Servers Ultimate

6.414
Reklam İçeriyor
Açıklama, Google Çeviri kullanılarak Türkçe (Türkiye) diline çevrilsin mi?Açıklamayı İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) diline geri çevir.

Now you can run a Caddy, CVS, DC Hub, DHCP, UPnP, DNS, DDNS, eDonkey, Email (POP3 / SMTP), FTP Proxy, FTP, FTPS, FTPES, Flash Policy, Git, Gopher, HTTP Snoop, ICAP, IRC Bot, IRC, ISCSI, Icecast, Lighttpd, LPD, Load Balancer, MQTT, Memcached, MongoDB, MySQL, NFS, Node.js, NTP, NZB Client, Napster, Nginx, PHP, PXE, Port Forwarder, RTMP, Remote Control, Rsync, SIP, SMB/CIFS, SMPP, SMS, Socks, SFTP, SSH, Server Monitor, Styx, Syslog, TFTP, Telnet, Time, Torrent Client, Torrent Tracker, Trigger, USB/IP, Unison, UPnP Port Mapper, VNC, VPN, Wake On Lan, Web, WebDAV, WebSocket, X11, XMPP server!

Start a server easily on the 'Simple' tab or go advanced and add users, allowed IP's and more! Multiple servers can be run at the same time! No root needed (exceptions below).

★★Over 18 network tools!★★

Trial
This app will work for 7 days after which you will need to buy the paid version. You can only add two servers in this version. Unfortunately we need to do this to support development.

★★Remote control support!★★

Server limitations
- VNC Server: doesn’t work on most devices.
- ARM based: Caddy, VPN, Port forward, MySQL monitor, Nginx, Traceroute
- Root needed: Port forwarder, VNC, VPN, SMB Native

★★Includes a PHP Server!★★

Note
- Permission SMS: start/stop rules
- Permission coarse location: wifi selector tool

A few general features
- Encryption for settings and password support!
- Tasker / Llama support!
- Start / Stop servers using WIFI / SMS / call / power or cronjob rules! Or use the 'Trigger Server' for more!
- Set a port, network interface to listen on, backlog, logging (to file), etc. If rooted set a port below 1024.
- Widget support!
- A lot more!

★★NAS Server, dedicated server and/or honeypot!★★

Network tools
- Remote Control Client
- IP Calculator (IPv4 / IPv6)
- Port Scanner
- MySQL Monitor
- Whois
- Raw socket (TCP / UDP)
- Command line
- Ping
- Network speed
- Key generator
- HTTP Headers
- Wake On LAN (WOL)
- Lookup (DNS, IP, Host, Mac to Vendor)
- Traceroute
- UPnP Port Mapper
- More!

Servers
- Caddy Server
- CVS Server
- DC Hub Server (Direct Connect Hub)
- DHCP Server
- DHCP Proxy Server
- DHCP Relay Server
- UPnP Server (this product works with DLNA devices)
- DNS Server
- DNSMasq Server
- Dynamic DNS Updater: DDNS services ChangeIP, DNSdynamic, DNSexit, DNSMadeEasy, DNS-O-Matic, DNSPark, DtDNS, DynDNS, easyDNS, eNom, Namecheap, No-IP, ZoneEdit, etc
- eDonkey Server
- Email Server: POP3, SMTP
- Flash Policy Server
- FTP Proxy Server
- FTP Server
- FTP Root Server
- FTPS Server
- FTPES Server
- Git Server
- Gopher Server
- HTTP Proxy Server
- HTTP Snoop Server
- ICAP Server
- Icecast Server
- IRC Bot
- IRC Server
- ISCSI Server
- Lighttpd Server
- Load Balancer Server
- LPD Server (Printer Server)
- Memcached Server
- MongoDB Server
- MQTT Server
- Multicast DNS Server (Bonjour)
- MySQL Server
- Napster Server
- NFS Server
- Nginx Server
- Node.js Server
- NTP Server
- NZB Downloader Client
- PHP Server (optional PHPMyAdmin, PHPFileManager, etc)
- Port Forwarder
- Proxy Server
- PXE Server (Network Boot)
- Remote Control App Server
- Rsync Server
- RTMP Server
- RTMP Proxy Server
- SCP Server
- Server Monitor
- SFTP Server
- SIP Server
- SMB / CIFS Server (Samba)
- SMPP Server
- SMS Gateway
- SOCKS Server
- SSH Server
- Stomp Server
- Styx Server
- Syslog Server
- Telnet Server
- Test Server: Echo, Discard, CHARGEN, QOTD
- TFTP Server
- Time Server
- Torrent Downloader Client
- Torrent Tracker Server
- Trigger Server
- Unison Server
- UPnP Port Mapper
- USB/IP Server
- VNC Server
- VPN Server
- Wake On LAN client (WOL)
- Web Server
- WebDAV Server
- WebSocket Server
- X11 Server
- XMPP Server / Jabber Server

For questions, or feature requests just contact us!

