Hormone Horoscope Lite

Mature (ej för personer under 17 år)
1 533
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

• The official Hormonology® app that shows women what their mood, energy, love life, health and more will be every day based solely on where they are in their monthly cycle

• The app Nylon Magazine calls "life-changing" and The Telegraph calls "overdue genius"

• 100% private (no data is collected), no ads, no in-app purchases

• Learn more about your hormones and download free eBooks at MyHormonology.com


• • • • •


PREDICT YOUR DAY AND PLAN YOUR LIFE

The Hormone Horoscope App "Lite" is an easy-to-use menstrual cycle tracker that gives you something no other app can: The daily Hormone Horoscope--a forecast that tells you what your mood, energy, love life, spending habits, sleep quality, health and much more will be based on the levels of your hormones for each day.

For example...

On Day 7 of your monthly cycle, rising estrogen makes you more upbeat, energetic, confident, adventurous and creative--making this a great day to tackle a big task, take a trip or brainstorm.

On Day 18, rising progesterone saps your pep and makes you quieter and more cautious--making you prefer low-key activities close to home.

On Day 24, plunging estrogen can cause a bit of moodiness and irritability--but, you're also burning up to 30% more fat when you exercise.

Read sample Hormone Horoscopes from this app here


THE SCIENCE

As three key hormones (estrogen, testosterone and progesterone) rise and fall during your cycle, research shows they impact your brain and body in a wide variety of ways.

Because your hormones repeat the same up and down pattern every cycle, the effects your hormones have on you also repeat the same way cycle after cycle--making your moods, energy and more easy to predict!


HOW TO USE THE APP

Tap the Settings tab, then input a couple of details about your cycle. That's it!


WHY OPT FOR THE "PRO" VERSION?

Choosing between this free Hormone Horoscope App "Lite" or the Hormone Horoscope App "Pro"? In the "Pro" version you get much more including...

• Longer, more detailed daily Hormone Horoscopes organized in easy-to-reference categories, such as Mood, Energy and Romance

• In addition to tracking your current menstrual cycle, the "Pro" app plots out future cycles--so you can schedule appointments, dates, trips and other activities based on where you'll be in your cycle months, even years, from now

• The "Pro" app keeps records of all cycles you've tracked since using the app--which is handy for tracking cycle-related issues or sharing with your healthcare provider

• Create your own custom alerts

Get the Hormone Horoscope App "Pro" here


WHO CREATED THIS APP?

This app was created by Gabrielle Lichterman, founder of Hormonology, author of 28 Days: What Your Cycle Reveals about Your Love Life, Moods and Potential and a longtime women's health journalist.

Her mission to educate girls and women about the many ways their hormones impact them so they can make every cycle better.


WHO THIS APP IS FOR

Women 18+ who have
• Healthy menstrual cycles
• Menstrual cycles lasting anywhere from 22 to 49 days (your cycle CAN fluctuate in length from month to month)
• Natural hormones (no hormone birth control)

This app is not intended for women who are pregnant, breastfeeding, menopausal, taking hormone medications or hormone birth control or have a health disorder that impacts hormones, such as PCOS.

This app is not intended to help users avoid pregnancy or become pregnant.


FEEDBACK

If you're experiencing any problem with this app, I want to know. My team and I work quickly to fix issues and provide updates to ensure you get the most out of your experience. Send your feedback to Gabrielle@MyHormonology.com.
• Den officiella Hormonology ® app som visar kvinnor vad deras humör, energi, kärleksliv, hälsa och mer blir varje dag enbart baserat på var de befinner sig i sin månatliga cykeln

• Appen Nylon Magazine samtal "livsförändrande" och The Telegraph samtal "försenad geni"

• 100% privata (inga uppgifter samlas in), inga annonser, inga i appar

• Läs mer om dina hormoner och ladda ner gratis böcker på MyHormonology.com


• • • • •


PREDICT din dag och planera ditt liv

Hormone Horoskop App "Lite" är ett lättanvänt menstruationscykeln tracker som ger dig något som ingen annan app kan: Den dagliga Hormone horoskop - en prognos som talar om vad ditt humör, energi, kärleksliv, köpvanor, sömnkvalitet, hälsa och mycket mer kommer att baseras på nivåerna av dina hormoner för varje dag.

