Servers Ultimate

6.230
Reklam İçeriyor
Açıklama, Google Çeviri kullanılarak Türkçe (Türkiye) diline çevrilsin mi?Açıklamayı İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) diline geri çevir.

Now you can run a Caddy, CVS, DC Hub, DHCP, UPnP, DNS, DDNS, eDonkey, Email (POP3 / SMTP), FTP Proxy, FTP, FTPS, FTPES, Flash Policy, Git, Gopher, HTTP Snoop, ICAP, IRC Bot, IRC, ISCSI, Icecast, Lighttpd, LPD, Load Balancer, MQTT, Memcached, MongoDB, MySQL, NFS, Node.js, NTP, NZB Client, Napster, Nginx, PHP, PXE, Port Forwarder, RTMP, Remote Control, Rsync, SIP, SMB/CIFS, SMPP, SMS, Socks, SFTP, SSH, Server Monitor, Styx, Syslog, TFTP, Telnet, Time, Torrent Client, Torrent Tracker, Trigger, USB/IP, Unison, UPnP Port Mapper, VNC, VPN, Wake On Lan, Web, WebDAV, WebSocket, X11, XMPP server!

Start a server easily on the 'Simple' tab or go advanced and add users, allowed IP's and more! Multiple servers can be run at the same time! No root needed (exceptions below).

★★Over 18 network tools!★★

Trial
This app will work for 7 days after which you will need to buy the paid version. You can only add two servers in this version. Unfortunately we need to do this to support development.

★★Remote control support!★★

Server limitations
- VNC Server: doesn’t work on most devices.
- Email: one instance only.
- ARM based: Caddy, VPN, Port forward, MySQL monitor, Nginx, Traceroute
- Root needed: Port forwarder, VNC, VPN, SMB Native

★★Includes a PHP Server!★★

Note
- Permission SMS: start/stop rules
- Permission coarse location: wifi selector tool

★★Light or dark Holo theme!★★

A few general features
- Encryption for settings and password support!
- Tasker / Llama support!
- Start / Stop servers using WIFI / SMS / call / power or cronjob rules! Or use the 'Trigger Server' for more!
- Set a port, network interface to listen on, backlog, logging (to file), etc. If rooted set a port below 1024.
- Widget support!
- A lot more!

★★NAS Server, dedicated server and/or honeypot!★★

Network tools
- Remote Control Client
- IP Calculator (IPv4 / IPv6)
- Port Scanner
- MySQL Monitor
- Whois
- Raw socket (TCP / UDP)
- Command line
- Ping
- Network speed
- Key generator
- HTTP Headers
- Wake On LAN (WOL)
- Lookup (DNS, IP, Host, Mac to Vendor)
- Traceroute
- UPnP Port Mapper
- More!

Servers
- Caddy Server
- CVS Server
- DC Hub Server (Direct Connect Hub)
- DHCP Server
- DHCP Proxy Server
- DHCP Relay Server
- UPnP Server (this product works with DLNA devices)
- DNS Server
- DNSMasq Server
- Dynamic DNS Updater: DDNS services ChangeIP, DNSdynamic, DNSexit, DNSMadeEasy, DNS-O-Matic, DNSPark, DtDNS, DynDNS, easyDNS, eNom, Namecheap, No-IP, ZoneEdit, etc
- eDonkey Server
- Email Server: POP3, SMTP
- Flash Policy Server
- FTP Proxy Server
- FTP Server
- FTP Root Server
- FTPS Server
- FTPES Server
- Git Server
- Gopher Server
- HTTP Proxy Server
- HTTP Snoop Server
- ICAP Server
- Icecast Server
- IRC Bot
- IRC Server
- ISCSI Server
- Lighttpd Server
- Load Balancer Server
- LPD Server (Printer Server)
- Memcached Server
- MongoDB Server
- MQTT Server
- Multicast DNS Server (Bonjour)
- MySQL Server
- Napster Server
- NFS Server
- Nginx Server
- Node.js Server
- NTP Server
- NZB Downloader Client
- PHP Server (optional PHPMyAdmin, PHPFileManager, etc)
- Port Forwarder
- Proxy Server
- PXE Server (Network Boot)
- Remote Control App Server
- Rsync Server
- RTMP Server
- RTMP Proxy Server
- SCP Server
- Server Monitor
- SFTP Server
- SIP Server
- SMB / CIFS Server (Samba)
- SMPP Server
- SMS Gateway
- SOCKS Server
- SSH Server
- Stomp Server
- Styx Server
- Syslog Server
- Telnet Server
- Test Server: Echo, Discard, CHARGEN, QOTD
- TFTP Server
- Time Server
- Torrent Downloader Client
- Torrent Tracker Server
- Trigger Server
- Unison Server
- UPnP Port Mapper
- USB/IP Server
- VNC Server
- VPN Server
- Wake On LAN client (WOL)
- Web Server
- WebDAV Server
- WebSocket Server
- X11 Server
- XMPP Server / Jabber Server

For questions, or feature requests just contact us!