Visit us on: https://icecoldapps.com
Follow us on Twitter: https://twitter.com/IceColdApps
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/IceColdApps
Şimdi bir Caddy, CVS, DC Hub, DHCP, UPnP, DNS, DDNS, eDonkey, E-posta (POP3 / SMTP), FTP Proxy, FTP, FTPS, FTPES, Flash İlkesi, Git, Gopher, HTTP Snoop, ICAP, IRC Bot, IRC, ISCSI, Icecast, Lighttpd, LPD, Yük Dengeleyici, MQTT, Memcached, MongoDB, MySQL, NFS, Node.js, NTP, NZB İstemcisi, Napster, Nginx, PHP, PXE, Port Iletici, RTMP, Uzaktan Kumanda , Rsync, SIP, SMB / CIFS, SMPP, SMS, Çorap, SFTP, SSH, Sunucu Monitörü, Styx, Syslog, TFTP, Telnet, Zaman, Torrent İstemcisi, Torrent Tracker, Tetik, USB / IP, Unison, UPnP Port Mapper, VNC, VPN, Lan Wake, Web, WebDAV, WebSocket, X11, XMPP sunucusu!

'Basit' sekmesinden kolayca bir sunucu başlatın veya ilerleyin ve kullanıcı ekleyin, izin verilen IP'leri ve daha fazlasını yapın! Birden fazla sunucu aynı anda çalıştırılabilir! Kök gerekmiyor (aşağıdaki istisnalar).

★★ 18'den fazla ağ aracı! ★★

Deneme
Bu uygulama ücretli sürümü satın almanız gerekecek 7 gün boyunca çalışacaktır. Bu sürümde sadece iki sunucu ekleyebilirsiniz. Maalesef bunu gelişimi desteklemek için yapmamız gerekiyor.

★★ Uzaktan kumanda desteği! ★★

Sunucu sınırlamaları
- VNC Server: çoğu cihazda çalışmaz.
- ARM tabanlı: Caddy, VPN, Port ileri, MySQL monitör, Nginx, Traceroute
- Kök gerekli: Port iletici, VNC, VPN, SMB Yerli

★★ bir PHP Sunucusu içerir! ★★

Not
- İzin SMS: başlangıç ​​/ bitiş kuralları
- İzin kaba konum: wifi seçici aracı

Birkaç genel özellik
- Ayarlar ve şifre desteği için şifreleme!
- Tasker / Llama desteği!
- WIFI / SMS / çağrı / güç veya cronjob kurallarını kullanarak sunucuları başlatın / durdurun! Veya daha fazlası için 'Tetikleyici Sunucusu'nu kullanın!
- Bir bağlantı noktası, dinlenecek ağ arabirimi, bekletme, günlüğe kaydetme (dosyaya), vb. Ayarlayın. Köklü olarak 1024'ün altında bir bağlantı noktası ayarlanır.
- Widget desteği!
- Çok daha fazla!

★★ NAS Sunucu, özel sunucu ve / veya bal küpü! ★★

Ağ araçları
- Uzaktan Kumanda İstemcisi
- IP Hesaplama (IPv4 / IPv6)
- Port Tarayıcı
- MySQL Monitör
- Kim
- Ham soket (TCP / UDP)
- Komut satırı
- Ping
- Ağ hızı
- Anahtar üreteci
- HTTP Başlıkları
- LAN'da Uyandırma (WOL)
- Arama (DNS, IP, Host, Satıcıya Mac)
- Traceroute
- UPnP Port Eşleştiricisi
- Daha!

