Learn Mandarin - HSK 6 Hero

17
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

*** Used by countless Chinese language learners worldwide, Learn Mandarin - HSK 6 Hero is the most effective Chinese word and character learning app!

The Hero Method allows you to quickly master Chinese characters by enforcing a recall and recognition process, essential for long-term memory.

HSK 6 Hero covers 2500 words in the Chinese language, which are based on the Chinese level 6 proficiency exam (HSK 6). Audio for all words is available at the tap of a button.

This app supports both simplified (mainland China) and traditional (Hong Kong, Taiwan) Chinese characters.

★★ SIMPLE DEISGN ★★
You will actually forget that you are learning when using this app. It will feel like you’re playing a cute phone game as you improve your 汉语. Learning Chinese characters is now made fun and easy. This app provides just the right combination of fun and well-timed Chinese character recognition functionality, and will greatly help you both recognize and write Chinese characters, using the simple and effective Hero Method. Studying for the HSK with this tool instead of the classic flashcard method.

★★ MASSIVE VOCABULARY ★★
HSK Hero will greatly improve your vocabulary, as well as help you learn new characters. It is a very effective and efficient way for learning Chinese characters. The app focuses on helping you quickly identify characters for reading and gives you a good grounding for development in writing skills. It is the perfect tool to practice your character recognition. It can’t get any easier than this!

★★ PLAY EVERYDAY ★★
Keep playing everyday and you’re sure to perfect your learning. Open the app several times each day to reach your next Chinese level. You will not only learn Mandarin Chinese but have a fun time doing so. This creative study game is great for any age, and is a great way to test and train your Chinese. This app is an excellent bridge between learning the spoken language and learning the meanings of the words by focusing on just RECOGNIZING the words.

★★ PRACTICE EVERYWHERE YOU GO ★★
HSK Hero is the perfect way to learn Chinese during your commute, in line at the grocery store or bus stop, or for long study periods in your home, library, or coffee shop. It's a quick and easy way to refresh your memory while out and about. The simple and fun Hero Method can be done anywhere without books and paper and the need to have study space, and is convenient to use anywhere. It is amazing how easy it is to use and you can practice everywhere you go.

★★ FRIENDLY AND ADDICTIVE ★★
The game format makes it user friendly and addictive, which is a plus when studying Mandarin Chinese. You will definite the challenge of trying to keep the wrong clicks to a minimum. HSK Hero is designed to be very motivating and presented in a fun format. It is the perfect way to master Mandarin Chinese. Reviewing flashcards to memorize characters can be tedious and monotonous. The Hero Method makes it easier and more fun to study Chinese!

★★ THE PERFECT STUDY COMPANION ★★
Uses will find this app to be a more productive and easy way to get a quick dose of Chinese studying. Also, no sign in is required. HSK Hero makes learning the characters, pinyin, and vocabulary so much easier. You can use it throughout the day and keep learning and progressing. The interface is clear and simple, and provides an excellent way to review your knowledge. The random and repetitious game style will carry you progressively through the HSK levels. HSK Hero is very good app for practicing the Chinese characters based on the HSK levels, and is user-friendly and engaging.

Enjoy the fun of trying to pick out the characters among other similar ones. This app is challenging but not in the least bit stressful. This is game-based Chinese Mandarin learning, and in short, you will never get bored.
---------------
Please contact Mike at handtechnics@gmail.com if you have any questions or comments. Have fun learning!
*** Používa nespočet študentov čínskeho jazyka na celom svete, učte sa Mandarin - HSK 6 Hero je najúčinnejšie čínske slovo a charakter učenie app!

Metóda Hero vám umožňuje rýchlo ovládať čínske znaky presadzovaním procesu vyvolania a rozpoznania, ktorý je nevyhnutný pre dlhodobú pamäť.

HSK 6 Hero pokrýva 2500 slov v čínskom jazyku, ktoré sú založené na skúške čínskej úrovne 6 (HSK 6). Zvuk pre všetky slová je k dispozícii klepnutím na tlačidlo.

Táto aplikácia podporuje ako zjednodušené (pevninskej Číny) a tradičné (Hong Kong, Taiwan) čínske znaky.

