@Voice Aloud Reader (TTS Reader)

Conține anunțuri
Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?Traduceți descrierea înapoi în engleză (Statele Unite ale Americii)

Listen to the app read aloud or read on screen web pages, news articles, long emails, TXT, PDF, DOC, DOCX, RTF, OpenOffice documens, EPUB, MOBI, PRC, AZW and FB2 ebooks and more. It's an HTML reader, document reader and ebook reader all in one, both for reading on-screen, or listening when your eyes hurt, malfunction or are busy elsewhere. ADHD? Read the User Comment below.

USER COMMENTS:
“I just wanted to express my thanks for your wonderful app. I am an academic researcher who has A.D.H.D., and @Voice has been amazingly helpful to me. (…) In my case, ADHD manifests with challenges in concentration and focus. When I read on the page, I frequently find myself having to re-read sentences, paragraphs or entire passages upon realizing that I had "zoned out" while reading. (…) these problems are resolved when I use @Voice to "read" written work. The TTS format keeps me on track, because even if I get distracted while listening, the speech continues and I am able to quickly return to the author's overall train of thought. And, thanks to the intuitive interface of @voice aloud (especially the highlighting function) it is easy to back-track if necessary. (…)So, @voice has truly improved my life and prospects. I estimate that your app allows me to read about 10-12 times more than I would otherwise have been able to read, and has certainly improved my ability to edit my own work.”

FEATURES:
* Open text, PDF, DOC, DOCX, RTF, OpenOffice documents or HTML files from Android file system for reading aloud.
* Click "Share" or "Send by Email" button/menu item in any app to send text to @Voice Aloud Reader for aloud reading over speakers or a headset.
* When sharing web pages to @Voice, their menus, navigation, ads, other junk are removed, leaving clean text to read or listen.
* If "Share" is not available, copy text in another app and paste it into @Voice for aloud reading.
* Save articles opened in @Voice to files for later listening. Construct listening lists of many articles for uninterrupted listening one after the other. Order the list as needed, e.g. more important articles first.
* Option to instantly read aloud text copied to clipboard.
* Read ebooks on screen with their original formatting, images shown, turn pages or read continuously. Or put headphones, turn off screen and listen!
* Handles Chinese and Japanese vertical text (right to left mode) under Android 4.4 and higher, or switch it to horizontal mode if preferred.
* Easily add saved Pocket articles to @Voice reading list - in Read List screen, press Menu - Add articles from Pocket, then read on screen or listen being read aloud.
* Record spoken articles to sound files - WAV (uncompressed) or OGG (compressed) formats supported.
* Long-press word and/or select a longer phrase to view dictionaries, translations, Wikipedia, Web search and more.
* Speech correction for TTS, optionally using Regular Expressions (RegEx)
* Desktop/laptop Google Chrome browser extension to add articles to @Voice reading list with one click.
* Easily control speech generator volume, pitch and rate of speech.
* Pause/resume speech as needed with wired or Bluetooth headset buttons, plus click Next/Previous buttons to jump by sentence or to next/previous article on list.
* Auto-recognize the language to use appropriate TTS voice, if available, or set your preferred voices manually with "Select language" menu item.
* Options for additional pause between paragraph, start talking as soon as a new article is loaded or wait for a button press, start/stop talking when wired headset plug is inserted/removed.
* Optional sleep timer to stop speech after a given timeout.
* Now compatible with Smart Headset Assistant - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yado.sbh2

WANT TO BETA TEST NEW RELEASES?
Join @Voice Beta Testing: https://play.google.com/apps/testing/com.hyperionics.avar
Ascultați aplicația citiți cu voce tare sau citiți pe pagini web, știri, e-mailuri lungi, cărți electronice TXT, PDF, DOC, DOCX, RTF, documentele OpenOffice, EPUB, MOBI, PRC, AZW și FB2 și multe altele. Este un cititor HTML, un cititor de documente și un cititor de cărți electronice, toate într-unul, atât pentru citirea pe ecran, cât și pentru a asculta atunci când ochii vă doare, funcționează defectuos sau sunteți ocupați în altă parte. ADHD? Citiți comentariul utilizatorului mai jos.

COMENTARII USER:
"Am vrut doar să-mi exprim mulțumirile pentru aplicația ta minunată. Sunt un cercetător academic care are A.D.H.D., și @Voice a fost uimitor de util pentru mine. (...) În cazul meu, ADHD se manifestă cu provocări în concentrare și concentrare. Când citesc pe pagină, mă întâmplă frecvent să recitesc propoziții, paragrafe sau pasaje întregi, realizându-mă că am "zonat" în timp ce citesc. (...) aceste probleme sunt rezolvate când folosesc @Voice pentru a "citi" munca scrisă. Formatul TTS mă menține pe drumul cel bun, pentru că, chiar dacă mă distrează în timp ce ascult, discursul continuă și mă pot întoarce rapid la treaba generală a autorului. Și, datorită interfeței intuitive a vocii cu voce tare (în special funcția de evidențiere), este ușor să urmăriți dacă este necesar. (...) Deci, @voice mi-a îmbunătățit cu adevărat viața și perspectivele. Apreciez că aplicația îmi permite să citesc aproximativ 10-12 ori mai mult decât aș fi fost în măsură să citesc în altă parte și mi-a îmbunătățit cu siguranță capacitatea de a-mi edita propria activitate ".

