Hanna Lab

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

The Hanna Lab App turns an Android device into a full-featured pH meter when used with a Hanna Instruments HALO™ pH probe with Bluetooth® Smart technology.

The Hanna Lab App includes a Demo mode showing all the features of the app.

The Hanna Lab App provides a display of the current pH measurement, solution temperature and mV reading as well as a graphical plot or tabulated record of measured data over time. The app also features built-in help, probe calibration, manual or interval data logging, data sharing, and alarms when the readings are outside user-defined limits.

The HALO™ probe’s Bluetooth® Smart technology offers many advantages in wireless measurement convenience and the probe can be used up to 10 meters (33 feet) from the Android device. The HALO™ probe and Hanna Lab App are ideal for professionals and educators needing accurate wireless measurements in the laboratory, classroom and in the field.

Hanna Lab App Features:

- pH measurements with up to 0.001pH resolution
- Probe calibration using up to 5 pH buffers
- Display of pH and solution temperature updated every second
- Current measurement can be displayed along with probe calibration data and tabulated data or a graphical plot
- Enhanced viewing of the graph using pinch and zoom technology
- Display of the probe’s condition, name, reading stability and battery life
- Sample tagging with annotations by pressing the HALO™ pH probe button, or by pressing the probe icon on the Android device
- Both interval and manual data logging, as well as automatically saved data every hour
- Data logs may be sorted by probe name and annotated with measurement specific information
- Share data by emailing the data files in CSV and PDF format
- Option to select log interval and concatenating consecutive logs when sharing
- Automatic or manual temperature compensation
- User-definable alarm thresholds for pH, mV and temperature
- Automatic recognition of previously connected probes and calibration data stored on probes
- Help with tutorial information on pH measurement and probe maintenance

Please note that Hanna Lab is compatible with Android Jelly Bean 4.3 or newer, and Android devices with Bluetooth 4.0.
Aplikacja Hanna Lab zmienia urządzenie z Androidem w pełnowartościowy miernik pH, gdy jest używany z sondą pH HALO ™ Hanna Instruments z technologią Bluetooth® Smart.

Aplikacja Hanna Lab zawiera tryb demonstracyjny pokazujący wszystkie funkcje aplikacji.

Aplikacja Hanna Lab zapewnia wyświetlanie aktualnego pomiaru pH, temperatury roztworu i odczytu mV, a także wykres graficzny lub tabelaryczny zapis danych pomiarowych w czasie. Aplikacja posiada również wbudowaną pomoc, kalibrację sondy, ręczne lub interwałowe rejestrowanie danych, udostępnianie danych i alarmy, gdy odczyty są poza granicami zdefiniowanymi przez użytkownika.

Technologia Bluetooth® Smart sondy HALO ™ oferuje wiele korzyści w zakresie pomiarów bezprzewodowych, a sonda może być używana do 10 metrów (33 stóp) od urządzenia z systemem Android. Sonda HALO ™ i aplikacja Hanna Lab są idealne dla profesjonalistów i nauczycieli potrzebujących dokładnych pomiarów bezprzewodowych w laboratorium, klasie i na polu.

Funkcje aplikacji Hanna Lab:

- Pomiary pH z rozdzielczością do 0,001 pH
- Kalibracja sondy przy użyciu do 5 buforów pH
- Wyświetlanie wartości pH i temperatury roztworu aktualizowane co sekundę
- Pomiar prądu może być wyświetlany wraz z danymi kalibracji sondy oraz danymi tabelarycznymi lub graficznym
- Udoskonalone wyświetlanie wykresu za pomocą technologii szczypania i powiększania
- Wyświetlanie stanu sondy, nazwy, stabilności czytania i żywotności baterii
- Oznaczanie próbek z adnotacjami przez naciśnięcie przycisku sondy pH HALO ™ lub przez naciśnięcie ikony sondy na urządzeniu z Androidem
- Zarówno rejestracja danych interwałowych, jak i ręcznych, a także automatycznie zapisywane dane co godzinę
- Dzienniki danych mogą być sortowane według nazwy sondy i opatrzone adnotacjami zawierającymi informacje o pomiarach
- Udostępniaj dane, wysyłając pliki danych w formacie CSV i PDF
- Opcja wyboru interwału dziennika i łączenia kolejnych dzienników podczas udostępniania
- Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
- Definiowane przez użytkownika progi alarmowe dla pH, mV i temperatury
- Automatyczne rozpoznawanie wcześniej podłączonych sond i danych kalibracyjnych przechowywanych na sondach
- Pomoc z informacjami samouczka na temat pomiaru pH i konserwacji sondy

Pamiętaj, że Hanna Lab jest kompatybilna z Androidem Jelly Bean 4.3 lub nowszym i urządzeniami z Androidem Bluetooth 4.0.
Więcej informacji
Zwiń
3,7
Łącznie: 92
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

2.1 adds simpler and more flexible data export (reduce log interval and merge consecutive log files).

A new application-specific HALO probe has been added: HI10532: Semi-solid food applications.

Users of certain Pixel phones with Android 9 have reported problems connecting to Halo probes. This has been resolved in Halo probes with the latest firmware (1.02). Please contact your local Hanna office for support.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
24 czerwca 2019
Rozmiar
14M
Instalacje
10 000+
Aktualna wersja
2.1
Wymaga Androida
4.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
Hanna Instruments
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.