany przepływ na każdym grzejniku lub pętli ogrzewania podłogowego
regulując każdy wstępnie ustawiony zawór

4. Aplikacja pomaga wygenerować oficjalny raport zawierający wszystkie potrzebne dane z przeprowadzonego bilansowania do przekazania np. właściciel tego domu

5. Skończyłeś!
Więcej informacji
Zwiń
3,2
Łącznie: 91
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Security improvements for Android
Remove personal data from the log files uploaded to Grundfos
UserVoice email replaced by option to enter a Grundfos Service email
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
5 marca 2020
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
10 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Grundfos Holding A/S
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.