Аллергия / Пищевой дневникPRO

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na rosyjski (Rosja)

Впервые на русском языке приложение АллергоЛов - календарь аллергика!
Аллергия возникает внезапно и некстати, разрушая ваши планы и вызывая неприятные симптомы.
Данное приложение поможет вам выявить пищевые и непищевые аллергены, а также убрать из повседневного рациона и быта продукты и вещества, вызывающие аллергию.
АллергоЛов будет полезен как аллергикам, так и молодым родителям, мамам, вводящим прикорм ребенку на первом году жизни. Приложение разработано в России с учетом особенностей питания, быта и растительности.

Используя это простое приложение, вы определите аллергены без особого труда. Выберите из списка продукты, напитки, лекарства, растения, бытовые и промышленные вещества и внесите их в ваш пищевой дневник, затем отметьте аллергическую реакцию, если она была. Приложение АллергоЛов проанализирует данные и выдаст результат. Приложение содержит подробные базы продуктов и других веществ, поэтому вам потребуется только выбрать нужное. При необходимости можно добавить свои записи, и они будут сохранены в базе.

Приложение определит ваши аллергены, а также список подозреваемых продуктов и других веществ (на которые была отмечена аллергическая реакция, но еще не собрана полная информация).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Более 3000 наименований продуктов, в том числе детское питание;
• Создание и редактирование новых продуктов, блюд;
• Добавление торговых марок, производителей к уже имеющимся наименованиям в базе;
• Возможность определения аллергии на одноименные продукты разного состава, от разных
производителей, разных торговых марок;
• Подробный список E-добавок;
• График цветения деревьев и растений России;
• Перекрестные аллергены;
• Пометки дней в календаре, с отмеченными симптомами (сыпь, крапивница, зуд,
аллергический ринит, кашель или конъюнктивит)
• Уникальный математический алгоритм сопоставляющий ваши аллергические реакции с
продуктами и веществами из вашего рациона и быта

В настоящее время многие продукты содержат пищевые добавки, которые вызывают аллергию. Вы можете определить, какие именно Е-добавки вам не подходят, посмотрев их на упаковке продукта и отметив в календаре. Если вы не знаете состав продукта, но подозреваете, что аллергия на один из его компонентов, укажите название торговой марки и сохраните в базе. Так вы сможете сравнить продукты разного состава от разных производителей.

База разбита на группы:
• продукты;
• лекарства;
• животные и корма;
• домашняя пыль, клещи;
• укусы насекомых;
• пыльца деревьев и растений;
• Е-добавки;
• промышленные аллергены;
• бытовая химия;
• косметика и парфюмерия;
• детские средства гигиены.

ПРИМЕЧАНИЕ: приложение АллергоЛов имеет рекомендательный характер и не учитывает индивидуальных особенностей вашего организма, для более точного исследования обратитесь к врачу. Ведение пищевого дневника относится к народным методам лечения, а также может быть использовано в качестве профилактики аллергических болезней. В настоящее время для работы с приложением не требуется подключение к интернету. По вашим отзывам, мы дорабатываем приложение, в новой версии АллергоЛов потребуется подключение к серверу. Это значительно ускорит работу приложения.
Po raz pierwszy w rosyjskiej aplikacji AllergoLov - alergii kalendarza!
Alergia pojawia się nagle i niewłaściwie, niszcząc swoje plany i powoduje nieprzyjemne objawy.
Ta aplikacja pomoże Ci zidentyfikować żywności i napojów bezalkoholowych alergenów, a także usunąć z diety i codziennego życia produktów i substancji, które powodują alergie.
AllergoLov będzie przydatna dla osób z alergiami i nowych rodziców, matek, wprowadzenie pokarmów stałych dziecka w pierwszym roku życia. Aplikacja została stworzona w Rosji, biorąc pod uwagę cechy potęgi życia i roślinności.

Korzystanie z tej prostej aplikacji, można zdefiniować alergenów łatwo. Wybierz z listy żywności, napojów, leków, roślin, domowych i przemysłowych substancji chemicznych, i uczynić je do dziennika żywności, a następnie oznaczyć reakcje alergiczne, jeśli to było. Dodatek AllergoLov analizować dane i podać wyniki. Aplikacja zawiera szczegółową bazę danych produktów i innych materiałów, więc trzeba tylko wybrać odpowiedni. Jeśli to konieczne, można dodać własne wpisy i będą przechowywane w bazie danych.

Aplikacja będzie zidentyfikować alergenów, jak również listę podejrzanych żywności i innych substancji (która została oznaczonych reakcji alergicznej, ale jeszcze nie zebrane pełnej informacji).

CECHY
• Ponad 3000 produktów, w tym produktów preparatów dla niemowląt;
• Tworzenie i edytowanie nowych produktów, żywność;
• Dodanie producentów marki do istniejących nazw w bazie danych;
• Zdolność do wykrywania alergii na ten sam produkt w innym składzie z różnych
producenci różnych marek;
• szczegółowy wykaz E-dodatków;
• Harmonogram kwitnących drzew i roślin w Rosji;
• alergeny krzyżowe;
• Znaki dni w kalendarzu, z zaznaczonych objawów nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd,
      alergiczne zapalenie śluzówki nosa, kaszel i zapalenie spojówek)
• Unikalna matematyczny algorytm dopasowuje swoją reakcję alergiczną
      produkty i substancje z diety i życia

Obecnie wiele żywności zawierać dodatków do żywności, które powodują alergie. Możesz określić, które E-dodatki nie Ci odpowiadać, widząc je na opakowaniu produktu oraz biorąc pod uwagę kalendarz. Jeśli nie znasz składu produktu, ale podejrzewam, że jest uczulony na którykolwiek z jego składników, określenie marki i przechowywać go w bazie danych. Tak więc będzie można porównać produkty o różnym składzie, od różnych producentów.

Podstawa jest podzielona na grupy:
• produkty;
• leki;
• Zwierzęta i pasza;
• roztocza kurzu domowego;
• ukąszenia owadów;
• pyłki drzew i roślin;
• E-dodatki;
• alergeny przemysłowe;
• chemia gospodarcza;
• Kosmetyki i perfumy;
• higieny dzieci.

UWAGA: Aplikacja AllergoLov ma charakter doradczy i nie bierze pod uwagę indywidualne cechy ciała, bardziej dokładne badania, skonsultować się z lekarzem. Utrzymywania żywności diary dotyczy popularnych terapii i może być również stosowany jako profilaktyce chorób alergicznych. Obecnie, do pracy z aplikacji nie wymaga połączenia z internetem. Według opinii użytkowników, kończymy aplikację, nowa wersja AllergoLov należy połączyć się z serwerem. Przyspieszy aplikację.
Więcej informacji
3,7
Łącznie: 10
5
4
3
2
1
Ładuję...

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać, jeśli kupiono po 2 lipca 2016 r. Więcej informacji
Zaktualizowano
11 lutego 2015
Rozmiar
2,2M
Instalacje
100+
Aktualna wersja
1.1
Wymaga Androida
2.2 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Alena Dragan, Azbievich Svetlana
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.