Tiếng Anh Mỗi Ngày - Luyện thi TOEIC

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

Tiếng Anh Mỗi Ngày app là ứng dụng di động của Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN) - chương trình luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay. (Tên trước đây của app là "Gia sư TOEIC").

Khi luyện thi TOEIC ở TAMN, bạn sẽ có một lộ trình luyện thi TOEIC rõ ràng, có kế hoạch học tập chi tiết và luôn biết rõ tình trạng học tập của mình. Bạn cũng sẽ được tiếp cận giải thích chi tiết từng câu cho nhiều đề thi TOEIC! Tải ứng dụng để chính bạn trải nghiệm điều này!

Các bước đơn giản khi học với Tiếng Anh Mỗi Ngày:

1) Tạo tài khoản bằng cách điền email & mật khẩu; hoặc đăng kí dùng Facebook để bạn không phải nhớ thêm một mật khẩu nữa.

2) Tiếp theo, hệ thống sẽ cho bạn làm một bài kiểm tra đầu vào để xác định điểm TOEIC hiện nay của bạn. Để hoàn thành bài đánh giá đầu vào này, bạn chỉ cần 20 phút. (Bạn có thể tạm thời bỏ qua nếu bạn đang bận)

3) Đặt điểm TOEIC mục tiêu mà bạn muốn đạt được.

4) Hệ thống sẽ tạo ra một lộ trình học cho bạn: gồm nhiều cột mốc bạn cần vượt qua để đạt được điểm TOEIC bạn muốn.

Vượt qua mỗi cột mốc tương đương với việc bạn thật sự tăng được số điểm TOEIC tương ứng với cột mốc đó (thông thường là 50 điểm, ngoại trừ 2 cột mốc đầu tiên là 25 điểm).

Ở mỗi cột mốc, hệ thống cũng tự động tạo cho bạn một kế hoạch học chi tiết gồm 3 phần chính:

Phần 1: Luyện một số phần của TOEIC.
Hệ thống sẽ tự động chọn ra một số phần của TOEIC mà bạn cần luyện (trên tổng số 7 phần của đề thi TOEIC). Những phần này là những phần sẽ giúp bạn tăng điểm TOEIC nhanh nhất và đã được hệ thống thông minh chọn ra cho bạn dựa trên những thông tin về bạn mà hệ thống ghi nhận được trong quá trình bạn làm bài đánh giá và học ở TAMN.

Phần 2: Học một số chủ đề ở phần 600 từ vựng TOEIC thiết yếu.
Phần học 600 từ vựng TOEIC ở Tiếng Anh Mỗi Ngày được chia làm 50 chủ đề, tương tự cách chia của Barron. Nhưng sự khác biệt lớn là mỗi từ bạn học, TAMN sẽ cung câp cho bạn hình ảnh, audio phát âm của từ, cách sử dụng từ trong cầu, gia đình từ, ví dụ minh hoạ cho từ và tất cả các từ trong gia đinh, và mỗi ví dụ đều có audio để giúp bạn luyện nghe!
Ở mỗi chủ đề bạn học, bạn sẽ cần vượt qua 2 bài kiểm tra nhỏ: một bài ở giữa chủ đề và một bài khi bạn đã học xong tất cả các từ trong chủ đề.
Học 600 từ vựng ở Tiếng Anh Mỗi Ngày để đảm bảo bạn hiểu đúng nghĩa của từ và biết cách phát âm và cách sử dụng từ.

Phần 3: học một số chủ đề ngữ pháp TOEIC thiết yếu.
Tiếng Anh Mỗi Ngày cũng có phần học ngữ pháp TOEIC thiết yếu với 17 chủ đề lớn. Ở mỗi cột mốc hệ thống sẽ tự động chọn ra một số chủ đề bạn cần học.
Mỗi chủ đề lớn sẽ có thể gồm một vài chủ đề nhỏ. Mỗi chủ đề nhỏ sẽ gồm có 3 bước để học: đọc bài giảng, làm bài kiểm tra lí thuyết để đảm bảo bạn đã hiểu những điểm ngữ pháp được đề cập trong bài học; và cuối cùng là bài luyện tập 10 câu có giải thích chi tiết về những điểm bạn đã học để giúp bạn luyện tập.
Một lần nữa, chương trình học ngữ pháp TOEIC đầy đủ và toàn diện như vậy chỉ có ở Tiếng Anh Mỗi Ngày!


