Hamatirutyun.am

1K+
Downloads
Content rating
Teen
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Քաղաքային կառավարումը ներառում է հաղորդակցման բազմաթիվ մակարդակներ և ձևաչափեր, որոնց թվում է նաև բնակելի շենքերի կառավարումը համատիրությունների միջոցով:

Բնակիչ - համատիրություն հարաբերությունները կանոնակարգելու և հաղորդակցությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար մշակվել է համատիրությունների կառավարման էլեկտրոնային համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս բնակիչներին բարձրաձայնել իրենց շենքի կառավարման վերաբերյալ խնդիրները։

Միանալով hamatirutyun.am համակարգին՝ յուրաքանչյուր համատիրություն հնարավորություն կունենա մշտական կապի մեջ լինել համայնքի բնակիչների հետ,
իսկ բնակիչները՝ քննարկել իրենց հուզող հարցերը և բարձրաձայնել առկա խնդիրները։

Համակարգը կնպաստի համատիրության աշխատանքի ավտոմատացմանն ու բարելավմանը

Համակարգը համատիրության ղեկավարին հնարավորություն է տալիս.

Ստեղծել և կառավարել համատիրության բնակելի միավորները
Տեղեկացնել բնակիչներին կատարված ծախսերի մասին
Ստեղծել կամ պատվիրել համայնքի խնդիրները լուծող ծառայություններ
Ունենալ համատիրության աշխատանքի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նմուշները
Հետևել բնակիչների բողոքներին և առաջարկներին
Կազմակերպել քվեարկություններ համատիրությանը հուզող հարցերի վերաբերյալ
Ուղարկել և ընդունել հաղորդագրություններ բնակիչներից
Համակարգը բնակիչներին հնարավություն է տալիս.

Ստեղծել և կառավարել սեփական բնակելի միավորները
Տեսնել համատիրության տրամադրած ծառայությունները
Առցանց ուղարկել բողոքներ և առաջարկներ
Մասնակցել համատիրության ստեղծած քվեարկություններին
Ուղարկել և ընդունել հաղորդագրություններ
Updated on
Mar 20, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

bug fixing