Visit us on: https://icecoldapps.com
Follow us on Twitter: https://twitter.com/IceColdApps
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/IceColdApps
Şimdi bir Cady, CVS, DC Hub, DHCP, UPnP, DNS çalıştırabilir, DDNS, eDonkey, E-posta (POP3 / SMTP), FTP proxy, FTP, FTPS, FTPeS, Flaş Politikası, Git, Gopher, HTTP Snoop, ICAP, IRC Bot, IRC, ISCSI, Icecast, Lighttpd, LPD, yük dengeleyici, MQTT, Memcached, MongoDB, MySQL, NFS, node.js, NTP, NZB Müşteri, Napster, Nginx, PHP, PXE, Liman Forwarder, RTMP, Uzaktan Kumanda , rsync, SIP, SMB / CIFS, SMPP, SMS, Çorap, SFTP, SSH, Sunucu Monitör, Styx, Syslog, TFTP, Telnet, Zaman, Torrent istemcisi, Torrent Tracker, Tetik, USB / IP, Unison, UPnP Port Mapper, VNC, VPN, Wake On Lan, Web, WebDAV, WebSocket, X11, XMPP sunucusu!

'Basit' sekmesinden kolaylıkla bir sunucu başlatın veya ileri gidip kullanıcı eklemek, IP ve daha izin! Birden çok sunucu aynı anda çalıştırılabilir! Hiçbir kök (aşağıda istisnalar) gerekli.

★★ 18 Üzeri ağ araçları! ★★

Deneme
Bu uygulama ücretli sürümünü satın almak gerekir, bundan sonra 7 gün boyunca çalışacaktır. Sadece bu sürümde iki sunucuları ekleyebilirsiniz. Maalesef gelişimini desteklemek için yapmanız gerekir.

★★ Uzaktan kumanda desteği! ★★

Sunucu sınırlamaları
- VNC Server: Birçok cihaz çalışmaz.
- E-posta: bir örnek sadece.
- ARM tabanlı: Caddy, VPN, ileri Limanı, MySQL monitör, Nginx, Traceroute
- Kök gerekli: Liman iletici, VNC, VPN, SMB Yerli

★★ bir PHP Sunucu bulundurur! ★★

Not
- İzin SMS: / durdurma kuralları başlatmak
- izin yaklaşık konum: Kablosuz seçici aracı

★★ Açık veya koyu Holo tema! ★★

Birkaç genel özellikleri
- ayarları ve şifre desteği için Şifreleme!
- Tasker / Lama destek!
- WIFI / SMS / çağrı / güç veya cronjob kurallarını kullanarak Başlat / Durdur sunucuları! Veya daha 'Tetik Sunucusu' kullanın!
- (Dosyaya) vb köklü olursa aşağıdaki 1024 portu set günlüğü, birikim üzerinde dinlemek için bir liman, ağ arayüzünü ayarlayın.
- Widget desteği!
- Çok daha fazla!

★★ NAS Sunucusu, adanmış sunucu ve / veya bal küpü! ★★

Ağ araçları
- Uzaktan Kumanda İstemci
- IP Hesaplama (IPv4 / IPv6)
- Liman Tarayıcı
- MySQL Monitör
- Kim
- Ham soket (TCP / UDP)
- Komut satırı
- Ping
- Ağ hızı
- Anahtar jeneratör
- HTTP Başlıkları
- Wake On LAN (WOL)
- Arama (DNS, IP, Sunucu, Mac satıcıya)
- Traceroute
- UPnP Port Mapper
- Daha!