Till exempel...

På dag 7 av din månatliga cykel, stigande östrogen gör dig mer optimistisk, energisk, trygg, äventyrlig och kreativa - gör detta till en stor dag för att ta itu med en stor uppgift, ta en tur eller brainstorm.

På dag 18, stigande progesteron safter din pep och gör dig lugnare och mer försiktiga - vilket gör att du föredrar lågmälda aktiviteter nära hemmet.

På dag 24, kan störta östrogen orsaka lite moodiness och irritabilitet - men du också bränna upp till 30% mer fett när du tränar.

Läs prov Hormone Horoskop från den här appen här


VETENSKAPEN

Som tre viktiga hormoner (östrogen, testosteron och progesteron) stiga och falla under din cykel, visar forskning de påverkar din hjärna och kropp i en mängd olika sätt.

Eftersom dina hormoner upprepa samma upp och ned mönster varje cykel effekterna dina hormoner har på dig också upprepa samma sätt cykel efter cykel - att göra ditt humör, energi och lättare att förutsäga!


ATT ANVÄNDA APP

Knacka på fliken Inställningar och sedan ingången ett par detaljer om din cykel. Det är allt!


VARFÖR välja den "PRO" VERSION?

Att välja mellan denna fria Hormone Horoskop App "Lite" eller Hormone Horoskop App "Pro" ? I "Pro" version får du mycket mer inklusive ...

• Längre, mera detaljerad daglig Hormone horoskop organiserade i lätt referens kategorier, till exempel Mood, Energi och Romantik

• Förutom att spåra din nuvarande menstruationscykeln, "Pro" app tomter ut framtida cykler - så att du kan schemalägga möten, datum, resor och andra aktiviteter baserade på var du kommer att vara i din cykel månader, till och med år, från och med nu

"Pro" app håller register över alla cykler du har spåras sedan använda appen - vilket är praktiskt för att spåra cykelrelaterade frågor eller dela med din läkare

• Skapa dina egna varningar

Hormone Horoskop App "Pro" här


Som skapade detta APP?

Denna app skapades av Gabrielle Lichterman, grundare av Hormonology , författare 28 dagar: Vad din cykel avslöjar om ditt kärleksliv, stämningar och Potential och en gotländska kvinnors hälsa journalist.

Hennes uppdrag att utbilda flickor och kvinnor om de många sätt sina hormoner påverkar dem så att de kan göra varje cykel bättre.


WHO Denna app är för

Kvinnor 18+ som har
• Friska menstruationscykler
• menstruationscykler som varar allt från 22 till 49 dagar (din cykel kan variera i längd från månad till månad)
• naturliga hormoner (ingen hormon preventivmedel)

Denna app är inte avsedd för kvinnor som är gravida, ammande, klimakteriebesvär, med hormon mediciner eller hormon preventivmedel eller har en hälsoproblem som påverkar hormoner, såsom PCOS.

Denna app är inte avsedd att hjälpa användarna att undvika graviditet eller blir gravid.


ÅTERKOPPLING

Om du har några problem med denna app, jag vill veta. Mitt team och jag arbetar snabbt för att åtgärda problem och tillhandahålla uppdateringar så att du får ut det mesta av din upplevelse. Skicka feedback Gabrielle@MyHormonology.com.
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,6
1 533 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

New calendar look with cycle day highlighted
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
6 september 2017
Storlek
2,3M
Installationer
50 000+
Aktuell version
1.10
Kräver Android
2.3.3 och senare
Innehållsrankning
Mature (ej för personer under 17 år)
Sexuella teman
Behörigheter
Leverantör
Hormonology, LLC
Utvecklare
2910 11th Ave N Saint Petersburg, FL 33713
©2019 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.