★★ SIMPLE DEISGN ★★
Budete skutočne zabudnúť, že sa učíte pri používaní tejto aplikácie. Budete sa cítiť, že hráte roztomilú telefónnu hru, keď si vylepšujete svoju 汉语. Učenie čínskych znakov je teraz zábavné a jednoduché. Táto aplikácia poskytuje len tú správnu kombináciu zábavnej a načasovanej funkčnosti čínskeho rozpoznávania znakov a pomôže vám rozpoznať a napísať čínske znaky pomocou jednoduchej a efektívnej metódy Hero. Namiesto klasickej metódy kariet s týmto nástrojom študujete pre HSK.

★★ MASÍVNE VOCABULARY ★★
HSK Hero výrazne zlepší vašu slovnú zásobu a pomôže vám naučiť sa nové postavy. Je to veľmi efektívny a efektívny spôsob učenia sa čínskych znakov. Aplikácia sa zameriava na pomoc vám rýchlo identifikovať znaky pre čítanie a dáva vám dobrý základ pre rozvoj v písaní zručnosti. Je to dokonalý nástroj na precvičovanie si rozpoznávania postavy. Nemôže to byť jednoduchšie!

★★ PLAY KAŽDÝ deň ★★
Hrajte každý deň a určite si dokončíte svoje učenie. Aplikáciu otvorte niekoľkokrát denne, aby ste dosiahli svoju ďalšiu čínsku úroveň. Nielenže sa naučíte mandarínsku čínštinu, ale budete mať aj zábavu. Táto kreatívna študijná hra je skvelá pre každý vek, a je to skvelý spôsob, ako otestovať a trénovať svoju čínštinu. Táto aplikácia je vynikajúcim mostom medzi učením sa hovoreného jazyka a učením sa významov slov zameraním sa len na UZNÁVANIE slov.

★ ★ PRAXE VŠETKO, KTORÝ VÁM VYHRAŤ ★★
HSK Hero je perfektný spôsob, ako sa naučiť čínsky počas dochádzky, v súlade s obchodom alebo autobusovou zastávkou, alebo na dlhé študijné obdobia vo vašej domácnosti, knižnici alebo kaviarni. Je to rýchly a jednoduchý spôsob, ako obnoviť pamäť a zároveň. Jednoduchá a zábavná Hero metóda môže byť vykonaná kdekoľvek bez kníh a papiera a potreba mať študijný priestor, a je vhodný na použitie kdekoľvek. Je úžasné, aké ľahké je používať a môžete cvičiť všade, kam pôjdete.

★★ PRIEMYSELNÉ A ADDICTÍVNE ★★
Herný formát ho robí užívateľsky prívetivým a návykovým, čo je plus pri štúdiu mandarínskej čínštiny. Budete určite výzvou snažiť sa udržať zlé kliknutia na minimum. HSK Hero je navrhnutý tak, aby bol veľmi motivujúci a prezentovaný v zábavnom formáte. Je to dokonalý spôsob, ako zvládnuť mandarínsku čínštinu. Preskúmanie kariet na zapamätanie si znakov môže byť únavné a monotónne. Metóda Hero uľahčuje a zábavnejšie študovať čínštinu!

★★ PERFEKTNÁ ŠTÚDIA SPOLOČNOSTI ★★
Použitie zistí, že táto aplikácia bude produktívnejší a ľahší spôsob, ako získať rýchlu dávku čínskeho štúdia. Nevyžaduje sa ani prihlásenie. HSK Hero robí učenie postáv, pinyin a slovnú zásobu oveľa jednoduchšie. Môžete ho používať po celý deň a učiť sa a napredovať. Rozhranie je jasné a jednoduché a poskytuje vynikajúci spôsob, ako preskúmať svoje vedomosti. Náhodný a opakovaný herný štýl vás bude postupne prenášať cez úrovne HSK. HSK Hero je veľmi dobrá aplikácia pre precvičovanie čínskych znakov na úrovni HSK a je užívateľsky prívetivá a pútavá.

Vychutnajte si zábavu z pokusu vybrať si postavy medzi inými podobnými. Táto aplikácia je náročná, ale nie v najmenej stresujúce. To je hra-založené čínske mandarínky učenia, a v skratke, nikdy nebudete nudiť.
---------------
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, kontaktujte Mike na adrese handtechnics@gmail.com. Bavte sa učenie!
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,1
Celkove 17
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Miscellaneous UI update. Good luck with your Chinese studies!
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Obsah je možné zdieľať, ak bude zakúpený po 2. júli 2016. Ďalšie informácie
Aktualizované
25. júna 2019
Veľkosť
31M
Inštalácie
5 000+
Aktuálna verzia
1.9
Vyžaduje Android
4.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Handtechnics
Vývojár
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.