USB Media Explorer

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

USB Media Explorer (UME), formerly known as Nexus Media Importer, allows you to stream and transfer music, video, photos and documents from a USB flash drive or card reader connected to your Nexus device (5, 5X, 6, 6P, 7G1, 7G2, 9, 10) or other Android 4.0+ devices with USB Host support.

Requires the following hardware:
1. An Android 4.0+ device. Please try the free "USB Photo Viewer" first if you do not have a Nexus device. Due to hardware limitations, the Nexus 4 is not supported.
2. An USB OTG (On-The-Go) cable. Costs range from $1-10 USD, see screenshots for examples.
3. An USB Flash Drive or USB Card Reader with a flash memory card inserted, see screenshots for examples. Please see the FAQ on our website if you are trying to connect an external hard drive or other device.

IMPORTANT: To use UME offline, you will have to activate the license by opening it online after installing.

To use:
-If you are using an card reader, put the flash memory card in the reader first.
-Attach your USB device to the OTG cable.
-Attach the OTG cable to the Nexus or other device.
-The application should launch automatically.
-The File Manager tab can be used to manage and transfer files.
-Use the Connect screen to determine the viewed device and the destination device for the Copy/Move operations.
-The navigation menu to change between Photos, Videos, Document and the File Manager can be accessed by the three lines in the upper left hand corner.

Support:
-If you have an issue, you can tap "Homesoft" from the About screen for e-mail support.
-Currently, most USB Mass Storage devices are supported. Due to the mind boggling number of USB devices available it is not 100% If you contact us, we may be able to support your device in a future release. If you have doubts, try the free "Nexus Photo Viewer" first.

Technical Notes:
-1. A few people have reported issues with UME opening on startup. You can set "Launch Automatically" to "Never" in UME Settings.
-DOES NOT REQUIRE ROOT! Rooting may void your device's warranty.
-Hard Drives. It is strongly recommended that you use external power when connecting a hard drive to a tablet. Please see the troubleshooting guide on my web site for more information. Do not connect an unpowered hard drive to a phone!
-This is a media streamer. Media types not natively supported by Android will require third party software. There are many excellent free and paid apps. in the Play market.
-The internal music player only plays formats natively supported by Android. WMA files are not supported, but can be copied locally for use with another player.
-Nexus 10 users it appears the internal Android video player is broken in Android 5.x (Lollipop) please use one of the external players listed above.

How-to Videos:
-Connecting: http://www.youtube.com/watch?v=etrIpNHhWi0
-Photo: http://www.youtube.com/watch?v=3MSjqZWUIqI
-Music: http://www.youtube.com/watch?v=Es7QyhkWjcI
-General: http://www.youtube.com/watch?v=eCgvmvzqWAQ

See the FAQ on the Developer's Website link for an overview of the permissions.
USB Media Explorer (UME), voorheen bekend als Nexus Media importeur, kunt u streamen en overzetten van muziek, video, foto's en documenten vanaf een USB flash drive of kaartlezer is aangesloten op uw Nexus-apparaat (5, 5X, 6, 6P, 7G1 , 7G2, 9, 10) of andere Android 4.0+ apparaten met USB Host-ondersteuning.

Hiervoor is de volgende hardware:
1. Android 4.0+ apparaat. Probeer de gratis "USB Photo Viewer" eerst als u niet beschikt over een Nexus-apparaat. Vanwege hardwarebeperkingen, wordt de Nexus 4 niet ondersteund.
2. Een USB OTG (On-The-Go) kabel. De kosten variëren van $ 1-10 USD, zie screenshots voor voorbeelden.
3. Een USB Flash Drive of USB-kaartlezer met een flash-geheugenkaart is geplaatst, zie screenshots voor voorbeelden. Raadpleeg de FAQ op onze website als je probeert om een ​​externe harde schijf of een ander apparaat aan te sluiten.

BELANGRIJK: Om UME offline te gebruiken, moet u de licentie te activeren door het openen van dit online na het installeren.

Gebruiken:
-Als u een kaartlezer, zet de flash-geheugenkaart in de lezer eerste.
-Hang vervolgens uw USB-apparaat aan op de OTG kabel.
-Hang vervolgens de OTG kabel aan de Nexus of ander apparaat.
-De applicatie wordt automatisch gestart.
-Het tabblad File Manager kan worden gebruikt voor het beheren en overdracht van bestanden.
-Gebruik het scherm Verbinding maken met het gezien het apparaat en de bestemming apparaat voor het kopiëren / verplaatsen operaties te bepalen.
-De navigatiemenu om te schakelen tussen foto's, video's, documenten en de File Manager kan worden benaderd door de drie lijnen in de linker bovenhoek.

Ondersteuning:
-Als u een probleem hebt, kunt u op "Homesoft" van het Over-scherm voor e-mail ondersteuning.
-Momenteel zijn de meeste USB Mass Storage-apparaten ondersteund. Als gevolg van het verbijsterend aantal USB-apparaten beschikbaar zijn is het niet 100% Als u contact met ons opneemt, kunnen we in staat zijn om het apparaat te ondersteunen in een toekomstige release. Als u twijfels hebt, probeer dan de gratis "Nexus Photo Viewer" eerste.

Technische noten:
-1. Een paar mensen hebben problemen met UME opening bij het opstarten gerapporteerd. U kunt "Start Automatisch" op "nooit" in UME-instellingen.
-Heeft vereisen ROOT! Beworteling kan de garantie van uw apparaat vervallen.
-Harde schijven. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u een externe voedingsbron voor het aansluiten van een harde schijf naar een tablet. Raadpleeg de handleiding voor probleemoplossing op mijn website voor meer informatie. Heeft een unpowered harde schijf niet aan op een telefoon!
-Dit is een media streamer. mediatypen niet standaard ondersteund door Android zal software van derden nodig. Er zijn veel uitstekende gratis en betaalde apps. in de Play markt.
-De interne muziekspeler speelt alleen formaten standaard ondersteund door Android. WMA-bestanden worden niet ondersteund, maar kan lokaal worden gekopieerd voor gebruik in combinatie met een andere speler.
-Nexus 10 gebruikers blijkt dat de interne Android videospeler is gebroken in Android 5.x (Lollipop) kunt u gebruik maken van een van de externe spelers hierboven vermeld.

How-to video's:
-Connecting: http://www.youtube.com/watch?v=etrIpNHhWi0
-Photo: http://www.youtube.com/watch?v=3MSjqZWUIqI
-Music: http://www.youtube.com/watch?v=Es7QyhkWjcI
-Generaal: http://www.youtube.com/watch?v=eCgvmvzqWAQ

Zie de FAQ op de website van de ontwikkelaar link voor een overzicht van de machtigingen.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,4
13.901 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

8.6.7
-SD Card Bug Fixes

8.6.0
-Edited docs sync back to USB automatically
-Animated GIFs in Video Screen
-Sort By Type
-Icon update
-Target Android O
-Improved MKV Support

8.5.3
-Smart Connect
-Share (Save) to UME

-8.3.1
-Write for internal microSD (req. 5.0+)
-Headset double/triple click next/previous track (req. 5.0+)

8.0
-Write support for NTFS (Hard drives and some large flash drives)
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Geschikt voor gezinsbibliotheek
Geschikt indien gekocht na 02-07-2016. Meer informatie
Bijgewerkt
30 september 2018
Grootte
2,2M
Installaties
500.000+
Huidige versie
8.6.7
Android vereist
4.1 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
Homesoft, LLC
Distributieovereenkomst
8700 E JEFFERSON AVE #371455 DENVER, CO 80237
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.