Vodostaji - Hrvatske Vode

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Croatian

Mobilna aplikacija Hrvatskih voda prikazuje informacije o vodostajima, upućuje na eventualne opasnosti te omogućuje pravodobnu i bolju pripremu za moguće poplave, razinu opasnosti i što bolju intervenciju.

U okviru Glavnog centra obrane od poplava Hrvatskih voda uspostavljen je sustav za stalno praćenje hidrološkog režima na vodotocima i drugim vodama u Republici Hrvatskoj čiji se podaci prikupljaju u određenim vremenskim intervalima i pohranjuju u informacijskom sustavu Hrvatskih voda.

U informacijskom sustavu Hrvatskih voda prikupljaju se i podaci s vodomjernih postaja s područja drugih država na širem prostoru slivova koje su povezane u zajednički sustav razmjene podataka. Ti podaci su prikazani u aplikaciji Vodostaji i na Web stranicama Hrvatskih voda.

Razmjena hidrometeoroloških podataka s drugim državama provodi se putem mehanizama međunarodnih multilateralnih i bilateralnih vodnogospodarstvenih komisija i Svjetske meteorološke organizacije. Prikupljanje i obrada hidrometeoroloških podataka i izrada prognoza vodostaja i upozorenja za potrebe obrane od poplava u nadležnosti je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

KARAKTERISTIKE:

- informacije o trenutnom stanju vodostaja i protoku
- detaljan uvid u vodostaje i protoke na određenoj mjernoj postaji u vremenskim intervalima i s grafičkim prikazom kretanja vodostaja
- podaci se prikupljaju s automatskih vodomjernih postaja (u RH se nalaze 384 takve postaje)
- mogućnost odabira postaja koje želimo pratiti
- mogućnost primanja obavijesti o stanjima i mjerama koje se provode
- mogućnost primanja ostalih važnih obavijesti iz Hrvatskih voda

Napomena:

Podaci nisu dostupni ukoliko mobilni uređaj nije priključen na Internet mrežu.

UVJETI KORIŠTENJA

Sve informacije i podaci sadržani u Aplikaciji su informativne naravi i u druge svrhe se ne smiju koristiti. Hrvatske vode poduzimaju sve kako bi informacije u Aplikaciji bile točne i što preciznije. Hrvatske vode ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu netočnost podataka.

Aplikacija Vodostaji može sadržavati i informacije trećih strana te prema tome Hrvatske vode također ne mogu dati jamstva u pogledu točnosti i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za te informacije. Hrvatske vode ne mogu ni na bilo koji način jamčiti da korištenje Aplikacije neće biti prekinuto te da neće biti nepredviđenih posljedica korištenja.

Hrvatske vode pridržavaju pravo na izmjene sadržaja i Uvjeta korištenja aplikacije u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti.

Korištenjem Aplikacije smatra se da ste upoznati i da ste u suglasnosti s ovdje navedenim Uvjetima korištenja. Ako se ne slažete s Uvjetima korištenja aplikacije, molimo da ne koristite ovu aplikaciju. Obveza i dužnost je koristiti Aplikaciju isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske.
Mobile application Croatian water displays information about water levels, suggesting potential hazards and enables timely and better prepare for possible flooding, the level of hazard and what better intervention.

Within the Main Center of flood Croatian waters, a system for continuous monitoring of the hydrological regime on the rivers and other waters in the Republic of Croatia, whose data are collected at specified time intervals and stored in the information system of Croatian Waters.

The information system of Croatian water is collected and data from hydrological stations in the field of other countries in the wider area basins that are connected to a common system of data exchange. These data are presented in the application and water levels on the Web site of Croatian Waters.

The exchange of hydro-meteorological data with other countries is carried out through the mechanisms of international multilateral and bilateral vodnogospodarstvenih Commission and the World Meteorological Organization. Collection and processing of hydrometeorological data and preparation of forecasts of water levels and alerts for the purpose of flood control is the responsibility of the National Weather Service.

CHARACTERISTICS:

- information about the current state of water levels and flow
- detailed view of the water levels and flow rates at a given measurement station in time intervals and the water level PERFORMANCE
- data collected by automatic hydrological stations (in Croatia there are 384 such stations)
- the possibility to choose stations that want to monitor
- the possibility of receiving notification of the conditions and measures to be implemented
- the possibility of receiving other important notices from Croatian waters

Remark:

Data not available if your mobile device is not connected to the Internet network.

TERMS OF USE

All information and data contained in the application are for information purposes and for other purposes shall not be used. Croatian Waters shall take all order information in the application is accurate and that accurate. Croatian water does not bear any responsibility for possible inaccuracies of data.

Application Water levels may contain information provided by third parties and therefore Croatian water also can not give guarantees as to accuracy and does not assume any responsibility for such information. Croatian Waters can not in any way guarantee that the use of applications will not be interrupted and that there will be unforeseen consequences of use.

Croatian water reserve the right to change the contents of the Terms of Use and applications at any time and for any reason, without notice.

Using Applications shall be considered to meet you and you are in agreement with the above conditions of use. If you do not agree with the Terms of Service application, please do not use this application. The obligation and the duty to use the application solely in accordance with Croatian regulations.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Verzija 1.02
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 14, 2018
Size
9.9M
Installs
5,000+
Current Version
1.02
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Hrvatske vode
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.