CARACTERISTICI:
* Open text, PDF, DOC, DOCX, RTF, documente OpenOffice sau fișiere HTML din sistemul de fișiere Android pentru a citi cu voce tare.
* Faceți clic pe "Trimiteți" sau pe "Trimiteți prin e-mail" butonul / elementul de meniu din orice aplicație pentru a trimite text la @Voice Aloud Reader pentru citirea cu voce tare a difuzoarelor sau a căștilor.
* Când partajați paginile web la @Voice, meniurile, navigarea, anunțurile, alte junkuri sunt eliminate, lăsând textul curat pentru citire sau ascultare.
* Dacă "Share" nu este disponibil, copiați textul într-o altă aplicație și inserați-l în @Voice pentru citirea cu voce tare.
* Salvați articole deschise în @Voice fișierelor pentru ascultarea ulterioară. Construiți liste de ascultare a multor articole pentru a asculta neîntrerupt unul după celălalt. Comandați lista după cum este necesar, de ex. mai multe articole importante.
* Opțiunea de a citi instantaneu textul copiat în clipboard.
* Citiți cărți electronice pe ecran cu formatul original, imaginile afișate, întoarceți paginile sau citiți continuu. Sau puneți căști, opriți ecranul și ascultați!
* Manevrează textul verticale chinezesc și japonez (din dreapta în stânga) în versiunea Android 4.4 sau o versiune superioară sau o comută pe modul orizontal, dacă este preferată.
* Adăugați cu ușurință articolele stocate salvate în lista de citire @Voice - în ecranul Listă citire, apăsați Meniu - Adăugați articole din Pocket, apoi citiți pe ecran sau ascultați citite cu voce tare.
* Înregistrarea articolelor vorbite în fișierele de sunet - sunt acceptate formate WAV (necomprimate) sau OGG (comprimate).
* Cuvant de lunga apasare si / sau selectati o fraza mai lunga pentru a vizualiza dictionare, traduceri, Wikipedia, cautare pe Web si multe altele.
* Corectarea vorbirii pentru TTS, opțional cu expresii regulate (RegEx)
* Extensie de browser Google Chrome pentru desktop / laptop pentru a adăuga articole în lista de citire @Voice cu un singur clic.
* Controlați cu ușurință volumul generatorului de vorbire, pitch și rata de vorbire.
* Întrerupeți / reluați vorbirea după cum este necesar cu butoanele cu fir sau cu setul cu cască Bluetooth și faceți clic pe butoanele Următor / Anterior pentru a sari după propoziție sau la articolul următor / anterior din listă.
* Recunoașteți limba pentru a utiliza vocea TTS corespunzătoare, dacă este disponibilă, sau pentru a seta manual vocile preferate cu elementul de meniu "Selectare limbă".
* Opțiuni pentru o pauză suplimentară între paragraf, începeți să vorbiți de îndată ce este încărcat un articol nou sau așteptați apăsarea unui buton, începeți / opriți vorbirea atunci când fișa cu fir cu fir este introdusă / scoasă.
* Cronometru de oprire opțional pentru a opri vorbirea după un anumit interval de timp.
* Acum compatibil cu Smart Headset Assistant - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yado.sbh2

VREAȚI SĂ ÎNCERCAȚI NOI RELEASE?
Alăturați-vă testului @Voice Beta: https://play.google.com/apps/testing/com.hyperionics.avar
Afișați mai mult
Restrângeți
4,4
78.226 în total
5
4
3
2
1
Se încarcă...

Ce este nou

Ver. 17.2.4
* Tap or long press any image to examine it closely, zoom and pan it if necessary
* Under Edit speech list screen, long press the add or insert buttons to add/insert a copy of the currently selected item (to edit and modify it easily)
* Stability and performance improvements
Afișați mai mult
Restrângeți

Informații suplimentare

Actualizată
17 iulie 2019
Dimensiune
Variază în funcție de dispozitiv
Instalări
5.000.000+
Versiunea actuală
17.2.4
Necesită Android
4.4 sau o versiune ulterioară
Evaluarea conținutului
Adolescenți
Oferită de
Hyperionics Technology
©2019 GoogleCondiții de utilizare a site-uluiConfidențialitateDezvoltatoriArtiștiDespre Google|Locația: Statele Unite ale AmericiiLimba: română
Achiziționând acest articol, faceți tranzacția cu Google Payments și acceptați Termenii și condițiile și Notificarea privind confidențialitatea Google Payments.