Handelsbanken SE – Företag

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Med Handelsbanken Mobiltjänst Företag kan du som företagsombud utföra dina vanligaste bankärenden.

Följande tjänster ingår:

- Se saldon och transaktioner på företagets konton
- Se insättningsinformation om bankgirobetalningar
- Göra överföringar mellan egna konton i samma valuta
- Göra överföringar till annans konton i samma valuta.
- Betala fakturor med skanning av OCR, belopp och mottagare
- Anmäla e-faktura, lägg till, ändra eller ta bort mottagare samt godkänna e-faktura
- Godkänna e-fakturor
- Godkänna betalningar som är registrerade av annan i Internettjänsten
- Registrera betalningar som sedan ska slutgodkännas av annan i Internettjänsten
- Se kommande och stoppade betalningar. Filtrera kommande betalningar fram till ett visst datum
- Se kommande och stoppade betalningar
- Godkänna filer
- Business Card Företag - se köputrymme, anslutna kort och transaktioner under huvudavtal
- Se avtal för leasing och avbetalning samt göra leasingkalkyl för ny bil
- Affärstjänster – hantera företagets ekonomi och administration
- Se marknadsinformation
- Dela sidor som PDF
- Se kontaktuppgifter till kundansvarigt bankkontor
- Sök bankkontor och uttagsautomater
- Ringa till Handelsbanken Direkt Företag för att få personlig service
- Se ekonominyheter från EFN

Du loggar in i appen med en personlig kod, eller med Mobilt BankID. Du behöver även ha behörigheten Mobiltjänst Företag i din fullmakt. Appen kan begära access till kameran för att scanna faktura och till telefonens positionstjänster för att lokalisera närmaste kontor och bankomater. Om access nekas kan dessa tjänster inte användas.


Behörighetskrav:

- Enhets- och apphistorik -
Används för att kontrollera om appen är aktiv för att ha möjlighet att visa meddelanden i rätt fönster och annars kunna logga ut användaren automatiskt.

- Plats -
Används för att kunna söka efter närmaste bankomat och kontor.

- Mobil -
Används för att det ska vara möjligt att göra direktuppringning från appen till support, kontor och kortspärr.

- Kamera -
Används för att kunna skanna pappersfaktura vid registrering av en betalning.

- Enhets-id och samtalsinformation -
Används som stöd för felhantering och felsökning.

- Övriga -
Visa nätverksanslutningar - Används för att kontrollera om enheten har nätverksåtkomst.
Fullständig nätverksåtkomst - Används för att appen ska kunna kommunicera med bankens system.
Styra vibration - Används för att förtydliga knapptryckningar i appen och vid skanning av pappersfaktura.
With Handelsbanken Mobile service company, you as a company representative to perform your most common banking transactions.

The following services are included:

- View account balances and transactions on the company accounts
- See deposit information about bank transfer payments
- transfers between own accounts in the same currency
- Make transfers to another account in the same currency.
- Pay bills with scanning OCR, amounts and recipients
- Report e-invoice, add, change or remove recipients and accept e-invoicing
- Approve e-bills
- Accept payments that are registered by another Internet service
- Register payments will then be the final approval of the other Internet service
- See coming and stopped payments. Filter forthcoming payments until a specified date
- See coming and stopped payments
- Approve files
- Business Card - see spending, connected and transactions under the Master Agreement
- See contract for lease and hire purchase and leasing doing calculus for new car
- Business Services - managing the company's finance and administration
- See market
- Share pages as PDF
- View contact information for customer branch responsible
- Search branches and ATMs
- Dialing of Handelsbanken Direct Company to obtain personal service
- Other economic news from EFN

You log into the app with a PIN, or with Mobile BankID. You also need to have permission Mobile Service Businesses in your proxy. The app can request access to your camera to scan the invoice and the phone's location services to locate the nearest branch and ATM machines. If access is denied, these services can not be used.


Eligibility:

- Device and app history -
Used to check if the app is active in order to be able to display messages in the right window and otherwise, to log the user off automatically.

- Location -
Used to be able to search for the nearest ATM and offices.

- Mobile -
Use for it to be possible to make direct call from the app to support, office and card lock.

- Camera -
Used to be able to scan paper invoices for the registration of a payment.

- Device ID & call information -
Used as support for fault management and troubleshooting.

- Other -
View network connections - Used to check whether the device has network access.
Full network access - Allows the app to communicate with the bank's system.
Controlling vibration - Used to clarify the keystrokes in the app and on scanning paper invoices.
Read more
Collapse
4.0
123 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Mindre felrättningar
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 13, 2018
Size
57M
Installs
50,000+
Current Version
3.4.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Svenska Handelsbanken AB (publ)
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.