Max Edu Global

1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

- Diverse lesson topics
- Reality is constantly updated
- Not heavily theoretical
- Students will feel more interested and apply it anytime, any environment
- To when necessary, use immediately without hesitation
Updated on
Feb 28, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

- Chủ đề bài học đa dạng
- Thực tế được cập nhật liên tục
- Không nặng nề lý thuyết
- Học viên sẽ cảm thấy hứng thú hơn và áp dụng ngay bất cứ lúc nào, môi trường nào
- Để khi cần thiết là sử dụng ngay, không đắn đo suy nghĩ