The Guardian - World news, Sport and Finance

Innehåller annonser
·
Erbjuder köp i appar
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (Storbritannien)

Read breaking news & top stories on the go. The Guardian App gives you access to award-winning journalism, covering the latest opinion, sport, politics, finance & business news.

World News that matters - 5 reasons to download the Guardian App:
1. Breaking news alerts, straight to your phone.
2. Top stories in UK politics, finance, business & more
3. Sport news & live updates, from football to F1
4. News feed & customisable content
5. Top stories & award-winning journalism

World news, sport & opinion - get the latest stories and live updates, wherever you are. Explore stories, UK headlines, content and media on a whole range of topics; from business to music, politics, football, culture, finance & much more.

LIVE UPDATES & BREAKING NEWS
• Be the first to know about today’s headlines on your news feed
• Follow stories as they unfold with breaking news alerts

UK HEADLINES & WORLD NEWS
• Read the latest UK headlines in business, finance & politics
• Stay up-to-date with live updates & world news on the go

NEWS FEED
• Read news that matters to you and customise your news feed
• See readers’ comments and share your own opinion

FOOTBALL & SPORT NEWS
• Access the latest sport news & football updates from our experts
• Watch media coverage & key moments

CONTENT & TOP STORIES
• Read top stories & the full range of The Guardian journalism
• Access audio, video and interactive content straight from your phone

SUPPORT INDEPENDENT JOURNALISM
Upgrade to the Premium App to support independent journalism. Plus, access our enhanced features for a better way to experience the news that matters.

PREMIUM FEATURES
• Live - a new and faster way to catch up on every breaking news story
• Discover - a new way to explore the best stories, recipes, long reads and more
• Enhanced offline reading - download the day’s news & opinion before you travel, or whenever it suits you
• Experience the app advert-free
• Play our daily crosswords
• Access specially curated content

Download The Guardian App now for access to our full range of award-winning journalism.

------------------------

This app is totally free to use. If you choose to upgrade to the premium tier, your payment will be processed by Google Play.

Terms of use:
All content in the Guardian app is copyright Guardian News & Media 2018. All rights reserved. Terms of use and privacy policy apply when accessing content via the Guardian app.

Privacy policy:
http://www.theguardian.com/help/privacy-policy

Terms and conditions:
http://www.theguardian.com/help/terms-of-service
Läs bryta nyheter och bästa historier på språng. Guardian App ger dig tillgång till prisbelönt journalistik som täcker den senaste opinionen, sport, politik, finans och affärer nyheter.

World News som spelar roll - 5 skäl att ladda ner Guardian App:
1. Bryt nyheter, rakt på din telefon.
2. Topprapporter i Storbritanniens politik, finans, affärer och mer
3. Sportnyheter och levande uppdateringar, från fotboll till F1
4. Nyhetsflöde och anpassningsbart innehåll
5. Topprapporter och prisbelönta journalistik

Världsnyhet, sport och åsikt - få de senaste historierna och levande uppdateringar, var du än är. Utforska historier, brittiska rubriker, innehåll och media på en rad olika ämnen; från affärer till musik, politik, fotboll, kultur, finans och mycket mer.

LIVE UPPDATERINGAR OCH BREAKNING NYHETER
• Var den första som vet om dagens rubriker på ditt nyhetsflöde
• Följ historierna när de utvecklas med att bryta nyhetsvarningar

UK HEADLINES & WORLD NEWS
• Läs de senaste brittiska rubrikerna inom affärer, finans och politik
• Håll dig uppdaterad med liveuppdateringar och världs nyheter på språng

NYHETSFLÖDE
• Läs nyheter som är viktiga för dig och anpassa ditt nyhetsflöde
• Läs läsarnas kommentarer och dela med dig av din egen åsikt

FOTBOLL & SPORT NYHETER
• Få tillgång till de senaste nyheterna från sport och fotboll från våra experter
• Titta på mediedekning och nyckelmoment

INNEHÅLL & TOPPSTORGOR
• Läs topprapporter och hela The Guardian journalistik
• Få tillgång till ljud, video och interaktivt innehåll direkt från din telefon

STÖD OAVHÄLLIGT JOURNALISM
Uppgradera till Premium App för att stödja oberoende journalistik. Dessutom, få tillgång till våra förbättrade funktioner för att bättre uppleva nyheterna som är viktiga.

PREMIUM FUNKTIONER
• Live - ett nytt och snabbare sätt att komma ikapp på varje nyhetshistoria
• Upptäck - ett nytt sätt att utforska de bästa historierna, recepten, långa läsningar och mer
• Förbättrad offlineläsning - ladda ner dagens nyheter och åsikter innan du reser, eller när det passar dig
• Upplev appen annonsfri
• Spela våra dagliga korsord
• Få tillgång till speciellt kuratiserat innehåll

Hämta Guardian App nu för tillgång till vårt fulla sortiment av prisbelönta journalistik.

------------------------

Den här appen är helt gratis att använda. Om du väljer att uppgradera till premium-nivån behandlas din betalning av Google Play.

Villkor:
Allt innehåll i Guardian-appen är upphovsrätten Guardian News & Media 2018. Alla rättigheter reserverade. Användarvillkor och sekretesspolicy gäller när du öppnar innehåll via Guardian-appen.

Integritetspolicy:
http://www.theguardian.com/help/privacy-policy

Villkor:
http://www.theguardian.com/help/terms-of-service
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,8
304 483 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

We've been fixing bugs and making improvements behind the scenes.

For the best possible experience and to ensure you have access to all our latest features we recommend that you update to this latest version as soon as possible.
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
20 januari 2020
Storlek
13M
Installationer
5 000 000+
Aktuell version
6.34.2209
Kräver Android
5.0 och senare
Innehållsrankning
Tonåringar
Interaktiva element
Användare interagerar, Digitala köp
Produkter i appar
0,99 US$–66,99 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
Guardian News & Media Ltd
Utvecklare
©2020 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.