Sunucuları
- Caddy Server
- CVS Sunucusu
- DC Hub Sunucusu (Direct Connect Hub)
- DHCP Sunucusu
- DHCP Proxy Sunucusu
- DHCP Röle Sunucusu
- UPnP Server (bu ürün DLNA cihazlarla çalışır)
- Dns sunucusu
- DNSMasq Sunucusu
- Dinamik DNS Güncelleyici: DDNS hizmetleri ChangeIP, DNSdynamic, DNSexit, DNSMadeEasy, DNS-O-Matic, DNSPark, DtDNS, DynDNS, easyDNS, eNom, Namecheap, No-IP, ZoneEdit, vb
- eDonkey Sunucusu
- E-posta Sunucusu: POP3, SMTP
- Flash İlke Sunucusu
- FTP Proxy Sunucusu
- Ftp sunucusu
- FTP Kök Sunucusu
- FTPS Sunucusu
- FTPES Sunucusu
- Git Sunucu
- Gopher Sunucu
- HTTP Proxy Sunucusu
- HTTP Snoop Sunucusu
- ICAP Sunucusu
- Icecast Server
- IRC Bot
- IRC Sunucusu
- ISCSI Sunucusu
- Lighttpd Sunucusu
- Yük Dengeleyici Sunucusu
- LPD Sunucusu (Yazıcı Sunucusu)
- Memcached Sunucu
- MongoDB Sunucusu
- MQTT Sunucusu
- Çok Noktaya Yayın DNS Sunucusu (Bonjour)
- MySQL Sunucusu
- Napster Sunucusu
- NFS Sunucusu
- Nginx Sunucu
- Node.js Sunucusu
- NTP Sunucusu
- NZB İndirici İstemcisi
- PHP Sunucusu (isteğe bağlı PHPMyAdmin, PHPFileManager, vb.)
- Port Yönlendiricisi
- Proxy sunucu
- PXE Sunucusu (Ağ Önyükleme)
- Uzaktan Kumanda Uygulama Sunucusu
- Rsync Sunucusu
- RTMP Sunucusu
- RTMP Proxy Sunucusu
- SCP Sunucusu
- Sunucu Monitörü
- SFTP Sunucusu
- SIP Sunucusu
- SMB / CIFS Sunucusu (Samba)
- SMPP Sunucusu
- SMS Geçidi
- SOCKS Sunucu
- SSH Sunucusu
- Stomp Sunucusu
- Styx Sunucu
- Syslog Sunucusu
- Telnet Sunucusu
- Test Sunucusu: Yankı, Atma, ŞARJ, QOTD
- TFTP Sunucusu
- Zaman sunucusu
- Torrent İndirici İstemcisi
- Torrent Tracker Sunucusu
- Tetikleyici Sunucusu
- Unison Server
- UPnP Port Eşleştiricisi
- USB / IP Sunucusu
- VNC Sunucusu
- VPN Sunucusu
- Wake On LAN istemcisi (WOL)
- Web sunucusu
- WebDAV Sunucusu
- WebSocket Sunucusu
- X11 Server
- XMPP Sunucusu / Jabber Sunucu

Sorularınız veya özellik talepleriniz için bize ulaşın!

Bizi ziyaret edin: https://icecoldapps.com
Bizi Twitter'da takip edin: https://twitter.com/IceColdApps
Facebook'ta bizi beğenin: https://www.facebook.com/IceColdApps
Devamı
Daralt
4,3
Toplam 6.414
5
4
3
2
1
Yükleniyor...

Yenilikler

- Support for latest Android!
- Updated server engines
- Improved a lot of code
- Fixed bugs
- And more!
- Make sure to have the latest version for Servers Ultimate and all server packs
Devamı
Daralt

Ek Bilgi

Güncellendi
28 Kasım 2018
Boyut
Cihaza göre değişir
Yükleme sayısı
500.000+
Mevcut Sürüm
Cihaza göre değişir
Gereken Android sürümü
Cihaza göre değişir
İçerik Derecelendirmesi
Tüm yaşlar
Sunan:
Ice Cold Apps
Geliştirici
Fazantstraat 51A 7523DM Enschede The Netherlands
©2019 GoogleSite Hizmet ŞartlarıGizlilikGeliştiricilerSanatçılarGoogle Hakkında|Konum: Amerika Birleşik DevletleriDil: Türkçe
Bu öğeyi satın alarak Google Payments ile işlem yapıyorsunuz ve Google Payments Hizmet Şartları ile Gizlilik Uyarısı'nı kabul etmiş oluyorsunuz.