Meldcode VWS

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

De Meldcode App helpt professionals in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De App behandelt de 5 stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat professionals kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben. Veel beroepsgroepen werken al met een meldcode, maar nog niet allemaal. Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en leraren die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n code niet voorhanden hebben.
Wie door zijn beroep te maken krijgt met huiselijk geweld (zoals leerkrachten, huisartsen en hulpverleners) en een geheimhoudingsplicht heeft, vindt het door die plicht soms lastig om hulp te bieden. Daarom bestaan er meldcodes om hen te helpen.

De meldcode wordt verplicht voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie, politie.

Werken met een meldcode
Alleen het ontwikkelen van een meldcode is niet voldoende, hij moet ook worden gebruikt. De beroepskrachten moeten dan ook een training krijgen, zodat zij weten wat ze moeten doen als ze vermoeden dat iemand wordt mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. De basis van de meldcode is zoveel mogelijk hetzelfde, zodat iedereen op de dezelfde manier handelt. Waar nodig kan de meldcode worden aangepast aan de specifieke situatie van een organisatie.

Stappen in het basismodel meldcode
Een meldcode beschrijft in stappen wat bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige of leraar moet doen. In het basismodel meldcode is toegelicht welke 5 stappen in elk geval in de meldcode moeten staan.

Stap 1: in kaart brengen van signalen.

Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Stap 3: gesprek met de cliënt.

Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.

Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem bij die afweging houvast.

De App Meldcode is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Wat is nieuw in versie 2.0

Met deze versie kunt u notities en/of extra stappen maken en delen met uw collega's.
The Reporting Code App helps to intervene in suspected domestic violence and child abuse professionals. The app covers the five steps of the reporting code and allows you to directly get in touch. Appropriate agencies

The Code Report domestic violence and child abuse is a roadmap that professionals can use if they have suspicions of abuse. Many professional groups have been working with a reporting code, but not all. Research indicates that assistance and caregivers and teachers working with a reporting code three times as likely to intervene as colleagues who have not yet such a code.
Who gets his job to deal with domestic violence (such as teachers, doctors and social workers), and a duty of confidentiality, find it by that obligation can be difficult to provide assistance. Therefore, there are reporting codes to help them.

The outgoing code is mandatory for the following sectors: health, education, child care, social support, child welfare, justice, police.

Working with a reporting code
Only the development of a register code is not sufficient, it must also be used. The professionals should also receive training so that they know what they should do if they suspect someone is being abused, neglected or abused. The basis of the report code is the same as much as possible, so that everyone acts in the same way. Where necessary, the report code can be adapted to the specific situation of an organization.

Steps in the basic model report code
A report code describes what steps such as a doctor, nurse or teacher should do. In the basic model reporting code is explained in the five steps in each case must be. In the reporting code

Step 1: Mapping of signals.

Step 2: consult with a colleague and wish to consult the advice and Reporting Child Abuse or Domestic Violence.

Step 3: interview with the client.

Step 4: paths of violence or child abuse.

Step 5: Decide: organizing help or reporting.

By working with a reporting code, the decision to report suspicions of child abuse and domestic violence may or may not remain with the professional. The roadmap of the reporting code provides him with that assessment guidance.

The App Code Report was commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport.


What's New in Version 2.0

With this version you notes and / or additional steps to create and share with your colleagues.
Read more
Collapse
3.9
37 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

In vesie 2.06 zijn de AMKs en SHGs vervangen door 'Veilig Thuis'
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 24, 2015
Size
4.8M
Installs
10,000+
Current Version
2.06
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Rijksoverheid
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.