Ringtone Maker - create free ringtones from music

Bevat advertenties
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Ringtone Maker is free app creates ringtones, alarms, and notifications from MP3, FLAC, OGG, WAV,AAC(M4A)/MP4, 3GPP/AMR, MIDI files. Cut the best part of your audio song and save it as your Ringtone/Alarm/Music File/Notification Tone.
Make your own unique free ringtones is fast and easy. You can set the starting and ending notes by sliding arrows along the timeline, by pressing Start and End to record the point, or by typing in time stamps. This app is also a music editor/alarm tone maker/ ringtone cutter and notification tone creator.
You can also record your own or your kids’ voice, and make them to ringtone or notification. Enjoy reminding you to answer the call with your child's voice.

Features:
Copy, cut and paste. (So you can merge different music files together very easily.)
Fade in/out for mp3.
Adjust volume for mp3.
Preview the Ringtone files and assign to contact.
View a scrollable waveform representation of the audio file at 6 zoom levels.
Set starting and ending points for a clip within the audio file, using an optional touch interface.
Play the selected portion of the audio, including an indicator cursor and auto scrolling of the waveform.
Play anywhere else by tapping the screen.
Save the clipped audio as a new audio file and mark it as Music, Ringtone, Alarm, or Notification.
Record a new audio clip to edit.
Delete audio (with confirmation alert).
Assign a Ringtone directly to a contact, you can also re-assign or delete the Ringtone from contact.
Sort by Tracks, Albums, Artists.
Manage contact Ringtone.

Default save path, you can change then in setting of "Ringtone Maker":
Ringtone: Internal storage/ringtones
Notification: Internal storage/notifications
Alarm: Internal storage/alarms
Music: Internal storage/music

AD free version:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringtone.paid

Music not show:
Android system is very slow to update its music database, so it takes time if you just download your music. You can use "Scan" menu of "Ringtone Maker" to force update.
Google Play Music can't be display, as it's hidden in special way, other app can't access it.
Workaround : You can access Google Music with the Chrome browser on your phone. Select the desktop site. Select your desired song, click on the 3 dots on the right. A window will pop up, giving you options, including download to device. Download and then use “Ringtone Maker”. It will now be able to be found on your device.

Frequently Asked Questions:
http://ringcute.com/faq.html

Tutorial:
http://www.ringcute.com/tutorial.html

Explanation for the permissions:
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.premission.ACCESS_NETWORK_STATE
AD company need read phone state and network state to display and improve there AD quality.
android.permission.READ_CONTACTS
android.permission.WRITE_CONTACTS
After you create the ringtone, there is a choice to assign it to your contact. If you choose this option, the Ringtone Maker need to read your contact data and show them in the list, then you can assign the new ringtone to somebody.
Ringtone Maker will not collect your contact information.
If you still have concern, please use Ringpod. It's same as "Ringtone Maker", but doesn't require Contact permission.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringpod
android.permission.WRITE_SETTINGS
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
After you save a new Ringtone, the APP need rights to write it to your SD card.

Ringdroid and RingsExtended source code:
http://code.google.com/p/ringdroid/
http://code.google.com/p/apps-for-android/
SoundRecorder:
https://android.googlesource.com/platform/packages/apps/SoundRecorder/
Apache License, Version 2.0
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Jaudiotagger
http://www.jthink.net/jaudiotagger/

GNU Lesser General Public License
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
Ringtone Maker is gratis app maakt beltonen, alarmen en meldingen van MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC (M4A) / MP4, 3GPP / AMR, MIDI-bestanden. Knip het beste deel van je audiosong en sla het op als je beltoon / alarm / muziekbestand / meldingstoon.
Maak uw eigen unieke gratis ringtones is snel en gemakkelijk. U kunt de begin- en eindnotities instellen door pijlen langs de tijdlijn te schuiven, door op Start en End te drukken om het punt vast te leggen of door tijdstempels in te typen. Deze app is ook een muziekeditor / alarmtoonmaker / beltoonsnijder en maker van meldtonen.
U kunt ook de stem van uzelf of van uw kinderen opnemen en deze laten overgaan naar een beltoon of melding. Veel plezier eraan te herinneren dat u de oproep moet beantwoorden met de stem van uw kind.

