The Habit Factor® Goals,Habits

Для всіх вікових груп
168
Перекласти опис вибраною мовою (Українська) у Перекладачі Google?Відновити опис такою мовою: Англійська (Сполучені Штати)

"With regular use of The Habit Factor®, you can develop any habit necessary to achieve any goal you set for yourself." ~Brian Tracy (Author of Eat That Frog! & Goals!)

---- FEATURED ----
NY Times | C|Net | TEDx | Mashable.com | Lifehacker.com | Lifehack.org | KUSP.org | dotTech.org | Southwest Airlines, Spirit Magazine | dozens of other top productivity blogs!

Thanks for making The Habit Factor® The World's bestselling Productivity Dynamic Duo (app & book) & #1 Goals & Habits App (Android & iOS)

Get the most out of the app, checkout the "Habits 2 Goals" podcast.

Please test the FREE/LITE Version TODAY RISK FREE and see for yourself!

• The ONLY app with Habit Alignment Technology™ Proven, innovative process to align habits with goals to achieve your goals faster!

• The ONLY app that recognizes, appreciates and understands the DIFFERENCE between HABITS & GOALS! Compare, other apps make no distinction!

• View Charts % of habit achievement toward Goals!
• Discover the science and philosophy behind this practical goal achievement process
• Praised by top coaches & trainers internationally!


"This app is awesome. It’s basically Applied Behavior Analysis for self-management in your pocket. That means it uses experimentally derived principles of behavior (whether the developers knew/intended this or not) to effect behavior change.” Review by "ABA"
★★★★★

Would you like to modify or improve your habits? How would you like to achieve a big goal this year?

Why Improve your Habits?
Ultimately, there is no denying that it is our habits, collectively, which determine the quality of our life. It's been said that habit equals character and character equals destiny."


FEATURE SET:
✔ BACKUP/RESTORE capability. Included in PRO!
✔ Streaks Charting!
✔ Add Photos to goals
✔ Simple, elegant and clean user interface (designed for iPhone not web)
✔ Motivate! write WHY you wish to develop the habit or goal
✔ ALIGN! Habit Alignment Technology™ Aligns your habits with goals to achieve goals more quickly
✔ Custom Tracking Periods; week, month, custom or none.
✔ Select target days for habits
✔ BALANCE! Key habits categories; Mind, Body, Spirit and Social
✔ Daily Tracking Notes!
✔ Sort/Prioritize Habits and Goals
✔ Chart habit or goal data
✔ Inspirational quotes
✔ Too many to list!!

Please test the FREE/LITE Version TODAY RISK FREE and see for yourself!
"При регулярному використанні Habit Factor® ви можете виробити будь-яку звичку, необхідну для досягнення будь-якої мети, яку ви поставили перед собою". ~ Брайан Трейсі (автор Eat That Frog! & Goals!)

---- ОСОБЛИВО
NY Times | C | Чистий | TEDx | Mashable.com | Lifehacker.com | Lifehack.org | KUSP.org | dotTech.org | Southwest Airlines, журнал Spirit | десятки інших блогів про продуктивність!

Дякуємо за те, що створили динамічний дует продуктивності у світі The Habit Factor® (додаток та книга) та додаток №1 «Цілі та звички» (Android та iOS)

Отримайте максимальну користь від програми, оформити подкаст "Звички 2 цілі".

Будь ласка, протестуйте БЕЗКОШТОВНА / ЛІТИВНА версія Версія СЬОГОДНЯ РИЗИК БЕЗКОШТОВНА і переконайтеся самі!

• ТОЛЬКО додаток із технологією Habit Alignment ™ ™ - перевірений, інноваційний процес для узгодження звичок із цілями для швидшого досягнення ваших цілей!

• ТОЛЬКО додаток, який розпізнає, оцінює та розуміє РІЗНОМУ між ХАБІТАМИ І ЦІЛЬНІМИ! Порівняйте, інші додатки не розрізняють!

• Перегляньте графіки% звичок до досягнення цілей!
• Відкрийте для себе науку та філософію цього процесу досягнення практичних цілей
• Похвалили кращі тренери та тренери у всьому світі!


"Цей додаток приголомшливий. Це в основному прикладний аналіз поведінки для самоуправління в кишені. Це означає, що він використовує експериментально отримані принципи поведінки (незалежно від того, розробники знали / планували це чи ні), щоб впливати на зміни поведінки". Рецензія "ABA"
★★★★★

Чи хотіли б ви змінити або покращити свої звички? Як би ви хотіли досягти великої мети в цьому році?

Навіщо вдосконалювати свої звички?
Зрештою, не можна заперечувати, що саме наші звички визначають якість нашого життя. Кажуть, що звичка дорівнює характеру, а характер - долі ".


ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ
Capa Можливість РЕЗЕРВУВАННЯ / ВІДНОВЛЕННЯ. Включено в PRO!
✔ Смуги графіки!
✔ Додайте фотографії до цілей
✔ Простий, елегантний та чистий користувальницький інтерфейс (розроблений для iPhone не веб)
✔ Мотивуйте! пишіть ЧОМУ ви хочете розвинути звичку чи мету
✔ ЗАПИСЬ! Технологія вирівнювання звичок ™ Вирівнює ваші звички з метою швидшого досягнення цілей
✔ Спеціальні періоди відстеження; тиждень, місяць, звичай або ні.
Виберіть цільові дні за звичками
✔ БАЛАНС! Ключові категорії звичок; Розум, Тіло, Дух та Соціальне
✔ Щоденні відстеження!
✔ Сортування / пріоритетність звичок та цілей
Habit Дані про звичку та цілі діаграми
✔ Надихаючі цитати
✔ Забагато списків !!

Будь ласка, протестуйте БЕЗКОШТОВНА / ЛІТИВНА версія Версія СЬОГОДНЯ РИЗИК БЕЗКОШТОВНА і переконайтеся самі!
Більше інформації
Згорнути
3,8
Усього 168
5
4
3
2
1
Завантаження…

Що нового

Improved Goals and Habits Alignment and selection of Habits for Charting.

The Habit Factor® helps you to quickly establish, track and align your habits with your desired goals to improve your character and enable more precise achievement.
Більше інформації
Згорнути

Додаткова інформація

Можна додавати в Сімейну бібліотеку
Вмістом можна ділитися, якщо він придбаний після 02.07.2016. Докладніше
Оновлено
4 січня 2017 р.
Розмір
Залежить від пристрою
Встановлення
1 000+
Поточна версія
Залежить від пристрою
Потрібна ОС Android
Залежить від пристрою
Вікові обмеження
Для всіх вікових груп
Постачальник
Equilibrium Enterprises, Inc.
©2020 GoogleУмови використання сайтуКонфіденційністьРозробникиВиконавціПро Google|Країна: Сполучені ШтатиМова: Українська
Купуючи цей продукт, ви оплачуєте його через Google Payments і приймаєте Умови використання та Примітку про конфіденційність Google Payments.