Հիմնարկ Աշխատավայր

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Հիմնարկ Աշխատավայրը աշխատակիցների ինքնասպասարկման հավելված է, որը թույլ է տալիս աշխատակիցներին հեշտությամբ միանալ իրենց գործատուների կոմից օգտագործվող Հիմնարկ Մարդիկ համակարգին։
Այն թուլյ է տալիս աշխատակիցներին տեղեկանալ աշխատավարձի հաշվարկի մանրամասներին, տեսնել հասանելի արձակուրդային օրերի քանակը, դիմել արձակուրդի կամ բացակայության, տեղեկացնել հիվանդության մասին։ Հիմնական գործառույթներն են․
- Աշխատավարձի հաշվարկի մանրամասներ
- Հասանելի արձակուրդային օրեր
- Արձակուրդի դիմում
- Հասանելի բացակայության օրեր
- Դիմել բացակայության համար
- Ներկայացել անաշխատունակության բացակայության դիմում

Հիմնարկ Աշխատավայրը թույլ է տալիս աշխատակիցներին կատարել աշխատանքային գործառույթներ, որոնք այլապես պետք է արվեին ղեկավարության կամ վարչական թիմի կողմից։ Այն վերացնում է թղթաբանությունն ու ավելորդ հեռախոսազրույցները կադրերի և հաշվապահության բաժինների հետ։ Նվազագույն ուսուցման արդյունքում աշխատակիցները կարող են հասանելիություն ունենալ իրենց աշխատանքային տվյալներին՝ կադրերի ու հաշվապահության բաժիններին թույլ տալով ավելի արդյունավետ իրականացնել իրենց աշխատանքը։

Հիմնարկ Աշխատատեղը կօգնի․

Խնայել ժամանակ և նվազեցնել ժամանակը, որը այլապես պետք էր ծախսել աշխատակցի տվյալները գրանցելով գործատուի համակարգերում
Աշխատակցին հասանելիություն ունենալ իր աշխատանքային գրաֆիկի, աշխատաժամանակի հաշվարկի, հասանելի արձակուրդի տվյալներին։
Բարձրացնել կադրային գործավարության և աշխատավարձի հաշվարկի գործընթացների արդյունավետությունը՝ նվազեցնելով աշխատակիցների հետ հեռախոսային/անձնական հաղորդակցման կարիքը։
Updated on
Apr 30, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available