Learn Mandarin - HSK 6 Hero

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

*** Used by countless Chinese language learners worldwide, Learn Mandarin - HSK 6 Hero is the most effective Chinese word and character learning app!

The Hero Method allows you to quickly master Chinese characters by enforcing a recall and recognition process, essential for long-term memory.

HSK 6 Hero covers 2500 words in the Chinese language, which are based on the Chinese level 6 proficiency exam (HSK 6). Audio for all words is available at the tap of a button.

This app supports both simplified (mainland China) and traditional (Hong Kong, Taiwan) Chinese characters.

★★ SIMPLE DEISGN ★★
You will actually forget that you are learning when using this app. It will feel like you’re playing a cute phone game as you improve your 汉语. Learning Chinese characters is now made fun and easy. This app provides just the right combination of fun and well-timed Chinese character recognition functionality, and will greatly help you both recognize and write Chinese characters, using the simple and effective Hero Method. Studying for the HSK with this tool instead of the classic flashcard method.

★★ MASSIVE VOCABULARY ★★
HSK Hero will greatly improve your vocabulary, as well as help you learn new characters. It is a very effective and efficient way for learning Chinese characters. The app focuses on helping you quickly identify characters for reading and gives you a good grounding for development in writing skills. It is the perfect tool to practice your character recognition. It can’t get any easier than this!

★★ PLAY EVERYDAY ★★
Keep playing everyday and you’re sure to perfect your learning. Open the app several times each day to reach your next Chinese level. You will not only learn Mandarin Chinese but have a fun time doing so. This creative study game is great for any age, and is a great way to test and train your Chinese. This app is an excellent bridge between learning the spoken language and learning the meanings of the words by focusing on just RECOGNIZING the words.

★★ PRACTICE EVERYWHERE YOU GO ★★
HSK Hero is the perfect way to learn Chinese during your commute, in line at the grocery store or bus stop, or for long study periods in your home, library, or coffee shop. It's a quick and easy way to refresh your memory while out and about. The simple and fun Hero Method can be done anywhere without books and paper and the need to have study space, and is convenient to use anywhere. It is amazing how easy it is to use and you can practice everywhere you go.

★★ FRIENDLY AND ADDICTIVE ★★
The game format makes it user friendly and addictive, which is a plus when studying Mandarin Chinese. You will definite the challenge of trying to keep the wrong clicks to a minimum. HSK Hero is designed to be very motivating and presented in a fun format. It is the perfect way to master Mandarin Chinese. Reviewing flashcards to memorize characters can be tedious and monotonous. The Hero Method makes it easier and more fun to study Chinese!

★★ THE PERFECT STUDY COMPANION ★★
Uses will find this app to be a more productive and easy way to get a quick dose of Chinese studying. Also, no sign in is required. HSK Hero makes learning the characters, pinyin, and vocabulary so much easier. You can use it throughout the day and keep learning and progressing. The interface is clear and simple, and provides an excellent way to review your knowledge. The random and repetitious game style will carry you progressively through the HSK levels. HSK Hero is very good app for practicing the Chinese characters based on the HSK levels, and is user-friendly and engaging.

Enjoy the fun of trying to pick out the characters among other similar ones. This app is challenging but not in the least bit stressful. This is game-based Chinese Mandarin learning, and in short, you will never get bored.
---------------
Please contact Mike at handtechnics@gmail.com if you have any questions or comments. Have fun learning!
*** Používá nespočet studentů čínského jazyka po celém světě, Learn Mandarin - HSK 6 Hero je nejúčinnější čínské slovo a charakter učení aplikace!

Metoda Hero umožňuje rychle zvládnout čínské znaky vynucením procesu vyvolání a rozpoznání, který je nezbytný pro dlouhodobou paměť.

HSK 6 Hero pokrývá 2500 slov v čínském jazyce, které jsou založeny na čínské úrovni 6 zkoušky odborné způsobilosti (HSK 6). Zvuk pro všechna slova je k dispozici klepnutím na tlačítko.

Tato aplikace podporuje jak zjednodušené (pevninské Číny) a tradiční (Hong Kong, Tchaj-wan) čínské znaky.

