Hopper - Watch & Book Flights

60 303
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Save up to 40% on your next flight! Hopper predicts the future of airfare. Watch your next flight in the app and get a notification as soon as the price drops to its lowest point. Never miss a deal!

Users save on average $50 per flight by following the bunny’s advice. Know if you should book now or wait for a better price using the price prediction feature.

Hopper is like a super-fast, all-knowing travel agent that analyzes up to 15 billion flights prices every day and predicts the future cheapest price with 95% accuracy!

✓ PREDICT the best time to fly and buy so you’ll score the cheapest fares.

✓ WATCH a trip to receive price alerts via push notifications the instant prices drop.

✓ BUY cheap flights in 60 seconds or less with just a few taps and a swipe.

✓ FLY with confidence knowing you’ve found the best plane tickets on the airlines you like.

Hopper is an award-winning travel app. No spam. No ads. No popups. No time wasted. Just the confidence you’re booking the best flight and saving money.


Other things you can do with Hopper:

• Find the cheapest travel dates using the color-coded calendar
• Get smart travel tips about nearby airports and dates to save even more on your trip
• Use filters to get custom predictions about the best flight for you. Remove long layovers, stops, or basic fares that have lots of extra fees and restrictions
• Compare prices and amenities from over 250 airlines around the world including most low-cost airlines
• Use our price tracker for round-trip or one-way flights
• Receive personalized recommendations about deals to destinations you might like based on flights you are tracking, your past vacations and your travel budget
• Find out about breaking fare sales, hacker fares, and exclusive deals available from your home airport
• Save your traveler profile and your payment details securely for even faster booking
• Get an overview of all of the important details in the fine print from Fair Bear. He’ll let you know about the policies and fees related to flights cancellation or changes, carry-on allowances, first & second checked bags prices and seat selection
• Receive help 24/7 from our support agents if you need to cancel or modify your flight

Hopper features the major airlines in the US, Canada and around the world such as American Airlines, United Airlines, JetBlue, Alaska Airlines, Air Canada, Frontier, Spirit Airlines, Hawaiian Airlines, Air Transat, WestJet, British Airways, Air France, Lufthansa, KLM & many more.

Download Hopper and let’s start planning your trip!

HOPPER LOVE

2016 Google Play Award Winner - Standout Startup!
“The 10 Best Free Apps for Air Travel Junkies” - TIME
“23 Life-Changing Apps We Downloaded This Year” - BuzzFeed
"How Well Do Airfare Predictors Work? Hopper: 8/10, Kayak: 6/10, Google Flights: 0/10” - WSJ
"Hopper, Expedia and Skyscanner Use Big Data to Find You the Cheapest Airfares" - Paste Magazine

SAY HELLO

Facebook: https://www.facebook.com/hoppertravel
Twitter: @hopper
http://www.hopper.com

Have a question or feedback about the app? Give us a shout at support@hopper.com
Ušetrite až 40% na ďalší let! Hopper predpovedá budúcnosť letenky. Sledujte ďalší let v aplikácii a získajte upozornenie hneď, ako cena klesne na najnižší bod. Nikdy nepremeškajte dohodu!
 
Užívatelia ušetria v priemere 50 dolárov za letenku podľa radu zajačikov. Zistite, či by ste mali rezervovať alebo čakať na lepšiu cenu použitím funkcie predikcie cien.
 
Hopper je ako super-rýchly a všestranný cestovný agent, ktorý každodenne analyzuje až 15 miliárd letov a predpovedá budúcu najlacnejšiu cenu s 95% presnosťou!
 
✓ PREDICT najlepší čas na letieť a kúpiť, takže získate najlacnejšie ceny.

✓ VYHĽADÁVANIE výletu za účelom prijímania cenových upozornení prostredníctvom upozornení push okamžité zníženie cien.

✓ KÚPI lacné lety za 60 sekúnd alebo menej s niekoľkými kohútikmi a prstom.

✓ LET s dôverou vediac, že ​​ste našli najlepšie letenky na leteckých spoločnostiach, ktoré sa vám páčia.
 
Hopper je ocenená cestovná aplikácia. Žiadny spam. Žiadne reklamy. Žiadne vyskakovacie okná. Žiadny čas strávený. Len dôveru, že si rezervujete ten najlepší let a šetríte peniaze.


Ďalšie veci, ktoré môžete urobiť s Hopperom:
 
• Nájdite najlacnejšie dátumy cestovania pomocou farebne odlíšeného kalendára
• Získajte inteligentné cestovné tipy o okolitých letiskách a termínoch, ktoré vám ušetria ešte viac
• Filtre použite na to, aby ste získali vlastné predpovede o najlepšom lete. Odstráňte dlhé ladenia, zastávky alebo základné tarify, ktoré majú veľa ďalších poplatkov a obmedzení
• Porovnať ceny a vybavenie od viac ako 250 leteckých spoločností na celom svete vrátane väčšiny nízkonákladových leteckých spoločností
• Používajte náš cenník na spiatočné alebo jednosmerné lety
• Prijímať personalizované odporúčania týkajúce sa ponúk na ciele, ktoré by ste mohli zaujímať na základe letov, ktoré sledujete, vašich minulých dovoleniek a cestovného rozpočtu
• Zistite, aký je predaj zlomkov, hackerov a exkluzívnych obchodov dostupných na vašom domácom letisku
• Uložte profil cestovateľa a platobné údaje bezpečne ešte rýchlejšie
• Získajte prehľad o všetkých dôležitých detailoch v jemnej tlači od Fair Bear. Dovoľuje vám vedieť o pravidlách a poplatkoch súvisiacich s zrušením alebo zmenami letov, emisnými kvótami, prvými a druhými kontrolovanými cenami tašiek a výberom sedadiel
• Ak potrebujete zrušiť alebo upraviť svoj let, získajte pomoc 24 hodín denne od našich zástupcov podpory

Spoločnosť Hopper ponúka hlavné letecké spoločnosti v USA, Kanade a na celom svete, ako napríklad American Airlines, United Airlines, JetBlue, Alaska Airlines, Air Canada, Frontier, Spirit Airlines, Hawaiian Airlines, Air Transat, WestJet, British Airways, Air France, Lufthansa , KLM a mnoho ďalších.
 
Stiahnuť Hopper a poďme začať plánovať svoju cestu!

HOPPER LOVE

2016 Víťaz ceny Google Play - Standout Startup!
"10 najlepších bezplatných aplikácií pre letecké cestovné Junkies" - TIME
"23 aplikácií, ktoré zmenili život, sme stiahli tento rok" - BuzzFeed
"Ako fungujú Prediktory Airfare?" Hopper: 8/10, Kajak: 6/10, Google Lety: 0/10 "- WSJ
"Hopper, Expedia a Skyscanner používajú veľké údaje na nájdenie najlacnejších leteckých liniek" - Paste Magazine

POVEDZ AHOJ

Facebook: https://www.facebook.com/hoppertravel
Twitter: @hopper
http://www.hopper.com

Máte otázku alebo spätnú väzbu o aplikácii? Zavolajte na support@hopper.com
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,5
Celkove 60 303
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Fare Clarity: We've added another way to make sure Hopper users are aware which kind of fare they are booking for their next flight. When you choose a Basic Economy option, you'll see a summary of any restrictions associated with that fare and a comparison with Economy fare. Whether you're a Basic Economy Bun or prefer the perks of a higher fare class, we want to make sure you're crystal clear on what kind of ticket you're purchasing for your trip.

Have a great day, for real.

xoxo, Hopper
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
13. decembra 2018
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
5.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Hopper Inc.
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.