Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Catalan

Catalunya Offline és una aplicació per mòbil feta per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) que us permet moure-us pel territori català, prendre punts i gravar les vostres rutes i excursions amb el GPS encara que no tingueu cobertura de dades al vostre mòbil.

AVÍS IMPORTANT: Per Android 6 i superior cal donar els permisos manualment: Settings/Apps/Catalunya Offline/permissions. (Altrament el GPS i la descàrrega no funcionen)

L’aplicació permet la descàrrega i visualització de la cartografia de l’ICGC, tant del mapa topogràfic com de la ortofotomapa.

El mapa topogràfic mostra la informació estructurada i jerarquitzada per facilitar la lectura del mapa. És mostren les corbes de nivell i informació relativa als senders de muntanya.

L’ortofotomapa mostra el detall del terreny a les escales més grans. En aquest cas la imatge s’ha complementat amb certa informació geogràfica per facilitar la seva comprensió: carreteres, camins, corriols i toponímia.

La descàrrega dels fulls per a l’ús fora de línia (offline) es realitza a partir del tall de 77 unitats geogràfiques amb que es publica la versió en paper del Mapa Topogràfic de Catalunya a escala 1:25.000.

El nivell de detall de la cartografia cerca el compromís entre la seva bona usabilitat i el volum de les dades dels fitxers de cartografia. Si disposeu de targeta SD els arxius s’emmagatzemen en aquesta per tal de no ocupar la memòria interna del vostre dispositiu.

Les funcionalitats de l’aplicació són:

• Descàrrega del mapa topogràfic o de l’ortofotomapa per al seu consum offline (es recomana la descàrrega dels arxius en xarxes wifi degut a la mida dels arxius).

• Localització de la posició de l’usuari sobre el mapa.

• Permet veure coordenades dels punts, tan en format geogràfic com UTM (ETRS89).

• Creació de punts sobre el mapa, bé a partir del posicionament del propi mòbil, bé realitzant un clic llarg sobre la cartografia allà on volem situar el punt. Podem posar nom al punt i descripció, també associar-hi fotografies i escollir-ne el color.

• Gravació de rutes i itineraris (tracks). Podem posar nom a la ruta i descripció, també escollir el color i determinar l’interval de recollida de posicions. També podem pausar la gravació.

• L’aplicació permet pujar rutes i punts que estiguin continguts en arxius (fitxers externs). Formats: .gpx, .kml i .geojson.

• Els arxius que genereu també poden ser descarregats. Formats: .gpx i .kml.

• El conjunt de punts i rutes poden ser marcats com a visibles o no, i també es poden esborrar.

• L’aplicació permet publicar les dades recollides com a mapa a Instamaps. Instamaps és una eina web de l’ICGC gratuïta que permet visualitzar, treballar i posar en línia la vostra informació geogràfica i rutes en dues i tres dimensions (www.instamaps.cat). Cal que tingueu un compte d’Instamaps. Els punts i rutes que es publiquen a Instamaps són els que són visibles en el moment de publicar.

• Podeu també personalitzar la mida dels botons i el color de la icona de posicionament.

• Cerca de topònims (municipis, llocs, llogarets) per determinar el mapa o mapes de la zona d’interès. També es pot utilitzar el numero del mapa.

• Es visualitza l’escala gràfica.

Tot i que Catalunya Offline no és, per concepte, substitutòria de MapICC, si que recull moltes de les suggereixes que ens heu fet en aquesta.

Seguirem treballant en la millora d’aquesta App! Si voleu adreçar-nos els vostres comentaris i suggerències feu-ho a betaportal@icgc.cat.
Catalonia Offline Mobile is an application made by the Geological and Cartographic Institute of Catalonia (ICGC) that lets you move around the Catalan territory, take points and record your routes and trips with GPS, even when the data coverage your phone.

IMPORTANT NOTICE: To be given top 6 Android permissions manually: Settings / Apps / Offline Catalonia / permissions. (Otherwise the GPS and the download will not work)

The application allows downloading and viewing mapping the ICGC both the topographical map and the orthophoto.

The topographic map shows the hierarchical and structured information for easy reading of the map. It shows the contour lines and information on the mountain paths.

The orthophotomap The detail of the terrain at larger scales. In this case the image is complemented with some geographic information to facilitate their understanding: roads, trails, paths and names.

The unloading of sheets for use offline (offline) is made from 77 geographic units with cutting published the paper version of the Topographic Map of Catalonia 1: 25.000.

The level of detail mapping seeks good compromise between usability and volume of file data mapping. If you have files stored on the SD card to the internal memory will not hold your device.

The application features include:

• Download topographic map or orthophoto for offline use (we recommend downloading the files on wireless networks due to the size of files).

• Location of the user's position on a map.

• Allows viewing coordinates of points, such as geographic UTM format (ETRS89).

• Creation of points on the map, either from their own mobile positioning, or doing a long click on the map where you want to place the point. We can put the point name and description, also associate photos and choose the color.

• Recording routes and tracks (tracks). We can put a name to the route description and also choose the color and determine the interval for collecting positions. We can also pause the recording.

• The application allows you to upload routes and points that are contained in files (external files). Formats: .gpx, .kml and .geojson.

• also generate files that can be downloaded. Formats: .gpx and .kml.

• The set of points and routes can be marked as visible or not, and can also be removed.

• The application allows you to publish the data collected as a Instamaps map. Instamaps is a free web tool that lets you view the ICGC, work and put your information online geographic routes in two and three dimensions (www.instamaps.cat). You must have an account Instamaps. The points and routes that run on Instamaps are those that are visible at the time of publication.

• You can also customize the size and color of the buttons icon positioning.

• Search names (towns, places, villages) to determine the map or maps of the area of ​​interest. You can also use the number of the map.

• Displays the graphic scale.

Although Catalonia Offline is not, concept of replacement MapICC if you suggest that embodies many of us have done this.

We will continue to work on improving this App! If you want to send us your comments and suggestions to do so betaportal@icgc.cat.
Read more
Collapse
4.0
219 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Correcció BUG actualització ruta en modificar la ruta d'emmagatzamatge
- Correció BUG de coordenades incorrectes del waypoints al mapa 0
- Corregit problema de publicació a InstaMaps
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 15, 2018
Size
47M
Installs
10,000+
Current Version
2.2.0
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.