3,0
97 bài đánh giá
5 N+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

WisHome is a smart lock application that you crafted. It uses a financial-grade security standard that ensures product safety through multi-layer encryption and protection mechanisms. We insist from the user's point of view, to provide convenient and practical product features. Let you easily control the smart home locks, really bring you a safe, convenient and intelligent life experience, make the home unique.
Lần cập nhật gần đây nhất
15 thg 7, 2022

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Không thu thập dữ liệu nào
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động thu thập dữ liệu
3,0
97 bài đánh giá
GLC PLASTIC
13 tháng 4, 2022
Không có tiếng việt
Nội dung này có hữu ích cho bạn không?
Mạnh Hiền Nguyễn
13 tháng 2, 2022
Xài tốt. Tôi thích wishome
Nội dung này có hữu ích cho bạn không?
lão phật Gia
14 tháng 1, 2021
Tốt
1 người thấy bài đánh giá này hữu ích
Nội dung này có hữu ích cho bạn không?

Tính năng mới

What's New
- Bug fixes and improvements.