Baby + – your baby tracker

11 953
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

New baby? Track your baby’s development and save those special moments forever. Get the supportive Baby App for moms and dads!

Baby+ is the most complete baby app giving you everything you need in just one App!

GATHER INFORMATION
- Daily Blog Articles
- Week by Week Development Info
- Parenting Guides
- Breastfeeding Guides & Support
- After Birth Recovery Tips
- Articles on Activities to do with your baby

TRACK DEVELOPMENT
- Baby Growth Tracker
- Diaper Tracker
- Feeding Tracker
- Pumping Tracker
- Sleeping Tracker
- Health Tracker
- Milestones Log

CAPTURE MEMORABLE MOMENTS
- Baby Diary
- Your Baby’s Firsts
- Face a Day
- Create a Timelapse video
- Consolidate it all into a Yearbook

ADDITIONAL TOOLS
- Sleep assisting sounds
- Track your milk storage
- Track your baby's teeth
- Add any Appointments
- Monitor your weight
- Track more than one child!


--------------------------------------------------

Baby+ is developed by Health & Parenting, the makers of the worldwide No.1 Pregnancy App ‘Pregnancy +’ with over 25 million downloads to date.

Health & Parenting supports you at every stage of being a parent.

--------------------------------------------------

Privacy Policy: https://www.philips.co.uk/c-w/privacy/pregnancy-and-baby.html

Terms of Use: https://www.philips.co.uk/c-w/terms/pregnancy-and-baby.html

--------------------------------------------------

Baby+ syncs with Apple’s Health App, but cannot read from or write to the Health App Database unless you grant access.

This Baby App is not intended for medical use, or to replace the advice of a trained medical doctor. Philips Consumer Lifestyle B.V. disclaims any liability for the use or misuse you make based on the App, which is provided to you on a general information basis only and not as a substitute for personalised medical advice. If you have any concerns about your health or your baby’s, consult with your doctor, paediatrician or healthcare provider immediately.
Bábätko? Sledujte vývoj svojho dieťaťa a zachráňte tieto špeciálne chvíle navždy. Získajte podporu Baby App pre mamičky a oteckov!

Baby + je najúplnejšia detská aplikácia, ktorá vám poskytne všetko, čo potrebujete v jednej aplikácii!

ZÍSKAŤ INFORMÁCIE
- Denné články blogu
- Týždeň po týždni Vývoj Info
- Rodičovské príručky
- Príručky a podpora dojčenia
- Po narodení Tipy
- Články o aktivitách, ktoré sa týkajú vášho dieťaťa

VÝVOJ TRACKU
- Baby rast Tracker
- Plienka Tracker
- Kŕmenie Tracker
- Čerpanie Tracker
- Spací Tracker
- Zdravie Tracker
- Protokol míľnikov

UZAMKNUTÉ MOMENTY NA PAMÄTI
- Detský diár
- Prvé dieťa
- Tvárou v tvár
- Vytvorte video s časovým posunom
- Konsolidovať všetko do Ročenky

ĎALŠIE NÁSTROJE
- Zvuky napomáhajúce spánku
- Sledujte skladovanie mlieka
- Sledujte zuby svojho dieťaťa
- Pridajte všetky schôdzky
- Sledujte svoju váhu
- Sledujte viac ako jedno dieťa!


--------------------------------------------------

Baby + je vyvíjaný spoločnosťou Health & Parenting, tvorcami celosvetovej aplikácie č. 1 „Tehotenstvo +“ s viac ako 25 miliónmi stiahnutí.

Zdravie a rodičovstvo vás podporuje v každom štádiu rodičovstva.

--------------------------------------------------

Ochrana osobných údajov: https://www.philips.co.uk/c-w/privacy/pregnancy-and-baby.html

Podmienky používania: https://www.philips.co.uk/c-w/terms/pregnancy-and-baby.html

--------------------------------------------------

Baby + sa synchronizuje s aplikáciou Apple Health App, ale nemôžete čítať ani zapisovať do databázy aplikácie Health App, pokiaľ neposkytnete prístup.

Tento Baby App nie je určený na lekárske použitie, ani na nahradenie rady vyškoleného lekára. Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V. sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za používanie alebo zneužitie, ktoré urobíte na základe aplikácie, ktorá vám je poskytnutá len na základe všeobecných informácií a nie ako náhrada za osobnú lekársku pomoc. Ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie alebo vaše dieťa, okamžite sa poraďte so svojím lekárom, pediaterom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,4
Celkove 11 953
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

We have been hard at work for the past year with this update and are proud to finally share it with you. Here are just some of things that will be available:

- A full UI/UX redesign to modernise the look & feel of the whole application
- Huge improvements to the functionality of all the features
- Bug fixes and improvements to performance
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
9. júla 2019
Veľkosť
102M
Inštalácie
500 000+
Aktuálna verzia
2.0.5
Vyžaduje Android
4.4 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Health & Parenting
Vývojár
Philips Centre Guildford Business Park Rd Guildford GU2 8XG United Kingdom
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.