★★ JEDNODUCHÝ DEISGN ★★
Budete skutečně zapomenout, že se při používání této aplikace učíte. Budete se cítit, že hrajete roztomilý telefon, když si vylepšujete svůj 汉语. Učení čínských znaků je nyní zábavné a snadné. Tato aplikace poskytuje právě správnou kombinaci zábavné a dobře načasované čínské funkce rozpoznávání znaků, a výrazně vám pomůže rozpoznat a psát čínské znaky pomocí jednoduché a efektivní metody Hrdina. Namísto klasického způsobu kartičky studujete pro HSK s tímto nástrojem.

★★ MASIVNÍ VOCABULARY ★★
HSK Hero výrazně zlepší vaši slovní zásobu a pomůže vám naučit se nové postavy. Je to velmi efektivní a efektivní způsob, jak se naučit čínské znaky. Aplikace se zaměřuje na pomoc při rychlé identifikaci znaků pro čtení a poskytuje dobrý základ pro rozvoj psaní. Je to dokonalý nástroj pro procvičení rozpoznávání vaší postavy. To nemůže být snazší než tohle!

★★ PLAY KAŽDÝ DEN ★★
Hrajte každý den a určitě dokončíte své učení. Otevřete aplikaci několikrát denně, abyste dosáhli své další čínské úrovně. Nejenže se naučíte mandarínskou čínštinu, ale budete se bavit. Tato kreativní studijní hra je skvělá pro každý věk, a je to skvělý způsob, jak otestovat a trénovat čínštinu. Tato aplikace je vynikajícím mostem mezi učením se mluveným jazykem a učením významů slov se zaměřením na právě UZNÁVÁNÍ slov.

★★ PRAXE KAŽDÝ JSOU GO ★★
HSK Hero je perfektní způsob, jak se naučit čínsky během dojíždění, v linii v obchodě s potravinami nebo autobusové zastávce, nebo na dlouhá studijní období ve vaší domácnosti, knihovně nebo kavárně. Je to rychlý a snadný způsob, jak obnovit paměť, když jste venku. Jednoduchá a zábavná Hero metoda může být provedena kdekoli bez knih a papíru a potřeba mít studijní prostor, a je vhodné použít kdekoli. Je úžasné, jak snadné je používat a můžete cvičit všude, kam jdete.

★ ★ LY LY I I LY LY LY LY LY LY LY LY
Herní formát je uživatelsky přívětivý a návykový, což je plus při studiu mandarínské čínštiny. Budete určitě vyzváni, abyste se snažili udržet špatná kliknutí na minimu. HSK Hero je navržen tak, aby byl velmi motivující a prezentovaný v zábavném formátu. Je to dokonalý způsob, jak zvládnout mandarínskou čínštinu. Přezkoumání kartičky pro zapamatování postav může být únavné a monotónní. Metoda Hero usnadňuje a zábavnější studovat čínštinu!

★★ PERFEKTNÍ STUDIJNÍ SPOLEČNOST ★★
Použití zjistí, že tato aplikace bude produktivnější a snadnější způsob, jak získat rychlou dávku čínského studia. Také není vyžadováno přihlášení. HSK Hero usnadňuje učení postav, pinyinu a slovní zásoby. Můžete ji používat po celý den a učit se a postupovat. Rozhraní je jasné a jednoduché a poskytuje vynikající způsob, jak si prohlédnout své znalosti. Náhodný a opakovaný herní styl vás bude postupně přenášet úrovněmi HSK. HSK Hero je velmi dobrá aplikace pro nácvik čínských znaků na úrovni HSK a je uživatelsky přívětivý a poutavý.

Vychutnejte si zábavu z pokusu vybrat si postavy mezi jinými podobnými. Tato aplikace je náročná, ale ne nejméně stresující. Toto je hra čínské mandarinky založené na hře a ve zkratce se nikdy nebudete nudit.
---------------
Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, kontaktujte prosím Mike na adrese handtechnics@gmail.com. Bavte se učení!
Další informace
Sbalit
4,1
Celkem 17
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Miscellaneous UI update. Good luck with your Chinese studies!
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
25. června 2019
Velikost
31M
Instalace
5 000+
Aktuální verze
1.9
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Handtechnics
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.