AZ Screen Recorder - No Root

Conté anuncis
·
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Featured on Google Play Home Page, Android Police, Yahoo News, CNET, Android Central, Droid-Life and more.

AZ Screen Recorder is the best app to record the screen of your Lollipop. It does NOT require root access, no time limit, no watermark, ad free and very easy to use with one action to start and stop recording.
This screen recording app will let you make beautiful screencast videos by providing every feature that you need in a simple and elegant user experience design.

AZ screen recorder lets you record your screen to HD and FullHD videos and it is the only screencast app in the Android market that can be paused and resumed while recording.
You can also record audio from the mic and it is automatically muxed into the screencast videos. That makes it very convenient to create tutorial, promotional video, comment about your game and gameplay or record video chat.
The floating window always staying on top will let you snap at the exact moment on any screen.
In the settings, you can enable screen touches so the people who are watching your videos will know exactly what you are doing.
Additionally, there are many other features in this free screen recorder such as setting video resolution, bit-rate, screen orientation, customized timer to stop, saving directory selection, view/share or delete your recorded videos... All of them are free for you!

Our goal is to develop the best free screen recorder that makes everyone satisfied but if you want to support us and/or want to upgrade to pro version, you can buy the donation package and get the super cool and unique features that cannot be found from any other screen recorder in the market :
★ Magic button : a button that controls your recording without showing anything on the screen. Thus, your video viewers will solely focus on the app, the game or whatever you want to screencast.
★ Overlay front camera : you can record your face and your emotions in a small overlay window, which can be dragged freely to any position on the screen and customized to any size and opacity.
★ Countdown timer : is there something you have to prepare before recording ? Don't worry, the countdown timer will wait until you are ready to start and snap at the moment you want.
★ Draw on screen : this unique feature is huge when making a tutorial. You can emphasize, draw a symbol or mark something with any chosen colour directly on your screen.
★ Trim videos : the screencast can be long and contains unnecessary information, you can trim the parts you don't want to make your videos even more impressive.

Our HUGE thanks to Bruno Mioto, Jose Castillo, droidiat, Chau Thai and Simon Mehringer for helping us translating this screen recording app to Portuguese, Spanish, Arabic, German, French and Korean.

If you have any feedback, bug reports, suggestions or you can help with the translations, please contact us at az.screen.recorder@gmail.com
Utilitzat a Google Play Home Page, Android Police, Yahoo News, CNET, Android Central Droid-Life i més.

Alfabet Screen Recorder és la millor aplicació per gravar la pantalla del seu Lollipop. No requereix accés de root, no hi ha temps límit , sense marca d'aigua, gratuït i molt fàcil d'utilitzar amb una acció per iniciar i aturar la gravació d'anuncis.
Aquesta aplicació de gravació de pantalla li permetrà fer vídeos bells screencast, proporcionant totes les característiques que vostè necessita en un disseny senzill i elegant experiència d'usuari.

Registrador de la pantalla AZ li permet gravar la pantalla per a vídeos d'alta definició i FullHD i és l'única aplicació screencast al mercat d'Android que es pot pausar i reprendre la gravació.
També pot gravar àudio des del micròfon i s'està Muxed automàticament en els vídeos screencast. Això fa que sigui molt convenient per a crear tutorial, vídeo promocional, comentari sobre el joc i el joc o gravar vídeo xat.
La finestra flotant sempre mantenir-se en el cim li permetrà que es trenca en el moment exacte en qualsevol pantalla.
En la configuració, pot habilitar tocs de pantalla perquè les persones que estan veient els seus vídeos sabran exactament el que està fent.
A més, hi ha moltes altres característiques en aquest gravador de pantalla gratuïts com configurar la resolució de vídeo, velocitat de bits, orientació de la pantalla, temporitzador personalitzat per aturar, l'estalvi de selecció del directori, veure / compartir o eliminar els seus vídeos ... Tots ells són gratuïts per a vostè!

El nostre objectiu és desenvolupar el millor gravador de pantalla gratuït que fa a tots satisfets, però si vol donar-nos suport i / o desitja actualitzar a la versió Pro, vostè pot comprar el paquet de donació i obtenir les característiques super cool i úniques que no es poden trobar des de qualsevol altre registrador de la pantalla en el mercat:
★ botó Magic: un botó que controla la gravació sense mostrar res a la pantalla. Així, els espectadors de vídeo seran únicament centrar-se en l'aplicació, el joc o el que vulguis screencast.
★ Overlay càmera frontal: pots gravar la teva cara i les teves emocions en una petita finestra de superposició, que es poden arrossegar lliurement a qualsevol posició a la pantalla i personalitzar per a qualsevol mida i l'opacitat.
★ Temporitzador de compte enrere: ¿hi ha alguna cosa que has de preparar abans de la gravació? No et preocupis, el temporitzador de compte enrere, espereu fins que estigui llest per començar i encaix en el moment que desitgi.
★ Dibuixeu en pantalla: aquesta característica única és enorme en fer un tutorial. Podeu ressaltar, dibuixar un símbol o marcar alguna cosa amb qualsevol color triat directament a la pantalla.
★ Retallar vídeos: el screencast pot ser llarg i conté informació innecessària, pot retallar les parts que no vulgui fer els seus vídeos encara més impressionant.

La nostra àmplia gràcies a Bruno Mioto, José Castillo, droidiat, Chau tailandès i Simon Mehringer per ajudar-nos traduint aquesta aplicació de gravació de pantalla per al portuguès, espanyol, àrab, alemany, francès i coreà.

Si vostè té algun comentari, informes d'errors, suggeriments o pot ajudar amb les traduccions, si us plau contacti amb nosaltres a az.screen.recorder@gmail.com
Més informació

Comentaris

4,6
657.331 en total
5523.302
468.251
326.610
29.400
129.768
S'està carregant...

Novetats

- Translate Japanese, Persian in Live Stream feature.
- Image View now zoom-able.
- Now you can view file information in Video and Image View.
Més informació

Informació addicional

Actualitzada
13 de març de 2018
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
10.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
5.0 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tothom
Elements interactius
Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
1,49 USD - 2,99 USD per cada element
Oferta per
Hecorat
Desenvolupador
Floor 6, Nam Hai Lakeview building, 01-9A, Vinh Hoang Urban Area, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam
©2018 GoogleLloc dels Termes i condicionsPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les Condicions del servei i l'Avís de privadesa.