Pythagorea

Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Study geometry while playing on squared paper.

> 330+ tasks: from very simple to really geometric puzzles
> 25 subjects to explore
> 76 geometric terms in a glossary
> Easy to use
> Friendly interface
> Train your mind and imagination

*** About ***
Pythagorea is a collection of geometric puzzles of different kind that can be solved without complex constructions or calculations. All objects are drawn on a grid whose cells are squares. A lot of levels can be solved using just your geometric intuition or by finding natural laws, regularity, and symmetry.

*** Just play ***
There are no sophisticated instruments. You can construct straight lines and segments only and set points in line intersections. It looks very easy but it is enough to provide an infinite number of interesting problems and unexpected challenges.

*** All definitions at your fingertips ***
If you forgot a definition, you can instantly find it in the app’s glossary. To find the definition of any term that is used in conditions of a problem, just tap on the Info (“i”) button.

*** Is this game for you? ***
Euclidea users can take a different view of constructions, discover new methods and tricks, and check their geometric intuition.

If you have just started your acquaintance with geometry, the game will help you understand important ideas and properties of the Euclidean geometry.

If you passed the course of geometry some time ago, the game will be useful to renew and check your knowledge because it covers most of ideas and notions of the elementary geometry.

If you are not on good terms with geometry, Pythagorea will help you to discover another side of the subject. We get a lot of user responses that Pythagorea and Euclidea made it possible to see the beauty and naturalness of geometric constructions and even fall in love with geometry.

And do not miss your chance to familiarize children with mathematics. Pythagorea is an excellent way to make friends with geometry and benefit from spending time together.

*** Main topics ***
> Length, distance, and area
> Parallels and perpendiculars
> Angles and triangles
> Angle and perpendicular bisectors, medians, and altitudes
> Pythagorean Theorem
> Circles and tangents
> Parallelograms, squares, rhombuses, rectangles and trapezoids
> Symmetry, reflection, and rotation

***Why Pythagorea***
Pythagoras of Samos was a Greek philosopher and mathematician. He lived in 6th century BC. One of the most famous geometric facts bears his name: the Pythagorean Theorem. It states that in a right-angled triangle the area of the square on the hypotenuse (the side opposite the right angle) is equal to the sum of the areas of the squares of the other two sides. While playing Pythagorea you often meet right angles and rely on the Pythagorean Theorem to compare lengths of segments and distances between points. That is why the game is named after Pythagoras.
Studie geometrie tijdens het spelen op ruitjespapier.

> 330+ taken: van zeer eenvoudig tot echt geometrische puzzels
> 25 proefpersonen om te verkennen
> 76 geometrische termen in een woordenlijst
> Gemakkelijk te gebruiken
> Interface
> Train je geest en verbeelding

*** Over ***
Pythagorea is een verzameling van geometrische puzzels van verschillende soort die kan worden opgelost zonder complexe constructies of berekeningen. Alle objecten worden getekend op een rooster waarvan de cellen zijn pleinen. Veel niveaus kan worden opgelost met behulp van alleen uw geometrische intuïtie of door het vinden van natuurwetten, regelmaat en symmetrie.

*** Speel gewoon ***
Er zijn geen geavanceerde instrumenten. U kunt rechte lijnen en segmenten alleen te bouwen en stel punten in lijn kruispunten. Het ziet er zeer eenvoudig, maar het is genoeg om een ​​oneindig aantal interessante problemen en onverwachte uitdagingen.

*** Alle definities binnen handbereik ***
Als u een definitie vergeten, kunt u direct vinden in woordenlijst van de app. Om de definitie van elke term die wordt gebruikt in omstandigheden van een probleem te vinden, tikt u gewoon op de Info ( "i") toets.

*** Is dit spel voor jou? ***
Euclidea gebruikers kunnen een andere kijk op constructies nemen, ontdekken van nieuwe methoden en trucs, en controleren hun geometrische intuïtie.

Als u net begonnen uw kennismaking met geometrie, zal het spel je helpen belangrijke ideeën en eigenschappen van de Euclidische meetkunde te begrijpen.

Als u het verloop van de geometrie enige tijd geleden is behaald, zal het spel nuttig zijn om te vernieuwen en controleer je kennis, omdat het behandelt de meeste van de ideeën en opvattingen van de elementaire geometrie.

Als je niet op goede voet met de geometrie, zal Pythagorea u helpen om een ​​andere kant van het onderwerp te ontdekken. We krijgen veel antwoorden van de gebruiker die Pythagorea en Euclidea maakte het mogelijk om de schoonheid en natuurlijkheid van geometrische constructies te zien en zelfs verliefd op geometrie.

En vergeet niet uw kans om kinderen vertrouwd te maken met wiskunde missen. Pythagorea is een uitstekende manier om vrienden met geometrie en voordeel te maken van samen tijd doorbrengen.
 
*** Hoofdonderwerpen ***
> Lengte, afstand, en het gebied
> Parallels en loodlijnen
> Hoeken en driehoeken
> Hoek en middelloodlijnen, medianen en hoogtes
> Stelling van Pythagoras
> Circles en raaklijnen
> Parallelograms, vierkanten, ruiten, rechthoeken en trapezoids
> Symmetry, reflectie, en rotatie

*** Waarom Pythagorea ***
Pythagoras van Samos was een Griekse filosoof en wiskundige. Hij leefde in de 6e eeuw voor Christus. Eén van de meest bekende geometrische feiten zijn naam draagt: de Stelling van Pythagoras. Staat dat in een rechthoekige driehoek het gebied van het vierkant op de schuine zijde (de zijde tegenover de rechte hoek) gelijk aan de som van de oppervlakten van de kwadraten van de beide andere zijden. Tijdens het spelen Pythagorea je vaak te ontmoeten rechte hoeken en vertrouwen op de Stelling van Pythagoras om lengten van segmenten en de afstanden tussen de punten te vergelijken. Dat is de reden waarom het spel is vernoemd naar Pythagoras.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,7
6.911 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

v2.06

• Level 27.9 from the Centroids section is 27.13 now.
• Supported Slovak language. Thanks to Peter Klein!
• Fixed bugs.

If you enjoy Pythagorea, please leave a nice review in Play Store. Happy solving!
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
13 februari 2019
Grootte
7,2M
Installaties
500.000+
Huidige versie
2.06
Android vereist
4.4 en hoger
Beoordeling van content
In-app-producten
US$ 0,99 - US$ 9,99 per item
Aangeboden door
HORIS INTERNATIONAL LIMITED
Distributieovereenkomst
Unit A, 26/F, Fortis Bank Tower, 77-79 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.