Total Connect Comfort Intl

4,431
Google පරිවර්තනය භාවිතයෙන් විස්තරය සිංහල (ශ්‍රී ලංකාව) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නද?විස්තරය නැවත ඉංග්‍රීසි (එක්සත් ජනපදය) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න

The Honeywell Total Connect Comfort app allows users to remotely monitor and manage their home comfort and their security system– at anytime, from anywhere. Honeywell’s Total Connect Comfort is proved to work with any of the following Honeywell connected solutions:
- The evohome thermostat systems
- The single zone thermostat in conjunction with an internet gateway
- The European voice controlled thermostat
- The Wi-Fi Smart thermostat (Middle East version)
- Evohome Security
- Sucrebox Security

With the Honeywell Total Connect Comfort app – and depending on the thermostat installed – users can:
- View and set the indoor temperature
- View and edit the time period program
- View and set a quick action (on selected solutions)
- View and set the system's operating mode (on selected solutions)
- View and set the fan's operating mode (on selected solutions)
- View a 5-Day weather forecast
- Access multiple locations if more than one system is registered
- Access locations that other users share with them
- Turn on or off email notifications about the system's connectivity status
- Automatically upgrade to new features once they become available
- View and set the indoor temperature
- View and edit the time period program

With the Honeywell Total Connect Comfort app – and Evohome / SucreBox security – users can:
* Arming / disarming / partial arming
* Camera shots: Sequence of up to 05 pictures /Automatically triggered (alarm) or manually triggered /Delete pictures from the app
* Alarm Notifications: Email / SMS
* Activity Feed: List view of all activities

To learn more about each solution and their respective functionalities, download the app now and take the tour using the demo mode.

Note: Tablets devices are not officially supported by this mobile app. Although most of tablets models might still work, Honeywell cannot guaranty fully functioning features and user interfaces.
මෙම හනිවෙල් මුළු කනෙක්ට් සැනසිල්ලේ යෙදුම ඕනෑම තැනක සිට, පරිශීලකයන් දුරස්ථව ඕනෑම වේලාවක දී ඔවුන්ගේ නිවස සහනයක් හා ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව system- අධීක්ෂණය සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ දෙයි. හනිවෙල් ගේ මුළු කනෙක්ට් සැනසිල්ලේ පහත සඳහන් හනිවෙල් සම්බන්ධ විසඳුම් ඕනෑම සමඟ වැඩ කිරීමට ඔප්පු වී ඇත:
- ද evohome thermostat පද්ධති
- අන්තර්ජාල බිහිදොර සමග සහයෝගීව තනි කලාපයක් thermostat
- යුරෝපා හඬ පාලනය thermostat
- මෙම Wi-Fi ස්මාර්ට් thermostat (මැද පෙරදිග අනුවාදය)
- Evohome ආරක්ෂක
- Sucrebox ආරක්ෂක

: හැකි පරිශීලකයන් - මෙම හනිවෙල් මුළු කනෙක්ට් සැනසිල්ලේ යෙදුම සමඟ - හා thermostat ස්ථාපනය මත පදනම්ව
- බලන්න සහ ගෘහස්ථ උෂ්ණත්වය සකස්
- කාලය වැඩසටහන බලන්න සහ සංස්කරණය කරන්න
- බලන්න සහ (තෝරාගත් විසඳුම් මත) ඉක්මන් පියවර තබා
- බලන්න සහ පද්ධතියේ මෙහෙයුම් මාදිලිය (තෝරාගත් විසඳුම් මත) සකස්
- බලන්න සහ විදුලි පංකාව මෙහෙයුම් මාදිලිය (තෝරාගත් විසඳුම් මත) සකස්
- 5-දින කාලගුණ අනාවැකි බලන්න
- එකකට වඩා වැඩි පද්ධතිය ලියාපදිංචි වී නම් ප්රවේශ බහු ස්ථාන
- වෙනත් භාවිතා කරන්නන් ඔවුන් සමඟ බෙදා හදා බව ප්රවේශ ස්ථාන
- පද්ධතියේ සම්බන්ධතා තත්ත්වය පිළිබඳ විද්යුත් තැපැල් දැන්වීම් හෝ අක්රිය කරන්න
- ඔවුන් ලබා ගත හැකි තත්ත්වයට පත් වූ විට නව විශේෂාංග කිරීමට ස්වයංක්රීයව ප්රගමනය
- බලන්න සහ ගෘහස්ථ උෂ්ණත්වය සකස්
- කාලය වැඩසටහන බලන්න සහ සංස්කරණය කරන්න

හා Evohome / SucreBox ආරක්ෂක - - මෙම හනිවෙල් මුළු කනෙක්ට් සැනසිල්ලේ යෙදුම සමඟ පරිශීලකයන්:
      * සන්නද්ධ / නිරායුධ / අර්ධ සන්නද්ධ කිරීම
      * කැමරා වෙඩි: දක්වා 05 පින්තූර / ස්වයංක්රීයව (එලාම්) මුලපුරනු හෝ අතින් / පින්තූර යෙදුම වලින් මකන්න මුලපුරනු ක අනුපිළිවෙල
       * සීනුව නිවේදන: විද්යුත් තැපෑල / SMS
       * ක්රියාකාරකම් සංග්රහය: සියළු කටයුතු ලැයිස්තුව දැක්ම

, එක් එක් විසඳුමක් සහ ඔවුන්ගේ අදාළ අංගයන් ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න දැන් යෙදුම බාගත කර සංවාදයක් ද මාතය භාවිතා කරන මෙම සංචාරය ගන්නා ලෙස ය.

සටහන: ටැබ්ලට් පරිගණක උපාංග නිල වශයෙන් මෙම ජංගම යෙදුම මඟින් පහසුකම් සපයන්නේ නැත. නමුත්, ටැබ්ලට් ආකෘති බොහෝ තවමත් වැඩ හනිවෙල් හැකි සුරැකුම් පූර්ණ ක්රියාකාරී ලක්ෂණ සහ අතුරු මුහුණත් නොහැකි විය.
තවත් කියවන්න
හකුළන්න
3.7
මුළු වශයෙන් 4,431
5
4
3
2
1
පුර්ණය වෙමින්...

අලුත් මොනවාද

Build changes
· Updated MvvmCross to version 4
· Bug fixes and improvements
· Added app setting screen and FAQ section
· Added new app rating feature
· Added localisation for new strings
· Updated Honeywell logo
· Android Target Update
තවත් කියවන්න
හකුළන්න

අමතර තොරතුරු

යාවත්කාලීනයි
2018 නොවැම්බර් 14
තරම
36M
ස්ථාපන
100,000+
වත්මන් අනුවාදය
4.7.0
Android අවශ්‍යයි
4.1 සහ ඉහළ
අන්තර්ගතය අගයමින්
සියලුදෙනටාම
පිරිනමන ලද්දේ
Honeywell International, Inc.
©2019 Googleඅඩවි සේවා නියමරහස්‍යතාවසංවර්ධකයින්කලාකරුවන්Google පිළිබඳව|ස්ථානය: එක්සත් ජනපදයභාෂාව: සිංහල
මෙම අයිතමය මිලදී ගැනීමෙන්, ඔබ Google ගෙවීම් සමග ගනුදෙනු කරන අතර Google ගෙවීම් සේවා නියම සහ රහස්‍යතා දැන්වීම සමග එකඟ වේ.