Kenmerken:
Kopiëren, knippen en plakken. (U kunt dus heel gemakkelijk verschillende muziekbestanden samenvoegen.)
Fade in / out voor mp3.
Pas het volume aan voor mp3.
Bekijk een voorbeeld van de beltoonbestanden en wijs deze toe aan contact.
Bekijk een schuifbare weergave van de golfvorm van het audiobestand op 6 zoomniveaus.
Stel begin- en eindpunten in voor een clip in het audiobestand met behulp van een optionele aanraakinterface.
Speel het geselecteerde gedeelte van de audio, inclusief een indicatorcursor en automatisch scrollen van de golfvorm.
Speel ergens anders door op het scherm te tikken.
Sla de geknipte audio op als een nieuw audiobestand en markeer deze als muziek, beltoon, alarm of melding.
Neem een ​​nieuwe audioclip op om te bewerken.
Verwijder audio (met bevestigingsmelding).
Wijs een beltoon rechtstreeks toe aan een contactpersoon. U kunt de beltoon ook opnieuw toewijzen aan of verwijderen uit een contactpersoon.
Sorteren op nummers, albums, artiesten.
Beheer contact Ringtone.

Standaard opslagpad, u kunt dit vervolgens wijzigen in de instelling van "Ringtone Maker":
Beltoon: interne opslag / beltonen
Melding: interne opslag / meldingen
Alarm: interne opslag / alarmen
Muziek: interne opslag / muziek

AD gratis versie:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringtone.paid

Muziek niet weergegeven:
Android-systeem is erg traag om zijn muziekdatabase bij te werken, dus het kost tijd als je alleen je muziek downloadt. U kunt het menu "Scannen" van "Ringtone Maker" gebruiken om de update te forceren.
Google Play Muziek kan niet worden weergegeven, omdat het op een speciale manier is verborgen, andere apps hebben er geen toegang toe.
Tijdelijke oplossing: u kunt Google Music openen met de Chrome-browser op uw telefoon. Selecteer de desktopsite. Selecteer het gewenste nummer, klik op de 3 stippen aan de rechterkant. Er verschijnt een venster met opties, waaronder downloaden naar apparaat. Download en gebruik vervolgens "Ringtone Maker". Het kan nu op uw apparaat worden gevonden.

Veel Gestelde Vragen:
http://ringcute.com/faq.html

Tutorial:
http://www.ringcute.com/tutorial.html

Verklaring voor de toestemmingen:
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.premission.ACCESS_NETWORK_STATE
AD-bedrijf heeft telefoonstatus en netwerkstatus nodig om de AD-kwaliteit weer te geven en te verbeteren.
android.permission.READ_CONTACTS
android.permission.WRITE_CONTACTS
Nadat u de beltoon hebt gemaakt, kunt u deze aan uw contactpersoon toewijzen. Als u deze optie kiest, moet de Ringtone Maker uw contactgegevens lezen en deze in de lijst weergeven. Vervolgens kunt u de nieuwe beltoon aan iemand toewijzen.
Ringtone Maker verzamelt uw contactgegevens niet.
Gebruik Ringpod als u zich nog steeds zorgen maakt. Het is hetzelfde als "Ringtone Maker", maar vereist geen Contact-toestemming.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringpod
android.permission.WRITE_SETTINGS
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Nadat u een nieuwe beltoon hebt opgeslagen, heeft de APP rechten nodig om deze naar uw SD-kaart te schrijven.

Ringdroid en ringen Verlengde broncode:
http://code.google.com/p/ringdroid/
http://code.google.com/p/apps-for-android/
Geluidsrecorder:
https://android.googlesource.com/platform/packages/apps/SoundRecorder/
Apache-licentie, versie 2.0
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Jaudiotagger
http://www.jthink.net/jaudiotagger/

GNU Lesser General Public License
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,7
555.352 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

Rollback theme changes as it cause too many problem
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
16 november 2019
Grootte
Varieert per apparaat
Installaties
50.000.000+
Huidige versie
Varieert per apparaat
Android vereist
Varieert per apparaat
Beoordeling van content
Aangeboden door
Big Bang Inc.
Distributieovereenkomst
Chunxiao road, Binjiang District Binjiang District, Hangzhou, 310052 P.R.C.
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.