Sunucuları
- Caddy Sunucusu
- CVS Sunucu
- DC Hub Sunucusu (Direct Connect Hub)
- DHCP Sunucusu
- DHCP Proxy Sunucusu
- DHCP Röle Sunucusu
- UPnP Sunucu (Bu ürün DLNA cihazları ile çalışır)
- Dns sunucusu
- Dnsmasq Sunucusu
- Dinamik DNS Updater: DDNS servisleri ChangeIP, DNSdynamic, dnsExit, DNSMadeEasy DNS-O-Matic, DNSPark, DtDNS, DynDNS EasyDNS, eNom, Namecheap, No-IP, ZoneEdit, vs
- eDonkey sunucu
- E-posta Sunucusu: POP3, SMTP
- Flaş İlkesi Sunucusu
- FTP Proxy Sunucusu
- Ftp sunucusu
- FTP Kök Sunucu
- FTPS Sunucu
- FTPeS Sunucu
- Git Sunucusu
- Gopher Sunucusu
- HTTP Proxy Sunucusu
- HTTP Sunucusu Snoop
- ICAP Sunucusu
- Icecast Sunucusu
- IRC Bot
- IRC Sunucu
- ISCSI Sunucusu
- Lighttpd Sunucusu
- Yük Dengeleyici Sunucusu
- LPD Sunucusu (Yazıcı Sunucusu)
- Memcached Sunucu
- MongoDB Sunucusu
- MQTT Sunucusu
- Çoklu Yayın DNS Sunucusu (Bonjour)
- MySQL Sunucusu
- Napster Sunucusu
- NFS Sunucusu
- Nginx Sunucusu
- node.js Sunucu
- NTP Sunucusu
- NZB Downloader Müşteri
- PHP Sunucusu (opsiyonel PHPMyAdmin, PHPFileManager, vs)
- Liman Nakliyeci
- Proxy sunucu
- PXE Sunucusu (Ağ Önyükleme)
- Uzaktan Kumanda Uygulaması Sunucusu
- Rsync Sunucusu
- RTMP Sunucu
- RTMP Proxy Sunucusu
- SCP Sunucu
- Sunucu Monitör
- SFTP Sunucu
- SIP Sunucu
- SMB / CIFS Sunucusu (Samba)
- SMPP Sunucusu
- SMS Gateway
- ÇORAP Sunucu
- SSH Sunucusu
- Stomp Sunucusu
- Styx Sunucu
- Günlüğü Sunucusu
- Telnet Sunucusu
- Test Server: Yankı, Sil, CHARGEN, QOTD
- TFTP Server
- Zaman sunucusu
- Torrent Downloader Müşteri
- Torrent Tracker Sunucu
- Tetik Sunucusu
- Unison Sunucusu
- UPnP Port Mapper
- USB / IP Sunucusu
- VNC Sunucusu
- VPN Sunucusu
- LAN istemcisi Wake On (WOL)
- Web sunucusu
- WebDAV Sunucusu
- WebSocket Sunucusu
- X11 Sunucusu
- XMPP Sunucu / Jabber Sunucusu

sorular için veya özellik istekleri sadece bize ulaşın!

bizi ziyaret edin: https://icecoldapps.com
Twitter'da bizi takip edin: https://twitter.com/IceColdApps
Facebook Bizim gibi: https://www.facebook.com/IceColdApps
Devamı
4,3
Toplam 6.230
5
4
3
2
1
Yükleniyor...

Yenilikler

- Added Android 6+ support
- Complete new layout!
- Added Node.js, Nginx, Caddy, Telnet Native, USB/IP server
- Added "SSH Server" / "SFTP Server" 64 bit and mips support
- Updated "PHP Server"
- Fixed PHP DNS bugs
- Added MSMTP to PHP for mail()
- Updated Lighttpd, UPnP Native, SMB Native, RSYNC, MySQL, CVS, VPN, SSH, Telnet server
- Added option to run multiple Caddy, Lighttpd, MySQL, Nginx, PHP servers
- Coarse location permission: WIFI selector
- And more!
Devamı

Ek Bilgi

Güncellendi
31 Mart 2016
Boyut
14M
Yükleme sayısı
500.000+
Mevcut Sürüm
7.1.16
Gereken Android sürümü
2.1 ve sonrası
İçerik Derecelendirmesi
Tüm yaşlar
Sunan:
Ice Cold Apps
Geliştirici
Fazantstraat 51A 7523DM Enschede The Netherlands
©2018 GoogleSite Hizmet ŞartlarıGizlilikGeliştiricilerSanatçılarGoogle Hakkında|Konum: Amerika Birleşik DevletleriDil: Türkçe
Bu öğeyi satın alarak Google Payments ile işlem yapıyorsunuz ve Google Payments Hizmet Şartları ile Gizlilik Uyarısı'nı kabul etmiş oluyorsunuz.