Ngoài việc luyện thi TOEIC hiệu quả như ở trên, khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày bạn cũng sẽ được:

1) Biết được chiến lược và mẹo làm bài cho tất cả 7 phần của đề thi TOEIC. Những bài viết này được chia sẻ và tổng hợp bởi đội ngũ của TAMN với chất lượng chuyên môn cao (TOEIC >= 920 hoặc IELTS >= 7.5)

2) Tặng điểm thưởng khi chăm học. Khi bạn học liên tục một số ngày (1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, ...) bạn sẽ được tặng điểm thưởng chăm học (5 điểm, 7 điểm, 14 điểm, ...) và mỗi điểm thưởng tương đương 100 đồng Việt Nam. Bạn sẽ có thể dùng điểm thưởng này để gia hạn tài khoản của mình.

3) Hệ thống cũng sẽ tự động ghi nhận những đợt bạn không học liên tiếp trong 7 ngày và sẽ tự động cộng thêm ngày học cho bạn khi bạn gia hạn tài khoản. Nếu bạn để ý, chỉ có Tiếng Anh Mỗi Ngày mới giúp bạn nhiều đến vậy!

...Và còn nhiều tính năng khác khiến cho rất rất nhiều bạn rất hài lòng khi luyện thi TOEIC với Tiếng Anh Mỗi Ngày.


Một con đường ngàn dặm cũng chỉ bắt đầu với một bước - Lão Tử.

Tải ứng dụng và tiết kiệm thời gian, công sức và tiền của cho chính bạn!
English Every Day app is the mobile application of English Every Day (TAMN) - the current TOEIC exam preparation program. (The app's previous name was "TOEIC tutor").

When preparing for the TOEIC test at TAMN, you will have a clear TOEIC test preparation schedule, a detailed study plan, and always know your academic status. You will also get access to the detailed explanation of each sentence for many TOEIC tests! Download the app for yourself to experience this!

Simple steps when studying with English Every Day:

1) Create an account by filling in an email & password; or sign up for Facebook so you don't have to remember another password.

2) Next, the system will let you take an entrance test to determine your current TOEIC score. To complete this input assessment, you only need 20 minutes. (You can skip it temporarily if you're busy)

3) Set the target TOEIC score you want to achieve.

4) The system will create a learning path for you: including many milestones you need to pass to achieve the TOEIC score you want.

Passing each milestone is equivalent to actually increasing the TOEIC score corresponding to that milestone (usually 50 points, except for the first 2 milestones of 25 points).

At each milestone, the system also automatically creates a detailed study plan for you with three main parts:

Part 1: Practice some parts of TOEIC.
The system will automatically pick out some parts of the TOEIC you need to practice (on a total of 7 parts of the TOEIC test). These are the sections that will help you increase the TOEIC score the fastest and have been selected by the smart system based on the information about you that the system recorded during your assessment and study at TAMN. .

Part 2: Study some topics in the 600 essential TOEIC vocabulary.
The 600-day TOEIC vocabulary test in English is divided into 50 topics, similar to Barron's. But the big difference is that each word you learn, TAMN will give you pictures, audio pronunciation of words, how to use words in bridges, word families, examples to illustrate words and all words in the family. nails, and every example has audio to help you practice listening!
On each topic you study, you will need to pass 2 small tests: one in the middle of the topic and one when you have completed all the words in the topic.
Learn 600 vocabulary words in English Everyday to make sure you understand the meaning of the word and know how to pronounce and use words.

Part 3: learn some essential TOEIC grammar topics.
Everyday English also has the essential TOEIC grammar section with 17 major topics. At each milestone the system will automatically select a number of topics you need to learn.
Each major topic will probably consist of several subtopics. Each small topic will consist of 3 steps to learn: reading the lecture, taking a theory test to make sure you understand the grammar points mentioned in the lesson; and finally a 10-sentence exercise with a detailed explanation of what you have learned to help you practice.
Again, the comprehensive and comprehensive TOEIC grammar program is only available in English Every Day!


In addition to taking the TOEIC test as effectively as above, you will also get:

1) Know the strategies and practice tips for all 7 sections of the TOEIC test. These articles are shared and aggregated by the TAMN team with high professional quality (TOEIC> = 920 or IELTS> = 7.5)

2) Give bonus points for studying hard. When you study continuously for a number of days (1 day, 3 days, 7 days, ...) you will be rewarded with a reward for hard work (5 points, 7 points, 14 points, ...) and each reward point is equivalent 100 Vietnamese dong. You will be able to use this bonus point to renew your account.

3) The system will also automatically record your non-continuous study in 7 days and will automatically add the study day for you when you renew your account. If you pay attention, only English Every Day will help you so much!

... And there are many other features that make a lot of people very satisfied with the TOEIC test with English Every Day.


A path of a thousand miles begins with just one step - Lao Tzu.

Download the app and save yourself, time and money!
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Cải thiện trải nghiệm.
Fix một số lỗi nhỏ.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 28, 2021
Size
75M
Installs
100,000+
Current Version
3.1.0
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
H2 Technology
Developer
E13 Cư xá Phú Thọ Hòa, Đường Gò Cẩm Đệm, P.10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.